Inzercia

Cenník inzercie

 

Popis

Rozmery v pixeloch

Cena

Leaderboard

800 x 192

2 000 EUR / mesiac

Side Square

300 x 300

1 000 EUR / mesiac

SideBoard

300 x 600

1 500 EUR / mesiac

Footer Brand

300 x 300

800 EUR / mesiac

Footer Brand

170 x 50

600 EUR / mesiac

www.hlavnydennik.sk
VERBINA, o.z.
IČO: 52 570 622
Gorkého 129/10,
811 01 Bratislava – m.č. Staré Mesto
zapísaný v evidencii MV SR pod reg. Č. VVS/1-900/90-57046