Pirošíková v RTVS: Vláda nás obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na súde
02 | 07 | 2021 I Peter Sulek

Sme v testovacej fáze vakcín, povinné očkovanie preto nie je možné a rovnako tak očkovanie detí. Vláda nás v rozpore s medzinárodnými záväzkami obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na vnútroštátnom súde, hovorí Marica Pirošíková.


JUDr. Marica Pirošíková je advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). Pre Správy a komentáre RTVS povedala, že v prípade vakcín proti covidu sa nachádzame v ich testovacej fáze a aj z tohto dôvodu povinné očkovanie nie je možné.
Občan do očkovania nesmie byť nútený

Advokátka v RTVS opakovane upozornila na rezolúciu Rady Európy z roku 2021. Tá hovorí o tom, že štáty musia zabezpečiť, aby boli všetci informovaní, že očkovanie nie je povinné a že nikto nesmie byť pod žiadnym tlakom dať sa zaočkovať. Pod tlakom politickým, sociálnym a ani žiadnym iným v prípade, ak sa nechce dať zaočkovať alebo zo zdravotných dôvodov nemôže.

Upozornila tiež na to, že aj z krajín s vysokou zaočkovanosťou ako sú napríklad Sejšely alebo Čile, prichádzajú informácie o nových vlnách nákazy. Podobne aj z Veľkej Británie.

Sme podľa nej v situácii, na ktorú už v januári upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), keď vyhlásila, že cestovanie nie je možné podmieňovať očkovaním alebo neočkovaním. A to z dôvodu, že zatiaľ nie je jasné, ako budú reagovať zaočkovaní na nové mutácie vírusu a aj z dôvodu dôkazov o tom, že aj zaočkovaní môžu ďalej šíriť covid.

Vláda zámerne zasahuje do ľudských práv v rozpore so stanoviskom Benátskej komisie (Marica Pirošíková)
Vláda v rozpore so stanoviskom Benátskej komisie zámerne zasahuje do ľudských práv spôsobom vylučujúcim súdne preskúmanie Čítať ďalej
08 | 04 | 2021 | Marica Pirošíková

Vláda ľudí nezákonne obrala o možnosť napadnúť opatrenia na súde

Zdôraznila ďalšiu vec, kde sme ako krajina v rozpore s tým, čo pre nás vyplýva ako povinnosť z dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Štát totiž jednotlivcovi v prípade obmedzení ľudských práv, ku ktorým dochádza zo strany výkonnej moci, znemožnil právo na prístup k súdu.

Keď Ústavný súd SR rozhodoval o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva, uviedol, že vzhľadom na to, že majú aj individuálnu zložku, tak je možný ich prieskum v správnom súdnictve. Následne však vláda pristúpila k takým legislatívnym zmenám, ktoré takýto súdny prieskum (pandemických) opatrení vylúčili. Stali sa z nich totiž vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú kategorizované ako všeobecný právny predpis, upozornila advokátka.

Pirošíková hovorí, že napríklad v Česku podľa pandemického zákona bola daná právomoc najvyššiemu správnemu súdu v prípade pandemických obmedzení. Ten už mal viacero vládou prijatých opatrení vyhodnotiť ako nedôvodných, neprimeraných a požadovať od výkonnej moci, aby prijímané opatrenia podkladali odbornými argumentami. Len všeobecné odkazy na to, že máme pandémiu, nepostačujú.

Ústavný súd SR podľa jej slov taktiež prijal na ďalšie konanie podnet od Generálneho prokurátora. Ten vyvolal konanie o súlade právnych predpisov, v ktorých napáda ustanovenia zákona, ktorými boli dané právomoci vydávať vyhlášky ako všeobecne záväzné právne predpisy a aj ten aspekt, že pri nich bol vylúčený súdny prieskum. Do doby rozhodnutia súdu sme však podľa Pirošíkovej vo veľmi nešťastnej situácii.

Pirošíková: Zaočkovaní môžu COVID šíriť ďalej. Zvýhodňovanie zaočkovaných je neprípustné
Cestovná kancelária BUBO nedávno ponúkala zľavu zákazníkom zaočkovaným proti chorobe COVID-19, čo vyvolalo vlnu negatívnych reakcií. Portál 40plus.sk sa opýtal právničky Marici Pirošíkovej na jej názor. Čítať ďalej
11 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Vakcíny sú v testovacej fáze

Pirošíková odkázala výkonnej moci, ak sú si istí, že nimi prijímané opatrenia sú v záujme verejného zdravia a majú na to relevantné odborné argumenty, aby zaviedli súdny prieskum opatrení. Je to náš medzinárodný záväzok a je veľmi nešťastné, aby sa museli občania Slovenskej republiky obracať na medzinárodné súdne tribunály, hovorí.

Ako príklad z praxe uviedla, že najvyšší český správny súd dal za pravdu občanovi - lekárovi, ktorý nemohol vstupovať do prevádzok, hoci sa preukázal relevantným dôkazom o prítomnosti protilátok proti covidu. Najvyšší správny súd mal rozhodnúť, že tento občan dokonca preukázal protilátky, pričom bol v nerovnakom postavení oproti osobám, ktoré boli zaočkované alebo ktoré covid prekonali, u ktorých sa prítomnosť protilátok len predpokladá. Najvyšší správny súd uznal, že občan - lekár bol diskriminovaný.

Uviedla aj ďalší príklad z Česka. V prípade povinnosti nosiť rúška mal najvyšší správny súd vyzvať príslušné orgány, aby zdôvodnili aké sú skutočné výhody rúšok vzhľadom na konkrétnu pandemickú situáciu, ale zároveň aj ich nevýhody z hľadiska dlhodobého nosenia.

V prípade vakcín Pirošíková povedala, že sa práve nachádzame len v ich testovacej fáze. Z toho podľa nej jednoznačne vyplýva, že povinné očkovanie nie je možné zaviesť. Aj preto by apelovala na všetkých kompetentných, aby sa dôsledne dodržiavali štandardy, ktoré sa týkajú informovaného súhlasu pri očkovaní týmito experimentálnymi vakcínami. Myslí si, že to nemôže ďalej prebiehať tak ako doteraz.

Na záver dodala, že z očkovania musíme vynechať aj deti a mladých ľudí do osemnásť rokov."Nie je možné rozlične zaobchádzať so zaočkovanými a nezaočkovanými," potvrdila Pirošíková
V súvislosti s medializovaným prípadom z Českej republiky, kedy sa plne očkovaná osoba aj napriek tomu infikovala juhoafrickým variantom koronavírusu sa potvrdili predchádzajúce vyjadrenia Marice Pirošíkovej, advokátky a dlhoročnej obhájkyne... Čítať ďalej
14 | 04 | 2021 | Imrich Kovačič