Všemožne sa tomu snažili zabrániť! Tajná zmluva o vakcínach spoločnosti Pfizer
10 | 08 | 2021 I Ingrid Vrabcová

Výrobca vakcín Pfizer sa zo všetkých síl snažil zabrániť zverejneniu zmlúv, ktoré uzavrel s krajinami na dodávku vakcín proti koronavírusu, informuje uncutnews.ch.Existuje dobrý dôvod na utajenie zmlúv

Užívateľovi Twitteru Ehdenovi sa podarilo získať jednu z týchto zmlúv. Ako v tweete napísal, existuje dobrý dôvod, prečo ich chce spoločnosť Pfizer utajiť.

Najskôr treba uviesť, že zmluva sa netýka len vakcíny proti COVIDu a jeho mutáciám, ale aj "akéhokoľvek produktu použitého na zvýšenie účinnosti vakcíny".

Zmluva o vakcínach, ktorá bola v tomto prípade uzavretá s Albánskom, tiež jasne ukazuje, prečo úrady zaútočili na produkty, ako sú ivermektín a hydroxychlorochín. Zmluvu nemožno vypovedať ani v prípade, že bol objavený, alebo vyvinutý liek na liečbu koronavírusu (!)

Mladí ľudia na ochranu pred COVIDom nepotrebujú očkovanie (Urs P. Gasche)
Komentár Ursa P. Gascheho (InfoSperber) Čítať ďalej
28 | 07 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Pfizer nenesie zodpovednosť za nedodržanie dodacích termínov

"Spoločnosť Pfizer nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínov dodania dávok a takéto nedodržanie nedáva kupujúcemu právo zrušiť objednávky na konkrétne množstvá produktu."

"Spoločnosť Pfizer rozhodne o všetkých potrebných úpravách počtu zmluvne dohodnutých dávok a harmonogramu dodávok, na ktoré má kupujúci nárok... na základe zásad, ktoré určí spoločnosť Pfizer... predpokladá sa, že kupujúci súhlasí s každou zmenou."

"Kupujúci sa týmto vzdáva všetkých práv a opravných prostriedkov, ktoré by mohol mať zo zákona, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s: ... nedodaním zmluvných dávok spoločnosťou Pfizer v súlade s harmonogramom."

Pokiaľ ide o platbu, krajina nemá právo "zadržiavať, spätne vymáhať, alebo započítať s inými platbami obnos, ktorý dlhuje spoločnosti Pfizer, alebo inej s ňou spojenej spoločnosti.

„Vďaka“ zavádzajúcej reklame nával záujemcov o očkovanie (Stephan Witte)
Komentár Stephana Witta (The Epoch Times) Čítať ďalej
25 | 07 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Dlhodobé účinky a efektívnosť nie sú známe. Utajenie zmluvy na 10 rokov

Pokiaľ ide o dlhodobé účinky a efektívnosť: Kupujúci berie na vedomie, že dlhodobé účinky a efektívnosť vakcíny nie sú v súčasnosti známe, a že vakcína môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré takisto nie sú v súčasnosti známe.

Kupujúci musí chrániť spoločnosť Pfizer pred jej braním na zodpovednosť. Zmluva o vakcínach musí byť tiež utajená po dobu 10 rokov.
Ukončenie z podstatného dôvodu len na papieri

Existujú ustanovenia o možnosti ukončenia zmluvy, ale v skutočnosti kupujúci nemá takmer nič, čo by sa dalo považovať za podstatné porušenie, zatiaľ čo spoločnosť Pfizer to môže ľahko urobiť, ak nedostane svoje peniaze, alebo ak to považuje za správne, uzatvára uncutnews.ch.

Päťkrát viac samovrážd než obetí koronavírusu spomedzi detí a tínedžerov v Británii (Tim Sumpf)
Komentár Tima Sumpfa (The Epoch Times) Čítať ďalej
25 | 07 | 2021 | Ingrid Vrabcová