Budíček z Británie: Očkovanie treba okamžite zastaviť! (Tess Lawrieová)
30 | 08 | 2021 I Ingrid Vrabcová

Názor Tess Lawrieovej (Report24)


K tomuto záveru dospela Dr. Tess Lawrieová, riaditeľka britského The Evidence-Based Medicine Consultancy (EbMC), po podrobnom vyhodnotení britského systému "žltej karty“ pre vedľajšie účinky liekov a vakcín z Anglicka.


Počet pravdepodobných vedľajších účinkov vakcín a predpokladaných príčin úmrtí, ktoré s nimi súvisia, je obrovský. A stále sú ignorované. Lawrieová vyzýva na úplné a nezávislé vyšetrovanie bezpečnosti vakcín. 9. júna poslala otvorený list britskému Regulačnému úradu pre lieky a zdravotnícke výrobky. (MHRA).

EbMC je nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa lekárskym výskumom, ktorá nielenže vykonáva vlastný výskum, ale podporuje aj národné a medzinárodné zdravotnícke organizácie, výskumné tímy a zdravotníckych pracovníkov na celom svete výskumom založeným na dôkazoch.

Ceny, zodpovednosť, kvalita: To všetko malo zostať utajené v zmluve medzi konzorciom Pfizer/Biontech a EÚ (Willi Huber)
Komentár Williho Hubera (Report24) Čítať ďalej
03 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Analýza údajov zo žltých kariet

Naliehavá predbežná správa o údajoch zo žltých kariet 9-6-2021, ktorú možno nájsť na webovej stránke EbMC, analyzuje aktuálne údaje zo systému žltých kariet v databázach liekov. Údaje rozdelené podľa jednotlivých ochorení boli spracované do dvoch tabuliek, ktoré poskytujú prehľad podozrení na nežiaduce reakcie na vakcíny. Výsledky sú štrukturované podľa frekvencie výskytu nežiaducich účinkov liekov (ADRs – Adverse Drug Reactions) a sú uvedené v jednotlivých kategóriách.

Tabuľky si môžno pre lepšiu prehľadnosť pozrieť aj v PDF dokumente listu (strany 9 a 10).

Švajčiarski policajti už nechcú mlčky presadzovať obmedzujúce covidové opatrenia (Erik Rusch)
Komentár Erika Ruscha (The Epoch Times) Čítať ďalej
18 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Lawrieová vo svojom liste analyzuje tieto kategórie nežiaducich reakcií:

 1. Krvácanie, zrážanie krvi a ischemické vedľajšie účinky

 2. Vedľajšie účinky v imunitnom systéme

 3. Vedľajšie účinky v podobe bolesti

 4. Neurologické vedľajšie účinky

 5. E. Vedľajšie účinky v podobe straty zraku, sluchu, reči alebo čuchu

 6. Vedľajšie účinky počas tehotenstva


Vysoký počet úmrtí a nežiaducich reakcií

Dr. Tess Lawrieová na úvod píše:

"Vakcíny COVID-19 boli uvedené na trh v Spojenom kráľovstve 8. decembra 2020. Do 6. mája 2021 dostalo prvú dávku vakcíny proti COVIDu-19 takmer 39 miliónov ľudí a 24 miliónov ľudí dostalo obe dávky. V súčasnosti sa zhromaždilo dostatočné množstvo údajov, ktoré umožňujú získať dobrý prehľad o nežiaducich účinkoch liekov. Chcela by som vás preto upozorniť na vysoký počet úmrtí súvisiacich s vakcínou proti COVIDu-19 a nežiadúce vedľajšie účinky hlásených prostredníctvom systému žltých kariet v období od 4. januára 2021 do 26. mája 2021. Počas tohto obdobia sa zaznamenalo celkovo 1 253 úmrtí a 888 196 vedľajších účinkov (256 224 sólových hlásení)."

Nasleduje analýza jednotlivých kategórií a stručný opis kritérií, podľa ktorých sa údaje vyhľadávali a zostavovali.

Keď sa povera stretne s očkovacím šialenstvom (Daniel Matissek)
Komentár Daniela Matisseka (Report24) Čítať ďalej
04 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

A. Krvácanie, zrážanie krvi a ischemické vedľajšie účinky

Pomocou vyhľadávacích výrazov vhodných pre túto kategóriu bolo identifikovaných 13 766 nežiaducich účinkov krvácania, zrážania krvi a ischémie. Z toho 856 prípadov bolo smrteľných.

Patrí sem aj 438 úmrtí bez konkrétnej príčiny smrti, ktoré sa však často označujú ako "náhle úmrtie". Preto ide s najväčšou pravdepodobnosťou o hemoragické, tromboembolické alebo ischemické príhody. Dr. Lawrieová uviedla, že vzhľadom na závažnosť týchto vedľajších účinkov boli zaradené do tejto kategórie A, kým sa nedosiahne konečné objasnenie.
B. Vedľajšie účinky v imunitnom systéme (infekcie, zápaly, autoimunitné, alergické).

V tejto kategórii sa hľadali infekcie a imunitné a autoimunitné reakcie.

Do 26. mája do tejto kategórie patrilo celkovo 54 870 vedľajších účinkov a 171 úmrtí. Najviac úmrtí (141 úmrtí spojených s 19 474 vedľajšími účinkami) bolo hlásených v kategórii "INFEKCIE". Spomedzi 1 187 osôb, u ktorých bola hlásená infekcia COVID po očkovaní, bolo 72 úmrtí (6 percent hlásených vedľajších účinkov infekcie COVIDu).

Ako chce Izrael zastaviť šírenie delty (Mareike Enghusen)
Komentár Mareike Enghusen (Der Tagesspiegel) Čítať ďalej
07 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Mnohé vedľajšie účinky v kategórii "INFEKCIE" poukazovali na výskyt reaktivácie latentných vírusov vrátane infekcií herpes zoster, alebo pásový opar (1 827 vedľajších účinkov), herpes simplex (943 vedľajších účinkov, 1 smrteľný prípad) a besnoty (1 smrteľný prípad). To jednoznačne naznačuje poškodenie imunity spôsobené vakcínou. Ďalším dôkazom potlačenia imunity spôsobeného očkovaním bol vysoký počet hlásených imunitne podmienených ochorení vrátane Guillainovho-Barrého syndrómu (280 vedľajších účinkov, 6 úmrtí), Crohnovej choroby a neinfekčnej kolitídy (231 vedľajších účinkov, 2 úmrtia) a sklerózy multiplex (113 vedľajších účinkov). Alergické reakcie na vakcíny zahŕňali 25 270 hlásených nežiaducich účinkov, pričom medzi 1 001 osobami, ktoré mali anafylaktické reakcie, boli 4 úmrtia.
C. Vedľajšie účinky v podobe bolesti

Bolesť bola súčasťou celkovo najmenej 157 579 vedľajších účinkov (18 percent). Veľký počet z nich tvorili artralgie (bolesti kĺbov - 24 902 vedľajších účinkov) a myalgie (bolesti svalov - 31 168) vrátane fibromyalgie (270), dlhodobého ochorenia, ktoré spôsobuje bolesť celého tela. Vrátane paroxyzmálnej extrémnej bolesti (PEPD), mimoriadne zriedkavého dedičného ochorenia. Najčastejším miestom bolesti bola hlava (viac ako 90 000-krát)  a 4 úmrtia boli spojené s bolesťou.

Naša sloboda je ohrozená a ľuďom sa to už prestáva páčiť. Protesty v celej Európe proti očkovaniu a „zeleným pasom“ (Kathrin Sumpfová)
Komentár Kathrin Sumpfovej (The Epoch Times) Čítať ďalej
13 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

D. Neurologické vedľajšie účinky

Okrem skúmania vedľajších účinkov v kategórii „NEUROLOGICKÝCH PORÚCH“ sme tiež hľadali neurologické vedľajšie účinky, ako sú paralýza, paréza, neuropatia, inkontinencia, Guillain-Barré, Miller Fisher, skleróza multiplex; (neurodegenerácia) encefalopatia, demencia, ataxia, spinálna svalová atrofia, delírium, Parkinsonova choroba; (záchvat), kŕče, záchvat a -lepsia.

21 percent (185 474) vedľajších účinkov bolo zaradených do systému „žltá karta" ako poruchy nervového systému. Zaznamenali sa rôzne neurologické vedľajšie účinky vrátane 1 992 zahŕňajúcich kŕče a 2 357 určitú formu ochrnutia vrátane Bellovej obrny (626). Iné  vedľajšie účinky súvisiace s encefalopatiou (18), demenciou (33), ataxiou (34), spinálnou svalovou atrofiou (1), Parkinsonovou atrofiou (1), Parkinsonovou chorobou (18) a delíriom (504) môžu naznačovať neurodegeneratívnu patológiu po očkovaní.

Väčšina úmrtí spojených s vedľajšími účinkami v nervovom systéme nastala v dôsledku krvácania do centrálneho nervového systému.

Nenechajte sa zastrašiť!  (Vanessa Rennerová)
Komentár Vanessa Rennerová (Report24) Čítať ďalej
14 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

E. Vedľajšie účinky v podobe straty zraku, sluchu, reči alebo čuchu

Boli použité nasledujúce vyhľadávacie výrazy: reč, chuť, čuch, zrak, sluch. Okrem toho sa používali zodpovedajúce pojmy ako nevidiaci, nepočujúci, atď.

Bolo zaznamenaných 4 771 hlásení o poruchách zraku vrátane slepoty, 130 hlásení o poruchách reči, 4 108 hlásení o poruchách chuti, 354 hlásení o poruchách čuchu a 704 hlásení o poruchách sluchu.
F. Vedľajšie účinky počas tehotenstva

Vzhľadom na to, že očkované tehotné ženy tvoria malú časť očkovanej populácie v Spojenom kráľovstve k 26. máju 2021, zdá sa, že došlo k vysokému počtu nežiaducich reakcií na vakcínu v tehotenstve (307) vrátane jedného úmrtia matky, 12 mŕtvonarodených detí (hlásených ako 6 mŕtvonarodených detí a 6 mŕtvych plodov, ale len 3 z nich boli hlásené ako smrteľné (?), jedného úmrtia novorodenca po predčasnom pôrode a 150 spontánnych potratov. Príčiny úmrtia matky budú podrobnejšie posúdené v nasledujúcej správe spolu s vedľajšími účinkami počas tehotenstva a vrodenými (prítomnými pri pôrode) vedľajšími účinkami.

Mimoparlamentná vyšetrovacia komisia v Holandsku chce žalovať vládu kvôli očkovaniu proti COVIDu
01 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Obmedzenia tejto naliehavej správy

Jedným z bodov, na ktorý sa tzv. overovatelia faktov v takýchto analýzach vždy vrhajú, je samozrejme skutočnosť, že príčinná súvislosť uvedených nežiaducich účinkov s očkovaním sa zatiaľ nepovažuje za nepochybne potvrdenú. Množstvo hlásených podozrení na reakcie na očkovanie je však viac než zarážajúce a už dávno umožnilo vyvodiť určité závery. Nie nadarmo museli spoločnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson medzitým „v červených listoch“ upozorňovať na vedľajšie účinky svojich vakcín, keď  vedci boli hanobení a spájaní s „konšpiračnými teóriami“, hoci to rozpoznali už dávno predtým.

Dr. Lawrieová medzitým vo svojom liste uviedla ďalšie dôvody, prečo má jej správa určité obmedzenia. Najprv bolo potrebné stanoviť definíciu vyhľadávaných pojmov. Neporovnávali sa ani frekvencie výskytu nežiaducich účinkov medzi rôznymi vakcínami (AstraZenenca, Pfizer a Moderna) alebo konkrétnymi typmi vakcín. Tieto údaje však odrážajú zistenia z farmakovigilančnej databázy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (www.Vigiaccess.org).

V tejto databáze WHO sa väčšina doteraz hlásených vedľajších účinkov (941 774 a 5 474 úmrtí) vyskytla u ľudí vo vekových skupinách 18-44 a 45-64 rokov (38 percent, resp. a 35 percent); prevažná väčšina (72 percent) hlásených vedľajších účinkov sa vyskytla u žien. Údaje zo systému "žltých kariet" Spojeného kráľovstva však nebolo možné preskúmať podľa veku a pohlavia, pretože záznamy jednoducho neboli vytvorené na tento účel.

Všemožne sa tomu snažili zabrániť! Tajná zmluva o vakcínach spoločnosti Pfizer
Výrobca vakcín Pfizer sa zo všetkých síl snažil zabrániť zverejneniu zmlúv, ktoré uzavrel s krajinami na dodávku vakcín proti koronavírusu, informuje uncutnews.ch. Čítať ďalej
10 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Lawrieová tiež píše:

"Zdieľame túto predbežnú správu, pretože je naliehavo potrebné oznámiť tieto informácie, ktoré by mali viesť k prerušeniu očkovania, kým sa vykoná úplné vyšetrovanie."
 Údaje potvrdzujú obavy vedcov

Podľa nedávnej analýzy Seneffa a Nighovej medzi potenciálne akútne a dlhodobé patologické stavy patria:

 • Patogénny priming, multisystémové zápalové ochorenia a autoimunita.

 • Alergické reakcie a anafylaxia

 • Amplifikácia závislá od protilátok

 • Aktivácia latentných vírusových infekcií

 • Neurodegenerácia a priónové ochorenia

 • Výskyt nových variantov SARSCoV2

 • Integrácia génu proteínu Spike do ľudskej DNA


Izraelčania demonštrujú proti tretiemu očkovaniu: "Nie sme laboratórne potkany!"
Stovky ľudí vyšli do ulíc v Tel Avive proti tzv. "posilňovaciemu očkovaniu". Dôvod: Krajina zažíva masívnu vlnu infekcií a pravdepodobne skôr kvôli, než napriek očkovaniu, píše report24.news. Čítať ďalej
22 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Lawrieová píše:

"Povaha a rozmanitosť vedľajších účinkov hlásených do systému „žltej karty“ sú v súlade s možnými patologickými stavmi opísanými v tejto práci a sú opísané v iných nedávnych vedeckých prácach o poškodení spôsobenom vakcínou sprostredkovanom Spike proteínom. Bolo zistené, že tieto produkty sú pre človeka v krvnom obehu toxické. Očkovací program sa musí okamžite zastaviť, kým sa nevykoná úplná a nezávislá analýza bezpečnosti, aby sa preskúmal celý rozsah škôd, ktoré odhalili údaje zo žltej karty v Spojenom kráľovstve, a to vrátane tromboembólie, zápalových ochorení viacerých systémov, imunosupresie, autoimunity a anafylaxie a zvýšenia účinnosti protilátok (nežiadúce vedľajšie účinky)."

A ďalej:

"V tejto predbežnej správe sme z dôvodu prehľadnosti neuviedli všetky vedľajšie účinky. Dostupné údaje zo žltej karty za obdobie necelých piatich mesiacov ukazujú, že rozsah chorobnosti a úmrtnosti spojený s vakcínami proti COVIDu-19 je bezprecedentný."

Rakúsky protikoronový krízový štáb „naložený v alkohole“
07 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Na záver Lewieová dodáva:

"MHRA má teraz v systéme „žltých kariet“ viac než dosť dôkazov na to, aby vyhlásila vakcíny proti COVIDu-19 za nebezpečné na humánne použitie. Mali by sa vykonať prípravy na pomoc tým, ktorí boli poškodení vakcínami proti COVIDu-19, a na zmiernenie strednodobých až dlhodobých vedľajších účinkov. Keďže sa zdá, že mechanizmus poškodenia vakcínami je podobný ako pri samotnom COVIDe-19, ide o spoluprácu s mnohými zahraničnými lekármi a vedcami, ktorí majú skúsenosti s úspešnou liečbou COVIDu-19."

Na záver Lewieová kladie tri naliehavé otázky, na ktoré by mal MHRA odpovedať:

 1. Koľko ľudí zomrelo do 28 dní po očkovaní?

 2. Koľko ľudí bolo hospitalizovaných do 28 dní od očkovania?

 3. Koľko ľudí bolo trvalo poškodených očkovaním?


... a ponúka spoluprácu s úradmi.

Médiá konečne priznávajú, že COVID-19 sa šíri v oblastiach s vysokou mierou očkovania
03 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Dôsledky pre ostatné krajiny?

Vzhľadom na podrobnú správu Lawrieovej, ktorá vychádza z oficiálnych údajov, sa k výzve na úplné a nezávislé vyšetrovanie možných vedľajších účinkov vakcín môžu pripojiť aj ďalšie krajiny. Možno predpokladať, že napríklad analýza údajov o nežiaducich účinkoch v Nemecku alebo Rakúsku by ukázala veľmi podobný obraz.

Tvrdenie, že vakcíny sú "bezpečné" pre každého, a že ich prínosy v každom prípade prevažujú nad rizikami, by sa malo spochybniť. Tí, ktorí, ako napríklad deti, nie sú vážne ohrození COVIDom-19, by mali starostlivo zvážiť, či naozaj chcú podstúpiť riziko početných vedľajších účinkov vakcíny. Treba mať tiež na pamäti, že doteraz hlásené potenciálne reakcie na vakcíny sú len tie, ktoré sa vyskytnú krátko po podaní prípravkov. O dlhodobých následkoch sa zatiaľ takmer nič nevie. Potenciálne účinné lieky proti COVIDu-19 sú pritom v médiách ignorované alebo bagatelizované rovnako ako vedľajšie účinky vakcín.

Viac ako 23 000 lekárov v Nemecku už nechce očkovať proti COVID-19
Lekári zazmluvnení zdravotnými poisťovňami, ale aj súkromní sa čoraz viac „sťahujú“ z očkovania proti koronavírusu. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktoré priniesol denník Welt am Sonntag, píše epochtimes.de.... Čítať ďalej
20 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Zdroje:

1. Seneff S., Nigh G., Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. 2021;2(1):402-43.https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/issue/view/1/2

2. Kowarz E., Krutzke L., Reis J., Bracharz S., Kochanek S., Marschalek R., “Vaccine-induced covid-19 mimicry” Syndrome: Splica reactions withing the SARS-CoV-2 spike open reading frame result in spike protein varienat that may cause thromboembolic events in patients immunized with vectorbased vaccines. Research Square.https://www.researchsquare.com/article/rs-558954/v1

3. Ogata AF, Cheng C-A, Desjardins M, Senussi Y, Sherman AC, Powell M, et al. Circulating SARS-CoV2 vaccine antigen detected in the plasma of mRNA-1273 vaccine recipients. Clinical Infectious Diseases.https://doi.org/10.1093/cid/ciab465

Odkaz na údaje "žltej karty": https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting

Fatálne následky očkovania: Hlavný nemecký patológ žiada viac pitiev očkovaných ľudí. 30 až 40 percent údajne zomrelo „na očkovanie“
Viac ako jedno z troch úmrtí po očkovaní môže byť spôsobené samotným očkovaním. Taký je výsledok z viac ako 40 obdukcií, ktoré urobil Prof. Dr. Peter Schirmacher z Ústavu patológie na Univerzite v Heidelbergu. Najnovšie údaje zo štúdie Biontechu... Čítať ďalej
10 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Ďalšie články:

Bývalý viceprezident spoločnosti Pfizer: "Prečo vlády klamú o očkovacích pasoch a vakcínach? (report24.news) https://report24.news/ehemaliger-pfizer-vize-warum-luegen-regierungen-ueber-impfpass-und-impfstoffe/?feed_id=2898

Už 120 rakúskych lekárov sa postavilo proti očkovaniu detí proti COVIDu (report24.news) https://report24.news/schon-120-oesterreichische-aerzte-zeigen-gesicht-gegen-cov-impfung-bei-kindern/?feed_id=2866

Škodlivé účinky Spike proteínov. Naliehavé spochybnenie dogmy o očkovaní (report24.news) https://report24.news/schadwirkungen-des-spike-proteins-impf-dogma-dringend-hinterfragen/?feed_id=2814

11. správa o bezpečnosti PEI: 79 106 prípadov vedľajších účinkov vakcín, krvácanie a chýbajúce logické závery - corona-blog.net, https://corona-blog.net/2021/06/10/11-sicherheitsbericht-des-pei-79-106-faelle-von-impfnebenwirkungen-blutungen-und-fehlende-logische-folgerungen/

Čo je patogénny priming? (Quora), https://de.quora.com/Was-ist-pathogenes-Priming   

Čo by ste mali vedieť o treťom očkovaní proti korone
Tretie očkovanie by sa mohlo spustiť už v septembri Čítať ďalej
23 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.