„Pandémia" a úmrtnosť. Pár čísel zo štatistík (Valentín Katasonov)
04 | 09 | 2021 I Iveta Machová

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Nadmerná úmrtnosť stúpa. Pár čísel zo štatistík


WHO nemôže poprieť skutočnosť, že nadmerná úmrtnosť vo svete rastie. Nadmerná úmrtnosť je prevýšenie počtu úmrtí v sledovanom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. WHO zverejnila údaje o nadmernej úmrtnosti vo svete za rok 2020. Dosiahla 3 milióny ľudí.

Významná časť nadmernej úmrtnosti je podľa WHO spôsobená vírusom COVID-19. Vlani to bolo 1,8 milióna ľudí. Nadmernú úmrtnosť, ktorú nemožno pripísať ochoreniu COVID-19, možno objasniť mnohými ďalšími príčinami. Napríklad preťaženosťou zdravotníckych zariadení pacientmi s diagnózou COVID-19. Vo výsledku pacientom s tradičnými chorobami nebola poskytnutá včasná lekárska starostlivosť a umierali.
V Rusku mala táto príčina výrazný dopad

Je to jeden z dôležitých faktorov, keďže v Rusku v minulom roku dosiahla nadmerná úmrtnosť, podľa údajov Rosstatu, 323,8 tisíc ľudí. Podľa toho istého Rosstatu pritom na COVID -19 zomrelo 162,3 tisíc ľudí. 104 tisíc úmrtí. Hlavnou príčinou smrteľného konca bol COVID -19.

Najhoršie zo všetkého sú nevzdelaní lekári (Martin Hála)
(Komentár Martina Hálu/Aktiuálne.cz) Čítať ďalej
27 | 08 | 2021 | Tibor Sipos


Len 32% nadmernej úmrtnosti v našej krajine bolo spôsobené vírusovým faktorom; viac ako 2/3 všetkej nadmernej úmrtnosti predstavuje výrazne zvýšená úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby, rakovinu, tuberkulózu, mozgové príhody a iné tradičné choroby. Pripomeniem všeobecné demografické výsledky Ruska za rok 2020: podľa Rosstatu sa populácia krajiny znížila o 510,5 tisíc ľudí, čo je rekordný pokles populácie v krajine od roku 2005.
Experti do konca roku 2021 predpovedajú nadmernú úmrtnosť

Väčšina expertov predpovedá, že do konca roku 2021 bude vo svete opäť zaznamenaná nadmerná úmrtnosť. Na prvé miesto príčin bude opäť kladený faktor COVID-19. Podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa, ktorá je najautoritatívnejším centrom štatistík o COVID-19 na svete, už 10. júna 2021 počet úmrtí na COVID-19 od 1. januára tohto roku (t. j. za menej ako šesť mesiacov) prekročil počet úmrtí na COVID-19 za celý rok 2020.

Mnoho odborníkov extrapoluje údaje z Univerzity Johna Hopkinsa za celý rok 2021 a tvrdí, že počet úmrtí na COVID-19 si na konci roka vyžiada najmenej 4 milióny obetí. Nadmerná úmrtnosť iba na pozícii COVID-19 tak v roku 2021 môže dosiahnuť 2,2 milióna ľudí. Ide však o odhady založené na jednoduchej extrapolácii.

Niektorí predstavitelia lekárskej vedy varujú, že s každým mesiacom sa bude smrteľnosť vírusov zvyšovať a to v dôsledku vzniku nových modifikácií (kmeňov). Na konci júla bola vládnou vedeckou poradnou skupinou pre mimoriadne situácie Veľkej Británie (SAGE) zverejnená správa Can we predict the limits of SARS-CoV-2 variants and their phenotypic consequences? (Možeme  predpovedať  limity vývoja variantov vírusu SARS - CoV -2  a  ich  fenotypové  dôsledky?).
Hladomor biblických rozmerov

správe sú popísané možné scenáre vývoja mutácií koronavírusu, z ktorých jeden naznačuje, že úmrtnosť nového potenciálneho kmeňa by mohla byť 35%. V tejto správe zaznieva strašná myšlienka: vakcíny, ktorými sa v súčasnosti očkuje populácia Anglicka, môžu byť voči novým modifikáciam vírusov bezradné.

Ako prirodzená imunita už dávno ukončila pandémiu. Len nikto nám to nepovie (Johanna Schollová, Vanessa Rennerová)
Komentár Johanna Schollová, Vanessa Rennerová (Report24) Čítať ďalej
27 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Experti sú ohľadne hodnotenia celkovej nadmernej úmrtnosti v roku 2021 zdržanliví. Koniec koncov, je potrebné vziať do úvahy množstvo sociálnych faktorov, ktorých účinok sa v tomto roku prudko zvyšuje. Napríklad v decembri minulého roku riaditeľ Svetového potravinového programu (World Food Food Programme, WFP) OSN David M. Beazley na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia uviedol, že počet hladujúcich ľudí na svete sa za rok zdvojnásobil a dosiahol 270 miliónov ľudí.

Dôvodom takého katastrofického nárastu hladu vo svete bola „pandémia COVID-19“, ktorá vyvolala karantény a ekonomické blokády. A v budúcom 2021 roku, predpovedal šéf WFP, by mohol vypuknúť „hladomor biblických rozmerov“.


WHO údaje o úmrtnosti spôsobenú hladom nemá

Svetová zdravotnícka organizácia sa však o úmrtnosť zapríčinenú hladom zaujíma málo. Zdá sa mi, že uvedený údaj WHO o nadmernej úmrtnosti vo svete v roku 2020 (3,0 milióny ľudí) neberie do úvahy nadmernú úmrtnosť zapríčinenú hladom. A popredné svetové médiá venujú téme hladomoru vo svete tisíckrát menšiu pozornosť ako „pandémiám“ a úmrtiam na ne.

Pre pochopenie príčin nadmernej úmrtnosti vo svete nám poslúži štatistika, ktorá je zverejnená na špeciálnej webovej stránke slávneho anglického vydania The  Economist. Názov stránky je ‘’Covid-19 data. Tracking covid-19 excess deaths across countries„ (Údaje o Covid-19.  Sledovanie nadmernej  úmrtnosti na COVID-19 v rôznych  krajinách). Článok je prezentovaný k 23. júlu tohto roku.

Osobitosťou štatistík z tohto zdroja je to, že nadmerná úmrtnosť sa odhaduje za obdobie od momentu, keď počet úmrtí na vírus COVID-19 dosiahne v krajine 50 osôb (moment, od ktorého sa „pandémia“ odpočítava). V mnohých krajinách začína odpočítavanie od marca alebo apríla 2020. V niektorých však - dokonca aj od februára. Avšak Slovensko a Jamajka sú v odpočte poslední - september 2020.

"Najzraniteľnejšou skupinou sú dvakrát očkovaní!" (Willi Huber)
Komentár Williho Hubera (Report24) Čítať ďalej
28 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Spôsoby získavania dát

Obdobie každej krajiny sa končí okamihom získania posledných dát. Napríklad pre Spojené štáty sú najnovšie dáta z 10. júla. Vo väčšine krajín je obdobie pokrytia viac ako rok. Napríklad v USA: od 8. marca 2020 do 10. júla 2021, to znamená približne 16 mesiacov. Na výpočet nadmernej úmrtnosti počas „pandémie“ sa ako základ berie priemerná úmrtnosť za päť rokov, predchádzajúca nástupu „pandémie“ v danej krajine.

Napríklad pre Spojené štáty sú to priemery za obdobie od 8. marca 2016 do 7. marca 2020. Na stránke bohužiaľ nie sú také krajiny ako India a Čína, ktoré majú najväčší počet obyvateľov. Vládne orgány v Číne a Indii o otázke, či majú nadmernú úmrtnosť, mlčia.
V nadmernej úmrtnosti vedie USA

V absolútnom vyjadrení nadmernej úmrtnosti sú na prvom mieste podľa uvedeného zdroja Spojené štáty americké - 721 790. To je za obdobie od 8. marca 2020 do 10. júla 2021, t. j. približne za 16 mesiacov. Na druhom miesto je Ruská federácia. Za obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2021 (za 15 mesiacov) bola nadmerná úmrtnosť 576 650. Brazília je na treťom mieste (za obdobie od 1. mája 2020 do 30. júna 2021, t. j. za 14 mesiacov) - 548 150. Na štvrtom mieste je Mexiko (za obdobie od 30. mája 2020 do 23. mája 2021, t. j. za necelých 13 mesiacov) - 475 000.

Zaujímavý obrázok ohľadne pomernej nadmernej úmrtnosti. V zozname pozostávajúcom zo 41 krajín je na prvom mieste Peru s 583 nadmernými úmrtiami na 100 tisíc obyvateľov krajiny. Nasledujú: Bulharsko - 498; Severné Macedónsko - 441; Srbsko - 415. Rusko bolo na „čestnom“ piatom mieste s ukazovateľom rovnajúcim sa 394. Spojené štáty s pomerným ukazovateľom nadmernej úmrtnosti, rovnajúcim sa 221 sa ocitli až na 26. mieste. Mexiko má 377 (7. miesto), Brazília 261 (20. miesto).
V týchto krajinách úmrtnosť napriek covidu klesá

Ukazuje sa však, že v mnohých krajinách má nadmerná úmrtnosť negatívnu hodnotu. Jednoducho povedané, v týchto krajinách úmrtnosť napriek COVID-19 klesá. Tu je zoznam týchto krajín (vzostupne podľa zápornej hodnoty): Kuba, Uruguaj, Filipíny, Japonsko, Singapur, Južná Kórea, Island, Nórsko, Malajzia, Austrália, Taiwan, Nový Zéland, Maurícius, Mongolsko. V podmienkach všeobecnej „pandémie“ 14 zo 41 krajín zahrnutých do monitoringu vykázalo pokles úmrtnosti. A Mongolsko sa umiestnilo na prvom mieste, pokiaľ ide o pomerný ukazovateľ zníženia úmrtnosti! Jeho úmrtnosť sa v porovnaní s obdobím pred nástupom hromadných chorôb znížila o 56 na 100 tisíc obyvateľov krajiny.

Lipták dáva rady na úspešné zvládnutie Covidu. TOTO by ste mali vedieť!
Jedným z lekárov, ktorí sa na Slovensku vzopreli vláde a ministerstvu zdravotníctva v boji s koronavírusom je aj kontroverzný doktor Peter Lipták. Ministerstvo síce pred pár dňami podalo na neho podnet na Slovenskú lekársku komoru, on si však za... Čítať ďalej
28 | 08 | 2021 | Jozef Uhlarik

Aká je situácia v Rusku?

Veľmi dôležité je zhodnotenie toho, do akej miery je nadmerná úmrtnosť na COVID-19 a nakoľko je spôsobená inými príčinami. Podiel úmrtí na COVID -19 na celkovej nadmernej úmrtnosti v jednotlivých krajinách bol nasledujúci (%): USA - 82,7; Brazília - 94,5; Mexiko - 46,7; Rumunsko - 47,9; Južná Afrika - 36.2.

A aká je situácia v Rusku? RF má nadmernú úmrtnosť, ako som už poznamenal, rovnajúcu sa 576 650. Počet obetí koronavírusu tak predstavoval 132 960 ľudí. Na COVID-19 pripadlo iba 23,1%. Ide o najnižšiu mieru zo všetkých krajín zahrnutých do prieskumu. Tento údaj naznačuje, že v súvislosti s „pandémiou“ v Rusku začali ľudia hromadne zomierať z dôvodov, ktoré nemali súvis s koronavírusom. Príčiny takmer 77 percentnej nadmernej úmrtnosti v Rusku sú rôzne:

  1. uvalená „izolácia“ občanov dramaticky zhoršila ich zdravotný stav;

  2. rozdúchavanie „fóbií“ medzi obyvateľstvom vytvára atmosféru strachu a podkopáva imunitu;

  3. koncentrácia hospitalizovaných ľudí v „červených zónach“ prispieva k aktívnejšiemu šíreniu infekcií;

  4. ľudia s chronickými a ťažkými chorobami boli zaradení do druhého a tretieho plánu (prednosť mali tí komu bol diagnostikovaný „COVID-19“);

  5. pre infikovaných koronavírusom boli použité nesprávne metódy liečby (v tomto roku sa liečba stala správnejšou).

  6. rast chudoby a biedy, vyvolaný zablokovaním ekonomiky.


V Rusku už existujú novšie údaje o nadmernej úmrtnosti v porovnaní s údajmi dostupnými na webovej stránke The Economist. K začiatku augusta tohto roka od apríla minulého roka dosiahla nadmerná úmrtnosť v našej krajine 637 tisíc ľudí. Tento odhad je založený na údajoch z Operačného veliteľstva vlády Ruskej federácie v boji proti COVID-19 za júl.
Faktor očkovania sa môže stať najdôležitejšou príčinou rastu nadmernej úmrtnosti

Chcel by som vás upozorniť na to, že do konca tohto roka sa pri vytváraní nadmernej úmrtnosti môže úloha takéhoto faktora zvýšiť, o ktorom odborníci stále radšej hovoria šeptom. Vyššie som spomenul správu anglických expertov zo SAGE. Znovu opakujem, že sa v spomínanom dokumente hovorí o pravdepodobnosti prudkého zvýšenia úmrtnosti medzi obyvateľstvom Anglicka v dôsledku vzniku nových modifikácií vírusov, pred ktorými súčasné vakcíny nedokážu ochrániť.

Táto správa vyvolala aktívnu reakciu zo strany lekárov. Mnohí z nich potvrdili, že pravdepodobnosť prudkého nárastu smrteľnosti vírusov je vysoká. Za dôvod však považujú súčasné očkovanie (nebudem sa ponárať do medicínskych spletitostí problematiky). Záver sám naznačuje, že v blízkej budúcnosti môže byť faktor očkovania najdôležitejšou príčinou rastu nadmernej úmrtnosti.

S najväčšou pravdepodobnosťou je tento faktor už účinný, ale zatiaľ je len málo sledovaný štatistikou. Pozrieme sa opäť na štatistiku nadmernej úmrtnosti v USA. V období od 8. marca 2020 do 10. júla 2021 nadmerná úmrtnosť v USA, ktorú nemožno priamo pripísať vírusu COVID-19 predstavovala 124 790 ľudí. Asi šesťdesiattisíc týchto obeti nadmerných úmrtí pripadlo na šesť mesiacov tohto roku.

Šokujúci objav nemeckých lekárov. Prečo TOTO Slovákom nikto nepovie? (VIDEO)
Vedci a lekári vo svete už objavili mnohé zaujímavosti týkajúceho sa Covidu, na Slovensko sa ale prezentujú iba také, ktoré sa hodia naším mocipánom a ich prisluhovačom. No a pravda, a všetkou čo s ňou súvisí, je až na druhom mieste. Na prvom sú,... Čítať ďalej
27 | 08 | 2021 | Jozef Uhlarik

V USA majú Systém hlásenia nežiadúcich účinkov vakcín

V USA majú Systém hlásenia nežiadúcich účinkov vakcín (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS). Takže k 30. júlu, podľa údajov VAERS, počet úmrtí na očkovanie v USA od začiatku tohto roka dosiahol 12 366 osôb.

Dá sa odhadnúť, že k 10. júlu počet úmrtí na očkovanie predstavoval približne 11 tisíc ľudí. Ukazuje sa, že asi 22% všetkej nadmernej úmrtnosti, ktorá nebola priamo spôsobená vírusom, bolo dôsledkom takej príčiny, ako je očkovanie. Minulý mesiac sa v USA začal súdny proces, ktorý inicioval Thomas Renz, advokát organizácie „Americkí lekári v prvých líniách“ ( America's of Frontline Doctors), ktorý podal žalobu na federálny súd v Alabame.

Jedným z bodov žaloby je obvinenie voči americkým vládnym úradom, ktoré znižujú úmrtia na následky očkovania v USA. Podľa Thomasa Renza sú údaje o týchto úmrtiach, zverejnené na webovej stránke VAERS, najmenej päťkrát podhodnotené. Bez toho, aby som sa teraz zaoberal týmto súdnym prípadom, poznamenám, že argumenty amerického právnika o päťnásobnom (prinajmenšom) podhodnotení úmrtnosti na očkovanie sú veľmi presvedčivé.

Na základe toho sa ukazuje, že všetka nadmerná úmrtnosť v USA, ktorá priamo nesúvisí s vírusom COVID-19, je výsledkom rozsiahleho očkovania, ktoré sa v krajine odohráva.

Mesík: Štúdia izraelských vedcov je naozaj zaujímavá. TOTO by ste ale nečakali
Veci, ktoré sa dejú v Izraeli v súvislosti s nákazou zaočkovaných ľudí sa zrejme neočakávali, no sú tvrdou realitou. Očkovanie proti koronavírusu jednoducho nefunguje. Ukazuje sa totiž, že urýchlené používanie ešte stále experimentálnych vakcín... Čítať ďalej
29 | 08 | 2021 | Jozef Uhlarik