Hospodárska kríza pod pláštikom koronavírusu (Valentín Katasonov)
21 | 03 | 2020 I Preklad: Redakcia HD

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Stav svetovej ekonomiky bez ohľadu na pandémiu je ešte horší než pred krízou v rokoch 2008 až 2009.


Podľa klasickej teórie ekonomických cyklov, ktorú Karl Marx prezentoval v „Kapitále“, pozostáva ekonomický rozvoj v kapitalizme zo štyroch fáz. Najprv recesia, následne stagnácia, potom oživenie a napokon vzostup. Teda pokračovanie oživenia od dosiahnutej úrovne pred krízou.


Najhlbšia a najdlhšia globálna recesia za posledné storočie sa začala v USA v októbri 1929 a pokračovala v roku 1930. Prehnala sa celým svetom a trvala do roku 1933.Štandardný cyklus nefunguje

V posledných desaťročiach došlo k vážnym deformáciám očakávaného hospodárskeho cyklu. Pamätáme si globálnu finančnú a hospodársku krízu v rokoch 2008 až 2009. Potom prišla stagnácia. Kedysi trvala tak dlho, ako samotná kríza. Teda recesia. Teraz je už rok 2020 a prechod z fázy stagnácie do fázy oživenia stále nevidno. Hovoríme o globálnej ekonomike ako celku. V niektorých krajinách môže byť cyklus odlišný.


minulý rok analytici a bežní účastníci trhu dospeli k záveru, že fázu obnovy tak skoro neuvidíme. Naopak, objavili sa prognózy globálnej recesie pre rok 2020. Globálna ekonomika má teraz viac nerovnováh ako pred krízou v rokoch 2008 až 2009. Najmä celkový dlh všetkých sektorov amerického hospodárstva presiahol 300 % Hrubého domáceho produktu (HDP). Približne rovnaká dlhová situácia je aj v iných svetových centrách. Hlavne v Európskej únii a Číne.


Medzinárodné organizácie ale váhajú uznať vysokú pravdepodobnosť recesie v tomto roku. Medzinárodný menový fond (MMF) najprv predpovedal nárast svetového HDP v roku 2020 o 3,4 %. Neskôr 20. januára odhad predsa len znížil. Ale iba o 0,1 percentuálneho bodu. Svetová banka bola obozretnejšia. Na rok 2020 predpovedala rast HDP o 2,4 %. V januári ho ale zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu.


Technika predpovedí je slušne napísané „primitívna“. Robí sa jednoduchou extrapoláciou. Teda odhadom „vývoja zmien“ HDP vychádzajúceho z niekoľkých po sebe idúcich rokov. Podľa výsledkov za posledný rok bola podľa MMF aj Svetovej banky situácia prijateľná. Rast HDP dosiahol 3,3 %. V roku 2018 to bolo 3,4 %. Ide ale o celoročný ukazovateľ. V poslednom štvrťroku a hlavne mesiaci roku 2019 však už bol vývoj iný. Množstvo veľkých krajín už zaznamenalo recesiu.


Globalizácia pandémiu neprežije
Komentár Petra Akopova (Pohľad) Čítať ďalej
18 | 03 | 2020 | Preklad: Redakcia HD

Takmer nikto nevenoval pozornosť recesii v Japonsku v štvrtom štvrťroku minulého roka. A pritom vážnej. Najprv potvrdili pokles 6,3 %. Neskôr sa ale ukázalo, že japonský HDP v poslednom štvrťroku 2019 bol o 7,1 % nižší v porovnaní s rokom 2018.


Ešte horšie je na tom Taliansko. Tretia najväčšia ekonomika EÚ stagnuje už niekoľko rokov. V minulom roku narástol taliansky HDP iba o ​​0,2 %. Čo je považované za úroveň štatistickej chyby. Čiže, ako keby žiaden nebol.


Útlm badať i v USA. V prvom štvrťroku 2019 bol rast HDP ešte 3,2 %. Vo všetkých ostatných už len 2,1 %. Ešte výraznejšie pôsobí v porovnaní s rokom 2018. Keď bol celkový rast 3,1 %.Špecifická Čína

Mimoriadne zvláštna situácia je v Číne. Nazývajú ju aj „druhou svetovou ekonomikou“. Dlho nezaznamenala recesiu ani stagnáciu. Čínske hospodárstvo prudko rastie už viac ako tri desaťročia. V posledných rokoch ani ono nedosiahlo mimoriadne miery presahujúce niekdajších 10 %. Podľa oficiálnych výsledkov minulého roka bol však rast stále nad 6 %.


Medziročný rast v jednotlivých štvrťrokoch ale značne spomalil. V prvom bol 6,4 %, druhom 6,2 %, treťom 6,0 % a štvrtom tiež 6,0 %. Čínski i zahraniční odborníci predpovedali, že v roku 2020 nebude možné udržať rast HDP na úrovni 6 %. „Strana“ však stanovila cieľ najmenej 6 %. Mnoho odborníkov však predpovedalo, že v roku 2020 sa krajina posunie od rozmachu do recesie. Čínsku ekonomiku možno označiť ako „štátny kapitalizmus“. Takže ani jej sa „zákony cyklu“ úplne nevyhnú.Koronavírusová panika

A za týchto okolností sa sveta zmocnila panika okolo koronavírusu. Zjavil sa na scéne v okamihu, keď mnohé ekonomiky sú na prahu recesie. Japonsko a Taliansko ho už prekročili. Vlády tak dostali „nečakanú šancu“ pripísať recesiu na vrub tomuto vírusu. Zároveň im to dáva priestor uchýliť sa k metódam, ktoré by v iných situáciách nemohli použiť.


Nastáva biblická Apokalypsa? (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
19 | 03 | 2020 | Preklad: Redakcia HD

Pripomeňme, že po globálnej finančnej a hospodárskej kríze v rokoch 2008 až 2009, sa uskutočnili rôzne summity. Stretnutie G7, G20 a ďalšie. Zúčastnení na nich sľúbili, že už nebudú používať niektoré neobvyklé metódy. Napríklad prideľovať obrovské sumy rozpočtových prostriedkov na záchranu topiacich sa bánk. Rozpočet USA na to utratil celkovo asi 1,5 bilióna dolárov. A teraz sa znova objavujú názory, že koronavírusová situácia je jedinečná. Že je kombináciou finančnej, ekonomickej a vírusovo-humanitárnej krízy. A teda sú povolené akékoľvek metódy riešenia.Výnimočne i výnimočný stav

Dokonca ani v tragických tridsiatych rokoch minulého storočia vlády západných krajín nevyhlásili výnimočný stav. Teraz s ním Donald Trump nemá žiaden problém. Prvou bola ale Čína. Nemáme predstavu, aká má byť hospodárska a menová politika v stave vyhlásenej núdze. Ale už sa praktizuje. Federálny rezervný systém (Fed) USA v marci dvakrát znížil kľúčovú sadzbu. V predstihu a bez vyčkávania na riadne zasadnutie Výboru pre operácie na voľnom trhu.


Sadzby klesajú a miliardy dolárov sa znovu tlačia. Dôvod je jasný. Predsa boj s dôsledkami pandémie. V skutočnosti ide iba o zúfalý pokus menových orgánov zabrániť globálnemu hospodárstvu skĺznuť do recesie. V stopách Fedu kráča už aj Európska centrálna banka (ECB) a centrálne banky v Anglicku, Japonsku, Kanade, Švajčiarsku a inde.


Napriek mimoriadnym opatreniam však pokles prichádza. Prvý štvrťrok 2020 sa čoskoro skončí. Podľa predbežných odhadov zaznamenaná pokles mnoho krajín. Najmä Čína. V januári až februári klesla čínska priemyselná výroba v Číne o 13,5 %, maloobchodný predaj o 20,5 % a investície do fixných aktív o 24 %. Miera nezamestnanosti vyskočila na rekordných 6,2 %.


Posledná medziročná recesia bola pritom v Číne v roku 1976. Analytici odhadujú, že horší bude v Číne prvý štvrťrok. V druhom štvrťroku by to malo byť miernejšie. A v druhej polovici roka očakávajú zotavenie. Nikto sa ale neodváži predpovedať celý rok 2020. Zhodnú sa však, že ročný rast HDP ťažko prekročí 4 %. Lebo koronavírus ...


Koronavírus nás „zachránil“ pred Treťou svetovou (Dmitrij Michailin)
Názor Dmitrija Michailina (Komsomolská pravda) Čítať ďalej
20 | 03 | 2020 | Preklad: Redakcia HD

Svetová banka a MMF zatiaľ neupravili svoje optimistické predpovede. Zjavne čakajú na ukončenie akútnej fázy pandémie. Súkromné ​​spoločnosti sa však zhodujú, že tento rok bude v znamení globálnej recesie. Všeobecne sa za ňu považuje stav, keď je ročná miera rastu HDP najmenej počas dvoch štvrťrokov nižšia ako 1,5 %.


Analytici Morgan Stanley už s globálnou recesiou rátajú. Rast podľa nich do konca roka spomalí na 0,9 %. Spoločnosť Goldman Sachs predpovedá pokles rastu na 1,25 %. Kolegovia zo S&P Global odhadujú rast globálneho HDP v rozmedzí 1,0 až 1,5 %. Podľa S&P Global sú už USA v recesii.


Na ekonomiku USA okrem koronavírusu vplýva pokles cien ropy. Podľa hlavnej ekonómky S&P pre USA Beth Ann Bovinovej klesne v prvom štvrťroku americký HDP o 1 %. Druhý štvrťrok má byť ešte horší. Pokles by mohol dosiahnuť až 6 %. V každom prípade, z hľadiska súčasnej definície recesie, sú na ňu v roku 2020 USA odsúdené.


Uvedené prognózy pritom vychádzajú z lepších scenárov. Nemožno však vylúčiť, že to bude ešte horšie. Potom sa v klasickej recesii ocitne celý svet. HDP klesne celosvetovo. Naposledy prežilo ľudstvo klasickú recesiu v roku 2009. Vtedy celosvetový HDP klesol o 0,8 %.


Nie sprostredkovatelia, ale účastníci (Fedor Lukjanov)
Komentár Fedora Lukjanova (Globalaffairs.ru) Čítať ďalej
20 | 03 | 2020 | Zuzana Perželová