Čo je to infodémia (Valentin Katasonov)
17 | 09 | 2021 I Iveta Machová

Komentár Valentina Katasonova  (Fond strategickej kultúry)


WHO vidí svet ako veľkú zvieraciu farmu a podieľa sa na vytvorení globálneho ministerstva pravdy


V románe Georga Orwella „1984“ sa ministerstvo pravdy zaoberalo falšovaním histórie, jej prepisovaním, reinterpretáciou faktov z minulosti a vytváraním fiktívnych udalostí. Všetky aktivity ministerstva pravdy, ako aj ďalších oddelení (ministerstvo lásky, ministerstvo mieru a ministerstvo hojnosti) boli zamerané na posilnenie moci vládnucej strany a jej lídra - Veľkého Brata.

Ministerstvo pravdy, ktoré nám vzniká pred očami, prekonáva rovnomenný rezort z Orwellovho románu.

Po prvé, ministerstvo pravdy u Orwella sa zaoberalo iba „opravovaním“ histórie. Dnes vytvorené ministerstvo pravdy má za cieľ „opraviť“ informácie týkajúce sa všetkých oblastí života.

Úmrtnosť na očkovanie: desivé odhalenia profesora Petra Schirmachera (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
11 | 09 | 2021 | Zuzana Perželová

Tok informácií sa zvýšil tisíkrát

Za druhé, Orwellove „správne informácie“ boli ľuďom sprostredkované  prostredníctvom takých kanálov, akými sú masmédiá, knihy, vzdelávacie inštitúcie. Hlavnými nástrojmi dodávania „pravdy“ boli tlačené publikácie, rozhlas a televízia. Dnes sa „správne informácie“ poskytujú prostredníctvom internetu a sociálnych médií. Tok „správnych informácií“ sa zvýšil tisíckrát.

Po tretie, ministerstvo pravdy z románu „1984“ bolo úradom štátu Oceánia. Znalci románu hovoria, že táto Oceánia zaberá tretinu zemegule a zahŕňa Ameriku, Veľkú Britániu, Južnú Afriku, Austráliu a samotnú Oceániu. Okrem toho sú v orwellovskom svete sú ešte ďalšie dva obrovské štáty - Eurázia a Východoázia. V Orwellovom svete medzi nimi prebieha nepretržitá vojna a Oceánia nekontroluje celý svet. Ale ministerstvo pravdy, ktoré sa buduje dnes, chce svojou „pravdou“ obšťastniť celé ľudstvo.
Dnešné ministerstvo pravdy sídli na viacerých miestach

Orwellovo ministerstvo pravdy sídlilo vo výškovej budove v centre Londýna. Súčasné ministerstvo nemá priestorovú referenciu, je to sieťová štruktúra. Niektoré z jeho prvkov je možné identifikovať, sú to IT korporácie, ktoré ovládajú internet a sociálne siete: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook a niektoré ďalšie. Mnoho popredných IT spoločností má sídlo a subdivízie v Kalifornii, v Silicon Valley.

V roku 2020 sa do výstavby globálneho ministerstva pravdy zapojila ďalšia organizácia, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Práca WHO od začiatku minulého roka je príkladom toho, ako je možné a potrebné informácie prerobiť, pričom biela farba sa zmení na čiernu a čierna na bielu. Pod hlavičkou boja WHO proti „pandémii“ prebieha revolúcia v lekárskej vede s cieľom pretvárať vedomie miliárd ľudí.

Päť kľúčových právd o Covide, ktoré by nás mohli zachrániť pred sebazničením (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
07 | 09 | 2021 | Iveta Machová


WHO tvrdí, že je globálnym ministerstvom zdravotníctva. Orwellovo ministerstvo lásky sa nazývalo Oddelenie výsluchov a mučenia. Rovnakým spôsobom bude za vývesným štítom globálneho ministerstva zdravotníctva stáť orgán, ktorý bude vykonávať „diktatúru zdravia“ v mierkach ľudskosti  (dištancovanie sa, sebaizolácia, lockdowny, nepretržité očkovanie). WHO zároveň poskytuje neoceniteľnú pomoc pri vytváraní celosvetového ministerstva pravdy.

Dňa 11. marca 2020 generálny riaditeľ WHO vyhlásil vírusovú infekciu COVID-19 za „pandémiu“. Ochromení lekári nemohli stráviť toto vyhlásenie, pretože rozsah vtedajšieho šírenia infekcie bol veľmi vzdialený dokonca aj bežnej epidémii.

Dnes je hlavnou úlohou WHO bojovať proti „pandémii“ očkovaním celého ľudstva, presnejšie 60-70 percent obyvateľov sveta (mnohé štáty už tieto údaje reprodukovali vo svojich nastaveniach pre obyvateľstvo). Väčšina liekov navyše neprešla potrebnými klinickými skúškami a je považovaná za experimentálne (nejde o vakcíny v pravom zmysle slova). Výrobky Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson majú status experimentálnych liekov. Až 23. augusta americký regulátor FDA presunul Pfizer / BioNTech z kategórie experimentálnych liekov do kategórie vakcín. To znamená, že WHO podporovala a podporuje experimentovanie so stovkami miliónov ľudí.

Mimochodom, George Orwell predvídal tento vývoj udalostí, opísal ich v románe „Zvieracia farma“.

WHO vníma svet ako veľký zvierací dvor, s ktorého obyvateľmi by mala byť vykonaná veterinárna operácia. Niektorí obyvatelia tohto dvora s operáciou poslušne súhlasia; druhá časť chápe, že sa plánuje niečo zlé - a bráni sa.

Obzvlášť nebezpeční pre organizátorov univerzálneho očkovania sú lekári, ktorí chápu, že nejde o záchranu ľudí, ale o druh eutanázie, na ktorú sa vzťahujú slová „boja proti pandémii“. V prvých mesiacoch „pandémie“ ešte ako tak mohli vyjadrovať svoje názory odlišné od WHO, potom začali zatvárať ústa. A druhou prioritou WHO sa stala vojna proti „infodémii“.

„Pandémia" a úmrtnosť. Pár čísel zo štatistík (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
04 | 09 | 2021 | Iveta Machová


Za posledný rok a pol bol náš jazyk v kontexte neustáleho „boja proti pandémii“ doplnený o nové slová. Jedno z nich je infodémia. Zrodilo sa to v útrobách WHO. Oxfordský anglický slovník (OED) definuje infodémiu ako šírenie rôznorodých, často nepodložených informácií o krízových udalostiach, ktoré sa nekontrolovane vysielajú v médiách a zvyšujú atmosféru nervozity v spoločnosti. Termín bol vytvorený v roku 2003 počas epidémie SARS, ale aktívne sa používa od minulého roku, keď WHO uviedla, že infodémia nie je o nič menej nebezpečná ako pandémia.

V minulom roku WHO aktivovala ešte jedno slovo - „infodemiológia“. Zrodilo sa tiež začiatkom roku 2000 v útrobách WHO. Autorstvo je pripisované kanadskému lekárovi Guntherovi Eysenbachovi , organizátorovi a vedúcemu svetového kongresu „Internet v medicíne“. V skutočnosti hovoríme o novej disciplíne určenej na rozvoj metód boja proti „infodémii“.

Napriek tomu, že sa „infodemiológia“ zrodila v lekárskej komunite, táto disciplína (ak sa tak dá nazvať) nie je lekárska. Infodémia môže zasiahnuť všetky sféry verejného života - politiku, ekonomiku, vojenské záležitosti, kultúru atď. WHO je ideálnou platformou na precvičovanie univerzálnych metód riešenia akejkoľvek infodémie. Predtým sa to nazývalo ideologický boj, v ktorom, ako viete, neexistuje mierové spolužitie.

V máji 2020 prijali členské štáty WHO na Svetovom zdravotníckom zhromaždení rezolúciu WHA73.1 o boji proti COVIDu-19. Uznesenie uvádza, že riešenie problému infodémie je dôležitou súčasťou boja proti pandémii COVID-19.

V lete 2020 usporiadala WHO prvú konferenciu o infodemiológii. Konferencia sa konala na diaľku (online), bola veľmi rušná a trvala od 30. júna do 16. júla 2020. Na konferencii, ako informovala WHO, sa zúčastnilo viac ako 100 odborníkov z 35 krajín, ktorí zastupovali 20 rôznych oblastí profesionálnej činnosti a znalostí. Po konferencii, vo februári 2021, zverejnila WHO päťstupňový výskumný program boja proti infodémii.

Svetové lekárske autority a svetová inkvizícia (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
15 | 08 | 2021 | Iveta Machová


Pokiaľ ide o praktický boj proti takzvanej infodémii, úspechy WHO sú neuveriteľné. Ešte pred vyhlásením pandémie usporiadal Andrew Pattinson, vedúci digitálnych operácií WHO, okrúhly stôl a podpísal zmluvu so spoločnosťami Google, Facebook, Twitter, Instagram a 30 spoločnosťami o cenzúre všetkých informácií o COVIDe-19 a blokovaní informácií, ktoré sú v rozpore s oficiálnym stanoviskom WHO.

V digitálnom priestore sa objavilo veľké množstvo spoločností, neziskových organizácií, webových stránok, ktoré sa zaoberajú „odhaľovaním falzifikátov“. „Falzifikátmi“ sa okrem iného rozumejú prejavy a publikácie autoritatívnych vedcov zastupujúcich lekársku vedu, ak sú v rozpore s postojom WHO alebo sa s ním nezhodujú. Napríklad, slávny francúzsky virológ, laureát Nobelovej ceny Luc Antoine Montagnier  na jar 2020 uviedol, že hrozba koronavírusu je prehnaná a infekcia nespadá do kategórie pandémie.

Odpoveď WHO a jej asistentov bola okamžitá. Najprv boli zablokované všetky Montagnierove prejavy na túto tému. Za druhé, laureát Nobelovej ceny bol obvinený z „hlúposti“, „neprofesionality“, „sprisahania“. Ku každému príhovoru profesionálneho lekára sa začalo objavovať tucet „vyvrátení“ a „odhalení“. Všetky sú zbierkou rovnakých známok; v takýchto materiáloch neexistujú žiadne podstatné vedecké diskusie.

Boj proti „infodémii“, ktorý WHO vedie v spojení so spoločnosťami v Silicon Valley, veľmi pripomína stredovekú inkvizíciu. Niekoľko krajín pripravuje alebo už prijalo zákony upravujúce súdnu zodpovednosť za šírenie „falzifikátov“. Pripomeňme si: u Georga Orwella nebojovalo proti disentu iba ministerstvo pravdy, ale aj ministerstvo lásky.

Ľudia sú pre Big Pharmu „novou ropou“ XXI. storočia (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
13 | 08 | 2021 | Zuzana Perželová