Päť kľúčových právd o Covide, ktoré by nás mohli zachrániť pred sebazničením (Valentin Katasonov)
07 | 09 | 2021 I Iveta Machová

Komentár  Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Americkí lekári hovoria o alternatívach k nebezpečnému očkovaniu


Už niekoľko mesiacov sledujem prejavy zahraničných lekárov na tému „COVID-19 a boj proti nemu“. Väčšina známych lekárov s titulmi akademikov, profesorov, doktorov vied, ktorí majú za sebou desaťročia vedeckej a praktickej práce, veľký počet publikácií, mierne povedané, má obavy z kampane proti očkovaniu proti vírusom, ktorá sa rozšírila vo svete.

Proti týmto odborníkom spravidla stoja mladší a teda aj menej skúsení odborníci, ich argumentácia je skromnejšia, a čo je najdôležitejšie, nespolieha sa na potrebné údaje, ktoré môžu rozptýliť pochybnosti kritikov očkovania. V prvom rade údaje o výsledkoch klinických skúšok tých liekov, ktoré sa používajú na očkovanie. Prekvapivo neexistuje ani vyčerpávajúca predstava o zložení týchto liekov.

Synergia chamtivosti a lží. O prepojení Big Pharma s mediálnymi korporáciami (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
31 | 07 | 2021 | Zuzana Perželová


Takmer všetci zástancovia očkovania majú nasledujúci argument. Áno, každá vakcína môže mať niektoré vedľajšie účinky, ale sú minimálne a nemožno ich porovnávať s počtom zachránených životov. Vakcíny sú najúčinnejšou zbraňou proti vírusu a neexistuje pre ne žiadna alternatíva.
Skutočne neexistuje pre nich alternatíva?

Ešte raz som sa z tohto uhla pozrel na prejavy najznámejších kritikov súčasného očkovania a zistil som, že takmer všetky ponúkajú nejakú alternatívu. A v tomto sú si veľmi podobné. Dve hlavné alternatívy sa redukujú na nasledujúce.

Prvou  je posilnenie imunity ľudí. Ide o metódu, ktorá je poistením nielen proti vírusu COVID-19, ale aj proti akejkoľvek inej infekcii. WHO, ministerstvá zdravotníctva a vedúce médiá z nejakého dôvodu o tejto univerzálnej a starej ako samo ľudstvo alternatíve, dnes mlčia.

Druhou  je vývoj a praktické uplatnenie účinných metód liečby infikovaných ľudí. Z nejakého dôvodu zostáva táto alternatíva tiež v tieni.

Podrobnejšie sa budem venovať druhej alternatíve a budem sa opierať o prejavy dvoch  amerických lekárov - autorít: doktora medicíny Petra McCullougha a doktora Vladimíra Zelenku.

Doktor  Peter A. McCullough  je kardiológ, odborník na vnútorné lekárstvo, epidemiológ a akademický vedecký pracovník. Šéfredaktor dvoch lekárskych časopisov. Autor asi 1000 vedeckých publikácií, vrátane viac ako 600 recenzovaných publikácií registrovaných v Národnej lekárskej knižnici USA. McCullough je zakladateľom a súčasným prezidentom Americkej kardio-renálnej spoločnosti. Bol konzultantom Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv ( FDA ). Bol členom alebo predsedom monitorovacích komisií pre 24 randomizovaných (náhodných, red.) klinických štúdií (vykonaných s cieľom posúdiť účinnosť a bezpečnosť liekov).

O bojovníkoch s lekárskou mafiou (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
15 | 08 | 2021 | Iveta Machová


Prejavuje veľký záujem o tému COVID-19. Stihol  urobiť viac ako 45 štúdiá na túto tému. Dohliadal na liečbu viac ako 100 pacientov s diagnostikovaným Covidom a konzultoval aj stovky ďalších pacientov s podobnou diagnózou na celom svete. Vypracoval protokol na liečbu pacientov s takouto diagnózou. Nebolo to odporučené na oficiálne použitie americkými zdravotnými úradmi, ale je známe, že ho používa mnoho súkromných lekárov.
Absurdné karanténne režimy

Doktor McCullough je presvedčený, že úmrtiu desaťtisícov  osôb, ktoré sa nakazili vírusom, by sa dalo zabrániť, keby americké orgány nezaviedli absurdné karanténne režimy. Režimy, ktoré nemali lekársky zmysel a dokonca zhoršovali epidemiologickú situáciu v krajine. Izolácia („dobrovoľná izolácia“) desiatok miliónov občanov, u ktorých infekciu nesprevádzali žiadne príznaky („asymptomatickí“ občania), bola čistá hlúposť. V minulom roku doktor Peter McCullough vyvinul metódu včasného zistenia prejavov ochorenia (nezamieňať si ho s testami PCR). Navyše v dvoch verziách - pre bežných občanov (metóda vlastnej identifikácie) a pre profesionálov (lekári). A tiež metóda včasnej liečby (doma), ktorá môže proces zastaviť, zabrániť fáze vážneho ochorenia. Použitie včasnej identifikácie a včasnej liečby by podľa McCullougha znížilo počet pacientov s koronavírusom, odoslaných do nemocnice o 85%!

Minulý rok sa dúfalo, že McCulloughove návrhy budú úradmi vypočuté a zohľadnené pri organizovaní boja proti COVIDu-19. Lekár dostal pozvanie od senátora Rona Johnsona, aby vypovedal na vypočutiach Amerického senátneho výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti o liečbe COVID-19. 19. novembra 2020 doktor McCullough vypovedal v americkom senáte o včasnej ambulantnej liečbe vysokorizikových pacientov s COVIDom-19. Vtedy ešte v jeho prejave neboli žiadne útoky na vakcíny (otázka očkovania ešte nebola v praktickej rovine).

Ďalší politicky významný prejav doktora McCullougha bolo jeho svedectvo pred výborom senátu Texasu v marci 2021. Tu sa už veľmi tvrdo vyjadril k všeobecnej očkovacej kampani, ktorá sa odohrala v USA.

McCullough uviedol, že ľudia mladší ako 50 rokov (až na niektoré výnimky), ako aj tí, ktorí prekonali COVID-19, nepotrebujú očkovanie. A vyzval na urýchlenú identifikáciu osôb, u ktorých sa prejavili prvé príznaky choroby, s využitím  medicínskych  prostriedkov, ktoré sú schopné zablokovať prechod choroby na závažnú formu.

Ľudia sú pre Big Pharmu „novou ropou“ XXI. storočia (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
13 | 08 | 2021 | Zuzana Perželová

Proaktívna liečba

Desať dní po tomto prejave schválili texaské orgány zákon, ktorý ukladá štátnym zdravotníckym zariadeniam povinnosť vzdelávať občanov a v prípade prvých symptómov ochorenia im bezodkladne poskytnúť informácie o včasnej (proaktívnej) liečbe. Svedectvo doktora McCullougha v texaskom senáte zverejnila na YouTube Asociácia amerických lekárov a chirurgov a malo viac ako 200 000 pozretí. Následne bolo video odstránené. Teraz sa o ňom dá nájsť zmienka na sociálnych sieťach.

Stručne a v necenzurovanej forme, je postoj doktora McCullougha vyjadrený v článku  The five key Covid truths that could have saved us from self-destruction ( Päť kľúčových právd o kovide, ktoré by nás mohli zachrániť pred sebazničením ), uverejnenom 11. augusta v anglickom vydaní TCW Defending Freedom (donedávna nazývanom The Conservative Woman - Konzervatívna žena ). Toto sú „kľúčové pravdy“.

Prvá. Jedinci, ktorí nemajú príznaky ochorenia COVID-19, nie sú nositeľmi vírusovej infekcie. Nosičmi sú iba tí, ktorí majú príznaky ochorenia.

Druhá. Testovanie „asymptomatických“ pacientov by malo byť prerušené.

Tretia. Prirodzená imunita je silná, dostatočná a trvanlivá (v zásade sa dá udržať až do konca života človeka). V každom prípade chráni človeka nezmerateľne spoľahlivejšie ako umelá imunita vytvorená očkovaním. „Človek s prirodzenou imunitou môže prísť k osobe s ochorením Covid-19, prijať od nej silný kašeľ do tváre bez toho, aby ochorel.

Štvrtá. Covid-19 je možné ľahko liečiť doma jednoduchými a cenovo dostupnými liekmi. Najdôležitejšou vecou je identifikovať chorobu v počiatočnom štádiu a prijať okamžité opatrenia na jej zablokovanie.

Piata. Súčasné vakcíny proti Covidu (AstraZeneca, Johnson and Johnson, Pfizer, Moderna sú neúčinné, najmä proti novším kmeňom. Nedávajú žiadnu záruku, že po očkovaní bude osoba chránená pred vírusom. Navyše, vzhľadom na rekordný počet úmrtí a vedľajších účinkov  hlásených po očkovaní, by mali byť považované za „nebezpečné a nepoužiteľné pre ľudí“.  Článok popisuje počet úmrtí a hospitalizácií po očkovaní v USA - 100 tisíc ľudí.

Svetové lekárske autority a svetová inkvizícia (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
15 | 08 | 2021 | Iveta Machová


Doplním, že na začiatku leta doktor McCullough uviedol počet úmrtí v USA po očkovaní - 50 tisíc ľudí. To je niekoľkonásobne viac ako počet úmrtí na očkovania, ktoré boli do tejto doby zaregistrované v oficiálnom informačnom systéme VAERS . Podľa VAERS však do dnešného dňa v USA zomrelo na očkovanie 13 000 ľudí. Doktor McCullough, podobne ako mnoho ďalších amerických lekárov, poznamenáva, že americké úrady opakovane podceňujú úmrtnosť a vedľajšie účinky očkovania.

Je zrejmé, že McCulloughove prejavy spôsobujú silnú negatívnu reakciu zástancov očkovania. Pripisujú mu to, čo nepovedal. Nie je zásadovým odporcom očkovania, ako sa uvádza v mnohých médiách. Podľa McCullougha sú vakcíny len jedným z prostriedkov, netreba ich absolutizovať. Tento prostriedok by sa mal používať opatrne, po komplexnom vyšetrení pacienta. Je pozoruhodné, že McCullough sa odvoláva konkrétne na vakcíny, a nie na lieky, ktoré sa používajú v USA a majú status „experimentálne“.

V sporoch s McCulloughom  jeho protivníci vychádzajú z toho hlavného. Spochybňujú napríklad lieky, ktoré lekár používal a používa na liečbu pacientov s diagnózou COVID-19. McCullough navrhuje vykonať hĺbkové klinické štúdie týchto (a ďalších) liekov, ale z nejakého dôvodu jeho návrhy nenachádzajú podporu...
Ako správne liečiť COVID

podobnom duchu hovorí aj známy americký lekár Vladimir Zelenko, rodák zo sovietskej Ukrajiny. Osobitnú popularitu získal v minulom roku, keď začal liečiť ľudí s diagnostikovaným ochorením COVID-19. Pod jeho vedením bolo ošetrených 6 tisíc pacientov, nikto nezomrel. Pacientmi Vladimíra Zelenka boli americký prezident Donald Trump , izraelský minister zdravotníctva Yaakov Litzaman , brazílsky prezident Jair Bolsonaro... Zelenko školil stovky lekárov, ktorí zase školili študentov ...

Vladimir Zelenko je ortodoxný Žid. Jeden z jeho posledných prejavov (v auguste 2021) je video, v ktorom lekár komunikuje prostredníctvom video odkazu s tromi rabínmi - členmi rabínskeho súdu. Zelenko vysvetľuje svojim partnerom, že americké úrady uplatňujú nebezpečnú lekársku politiku. Že vyhlásením vojny proti vírusu COVID-19, naopak, ľudí zabíjajú. Izraelské úrady uplatňujú rovnakú politiku .

Šíri sa vírus hladu a zabíja účinnejšie ako COVID (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
29 | 08 | 2021 | Iveta Machová


Zelenko ako lekár hovorí, že nie je potrebné pokúšať sa liečiť každého, kto je nakazený. Ak osoba ochorie na diagnózu COVID-19, s najväčšou pravdepodobnosťou má ako prvotné problémy s imunitou. Aj keď sa objavia príznaky ochorenia, telo sa vo väčšine prípadov dokáže s chorobou vyrovnať bez špeciálneho ošetrenia (i keď je potrebný lekársky dohľad nad takouto osobou). Zelenko ako skúsený lekár pozná hranicu, do ktorej nie je potrebná lekárska intervencia v priebehu choroby. Verí, že liečba ľudí s diagnostikovaným COVIDom-19 v Amerike je veľmi zle poskytovaná. Správny liečebný režim (včasná liečba, správne lieky, režim ich príjmu) by mohol znížiť počet závažných prípadov a úmrtí o 85%. Existuje špeciálny „Zelenkov protokol“, ktorý prívrženci lekára v Amerike i v zahraničí široko používajú.

Zelenko ostro vystupuje proti očkovaniu, ktoré narúša prirodzenú imunitu človeka. Plány administratívy Joe Bidena začať hromadné očkovanie detí a mladistvých označuje za úplné šialenstvo. Zelenko sa odvoláva na oficiálnu americkú štatistiku CDC (US Center for Disease Control and Prevention), ktorá ukazuje, že v skupine „deti a mladiství do 18 rokov“ je percento prežitia bez liečby u pacientov s COVID-19 - 99,998%!

Zelenko považuje snahu očkovať tých, ktorí už boli chorí na COVID-19, za nemenej šialené: „Tí, ktorí mali Covid-19, majú protilátky produkované ich prirodzeným imunitným systémom a sú miliárd krát účinnejšie ako umelá imunita prostredníctvom vakcíny.“

Vladimir Zelenko mi nepríde taký bláznivý. Má tiež obavy o svoje zdravie: počas liečby rakoviny mu vybrali jednu z pľúc a chemoterapia oslabila jeho imunitný systém. V prípade koronavírusovej infekcie bude patriť do vysoko rizikovej kategórie. "Mám osem detí a stále chcem žiť," priznáva  lekár. „Osobne mám záujem nájsť riešenie.

Nie je prekvapujúce, že Valdimir Zelenko podlieha obštrukciám zo strany zástancov očkovania  v USA aj v Izraeli. Kritika voči nemu sa však opäť týka vecí, ktoré nie sú dôležité. Napríklad sú spochybňované lieky, ktoré používa na liečbu svojich pacientov. Medzitým Vladimir Zelenko, podobne ako Peter McCullough, navrhuje zamerať sa na vývoj a testovanie nie vakcín, ale liekov, ktoré testoval. Bohužiaľ, americké orgány a americké farmaceutické spoločnosti majú iné priority.

„Pandémia" a úmrtnosť. Pár čísel zo štatistík (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
04 | 09 | 2021 | Iveta Machová