Masové očkovanie je veľkou vedeckou a medicínskou chybou! Tlmočí Pirošíková slová držiteľa Nobelovej ceny (VIDEO)
27 | 09 | 2021 I Jozef Uhlarik

Už aj na Slovensku rastie počet právnikov, ktorí sa stavajú odmietavo nielen k očkovaniu, ale i protipandemickým opatreniam súčasnej vlády ako takým. Tie majú totiž ďaleko k tým, ktoré sú v súlade s našou ústavou a medzinárodnými právami.


Slovensko sa v dodržiavaní Ústavy a zákonov súčasnou vládnou mocou radí medzi tie krajiny, ktoré sú nedemokratické. Svedčia o tom nielen mnohé jej kroky, ale aj slová, ktoré vyslovili viacerí uznávaní právnici. Patrí medzi nich i skúsená právnička, doktorka Marica Pirošíková, ktorá je bývalou zástupkyňou Slovenska pred Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva v Štrasburgu. Jej slová, ktoré vyslovila v diskusnej relácii TV Slovan zachytené aj vo videu hovoria jasne o tom, ako to je s dodržiavaním ústavnosti u nás.
Výkonná moc nesmie zasahovať do základných ľudských práv a slobôd

Marica Pirošíková je presvedčená, že od októbra minulého roka sme sa neposunuli k lepšej ochrane ľudských práv a slobôd, ku ktorých porušovaniu počas pandémie u nás dochádza. „Veľkým problémom je, že na Slovensku stále nemáme zabezpečený súdny prieskum pandemických opatrení,“ hovorí.

Benátska komisia, ktorá pôsobí v rámci organizácie Rady Európy, vypracovala na požiadanie európskeho parlamentu správu, na čo si štáty musia dávať pozor počas pandémie COVID-19. Komisia tiež podľa nej upozornila na to, že k najzávažnejším porušeniam ľudských práv dochádza práve v takýchto mimoriadnych situáciách.

Vláda zámerne zasahuje do ľudských práv v rozpore so stanoviskom Benátskej komisie (Marica Pirošíková)
Vláda v rozpore so stanoviskom Benátskej komisie zámerne zasahuje do ľudských práv spôsobom vylučujúcim súdne preskúmanie Čítať ďalej
08 | 04 | 2021 | Marica Pirošíková

Výkonná moc nesmie zasahovať do základných ľudských práv a slobôd

„Výkonná moc nesmie zasahovať do základných ľudských práv a slobôd bez akejkoľvek kontroly. A táto kontrola musí byť súdna. A čo sa stalo u nás? Najskôr Ústavný súd pri podaných ústavných sťažnostiach zdôraznil, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) sú hybridné správne akty a majú byť preskúmané v správnom súdnictve.

Na toto ale zareagovala výkonná moc a Národná rada takým spôsobom, že došlo k zmene zákona a z opatrení ÚVZ sa stali vyhlášky. Tie boli zadefinované ako všeobecne záväzný právny predpis, pri ktorom je vylúčený prieskum v správnom súdnictve. A toto je kľúčové,“ vysvetľuje naša skúsená medzinárodná právnička.

Vláda ohrozuje už aj zdravie žiakov a vyučujúcich, tvrdia advokáti Pirošíková, Weis a Schmidt
Pandemická komisia a vláda svojim neodborným prístupom ohrozuje už aj zdravie žiakov a vyučujúcich, tvrdia bojovníci za ochranu ľudských práv, advokáti Weis, Schmidt a Pirošíková. Čítať ďalej
25 | 04 | 2021 | Imrich Kovačič

Slováci musia sami vytvárať tlak na výkonnú moc

„Na to zareagoval Ústavný súd a povedal, že vzhľadom na to, že je to všeobecne záväzný právny predpis, nie je možné ich preskúmavať ani v správnom súdnictve, ani v konaní podľa článku 127 Ústavy v článku o individuálne ústavnej sťažnosti. U nás napriek tomu došlo k prijatiu takých ústavných zmien, ktoré sú kritizované aj na európskej úrovni. V rámci nich bol pozbavený Ústavný súd právomocí preskúmavať súlad ústavných zákonov v súlade s Ústavou,“ pridáva Pirošíková.

Človek podľa nej nemusí byť právnik aby videl, že výkonná moc a parlamentná väčšina, vedomí si situácie, naschvál modifikujú jednotlivé zákony takým spôsobom, aby jednotlivec vo vzťahu k pandemickým opatreniam nemal súdny prieskum.

Pirošíková v RTVS: Vláda nás obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na súde
Sme v testovacej fáze vakcín, povinné očkovanie preto nie je možné a rovnako tak očkovanie detí. Vláda nás v rozpore s medzinárodnými záväzkami obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na vnútroštátnom súde, hovorí Marica... Čítať ďalej
02 | 07 | 2021 | Peter Sulek

Súdny prieskum má určiť ako bolo zasahované do ľudských práv a slobôd

„A to je ten najväčší problém v Slovenskej republike,“ konštatuje Pirošíková poukazujúc na francúzsku Štátnu radu, na ktorú sa môžu jednotlivci obrátiť. Tá prijala v rámci jedného roku stovky rozhodnutí, v ktorých sa vyjadrovala k primeranosti a zákonnosti prijatých pandemických opatrení.  Ale je to napríklad  aj český Najvyšší správny súd, ktorý prednostne preskúmava opatrenia ministerstva zdravotníctva z hľadiska zákonnosti.

"Nie je možné rozlične zaobchádzať so zaočkovanými a nezaočkovanými," potvrdila Pirošíková
V súvislosti s medializovaným prípadom z Českej republiky, kedy sa plne očkovaná osoba aj napriek tomu infikovala juhoafrickým variantom koronavírusu sa potvrdili predchádzajúce vyjadrenia Marice Pirošíkovej, advokátky a dlhoročnej obhájkyne... Čítať ďalej
14 | 04 | 2021 | Imrich Kovačič


„Súdny prieskum má určiť ako bolo zasahované do ľudských práv a slobôd. A keďže toto splnené nemáme, jednotlivec vo vzťahu k náprave u nás žiadny taký prostriedok nemá, musí sa preto obracať na Európsky súd pre ľudské práva, čo už viacerí spravili. Slováci musia sami vytvárať tlak na výkonnú moc s tým, že žiadajú, v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami, súdny prieskum pandemických opatrení,“ nabáda právnička „spiaci“ národ.

Ďalšia vec, na ktorú chce poukázať je, že netreba mať strach hovoriť o veciach, ako sú napríklad vedľajšie účinky očkovania verejne. „A ak tu bude ešte väčší tlak aj odbornej verejnosti, tak spravodlivosť u nás bude dosiahnutá oveľa skôr,“ prízvukuje Pirošíková.

Právnička Pirošíková: Nikto nemôže byť diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať
V súčasnosti sa stáva citlivou témou aj očkovanie vakcínami proti koronavírusu, ktoré môžu zabrániť jeho šíreniu. Mnohí ľudia sa odmietajú zaočkovať s tým, že ich k tomu nemôže nikto prinútiť. Čítať ďalej
26 | 02 | 2021 | Jozef Uhlárik

Keď budú ľudia mlčať, situácia bude stále horšia a horšia

Skúsená právnička apeluje na všetkých, ktorí vedia čo sa tu deje aby nemlčali. „Keď budú ľudia mlčať, tak bude situácia stále horšia a horšia.

Výkonná moc bez súdnej kontroly si dovolí stále viac a viac. Jediné čo ju môže zastaviť, sú odborné argumenty, na ktoré bude musieť reagovať. Iné je, keď je protest pred úradom vlády, čo je tiež dôležité, a iné keď sa dá dohromady odborná verejnosť. Tá ale musí prísť s takými argumentami, ktoré sú podložené vedeckými dôkazmi, a budú žiadať od výkonnej moci náležitú odpoveď,“ vysvetľuje skúsená právnička. Podľa nej v súvislosti s vakcináciou vôbec nie sú naplnené medzinárodné štandardy týkajúce sa medicínskych pokusov či informovaného súhlasu pacienta.
Pacient si sám vypisuje kontraindikácie

Ona sama vraj kritizovala, že pacient si vo vakcinačnom centre sám vypisuje kontraindikácie, či je to s vakcínou alebo nie. „Ako to vie on posúdiť? A je tam navyše aj nejaký lekár, ktorý ani nepozná jeho zdravotnú dokumentáciu,“ pridáva Pirošíková.„Pokiaľ ide o informovaný súhlas, videla som ten formulár ako vyzerá, že sa tam odkazovalo na stránku o vedľajších účinkoch. Keď som si ich pozerala, tak u niektorých vakcín bolo uvedené, že žiadne vedľajšie účinky nie sú známe, a tak som bola zhrozená, že čo sa deje. A ak si niekto myslí, že to, že to pacient podpíše ho potom vyviní, že však on to podpísal, tak ho vyvediem z omylu,“ konštatuje právnička, ktorá v tejto súvislosti spomenula sterilizáciu rómskych žien.

Pirošíková: Slovensko nedodržiava princípy právneho štátu a protipandemické opatrenia sú sporné
Pandémia koronavírusu priniesla aj na Slovensko veľa problémov s opatreniami. Nie vždy sú podľa právnej expertky Marice Pirošíkovej v súlade so zákonom. Čítať ďalej
06 | 02 | 2021 | Jozef Uhlárik

Masové očkovanie je veľkou vedeckou a medicínskou chybou

„Luc Montagnier (vedec a nositeľ Nobelovej ceny – pozn. red.) upozornil v apríli tohto roku, že koronavírus má laboratórny pôvod a v máji skonštatoval, že masové očkovanie je veľkou vedeckou a medicínskou chybou. História dá za pravdu tomu, že práve očkovanie spôsobilo ďalšie mutácie koronavírusu,“ zopakovala Pirošíková slová francúzskeho virológa.

„Pokiaľ sa našim podaním, námietkami a dôkazmi nebude zaoberať medzinárodný trestný tribunál, všetky dôkazy zverejníme,“ povedala na záver svojho vystúpenia v diskusii skúsená medzinárodná právnička Marica Pirošíková.

Pirošíková: Je šanca, že Štrasburg zreviduje slovenské zákazy a nariadenia obmedzujúce ľudské práva
"Prečo nepoznáme názor žiadneho slovenského súdu na to, či Úrad verejného zdravotníctva môže zasahovať do ľudských práv? Čo znamená, že Európsky súd pre ľudské práva oznámil sťažnosť fitnescentier našej vláde? Aký bude ďalší postup v tomto prípade... Čítať ďalej
19 | 03 | 2021 | Ivan Brožík