Trestný súd v Haagu už koná! Celoplošné testovanie bolo zločinom, tvrdia v podaní advokáti
10 | 07 | 2021 I Peter Sulek

Predstaviteľov vlády SR by mohli stíhať za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Skupina slovenských advokátov, vedcov, lekárov a ďalších osobností vidí v zavádzaní vynucovaného celoplošného testovania závažné porušenie ľudských práv.


Dňa 12. apríla 2021 podala skupina slovenských advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov ďalších profesií a občianskych aktivistov podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu. Dôvodom je experimentálne celoplošne testovanie na Slovensku a z toho vyplývajúce závažné porušovanie ľudských práv i medzinárodných záväzkov SR niektorými vládnymi predstaviteľmi.

Haagsky tribunál už začal v tejto veci pojednávať.
Zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny

Skupina slovenských advokátov, vedcov, lekárov a ďalších osobností vidí v zavádzaní vynucovaného celoplošného testovania (následne aj v obmedzovaní ľudských práv v súvislosti s tlakom na očkovanie obyvateľov) závažné porušenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov (napríklad Dohovor o ľudských právach a biomedicíne).

Tieto skutočnosti môžu zakladať trestnoprávnu zodpovednosť niektorých členov vlády SR a ďalších osôb aktívne sa podieľajúcich na celoplošných testovaniach populácie SR nevylučujúc spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Ich úmyselným a organizovaným konaním mohlo dôjsť k takým porušeniam, ktoré tvoria s najväčšou pravdepodobnosťou dostatočný základ pre stíhanie skutkov s možnou právnou kvalifikáciou: zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny smerujúce proti vlastnému obyvateľstvu.

Pirošíková v RTVS: Vláda nás obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na súde
Sme v testovacej fáze vakcín, povinné očkovanie preto nie je možné a rovnako tak očkovanie detí. Vláda nás v rozpore s medzinárodnými záväzkami obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na vnútroštátnom súde, hovorí Marica... Čítať ďalej
02 | 07 | 2021 | Peter Sulek

Organizované nepovolené medicínske experimenty

Prvá časť podania zo Slovenska sa týkala celoplošného testovania, ktoré podľa signatárov porušilo jednak Norimberský etický kódex a tiež Oviedský dohovor, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podľa posledných správ z Holandska haagsky tribunál začal v tejto veci pojednávať a rieši aj podobný podnet holandských advokátov. Informovala o tom advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková:

„Ďakujem za spoluprácu advokátom, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje na Slovensku v oblasti ľudských práv a snažia sa o zmenu. Nie je to prvé ani posledné podanie, ktoré bolo zaslané medzinárodným súdnym orgánom. Vieme, že ani medzinárodné inštitúcie neexistujú v izolácii a môžu podliehať politickým vplyvom. Vo svojom úsilí, napriek absolútnemu sklamaniu z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR, nepoľavujeme a riadime sa v týchto dňoch myšlienkou, že porazený je len ten, kto sa vzdá. Všetci ostatní sú víťazi.“

Pirošíková k tomu dodala: „Úmyselným a organizovaným konaním nepovolených medicínskych experimentov na Slovensku mohlo dôjsť k takým porušeniam. Tie tvoria s najväčšou pravdepodobnosťou dostatočný základ pre stíhanie skutkov s možnou právnou kvalifikáciou zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny smerujúce proti vlastnému obyvateľstvu.“

Pirošíková: Zaočkovaní môžu COVID šíriť ďalej. Zvýhodňovanie zaočkovaných je neprípustné
Cestovná kancelária BUBO nedávno ponúkala zľavu zákazníkom zaočkovaným proti chorobe COVID-19, čo vyvolalo vlnu negatívnych reakcií. Portál 40plus.sk sa opýtal právničky Marici Pirošíkovej na jej názor. Čítať ďalej
11 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Strachom vnucovaná výmena práv za falošný pocit bezpečia

Podľa advokáta Petra Weisa podanie do Haagu bolo krajným právnym riešením a v zásade sa mu dalo predísť, ak by si slovenské orgány činné v trestnom konaní riadne plnili svoje zákonné povinnosti a boli by zasiahli proti organizátorom akcie Spoločná zodpovednosť riadne a včas.

Práve nezasiahnutím sa iba rozšíril okruh podozrivých osôb a skutkov, čo viedlo k potrebe riešiť tento problém až na medzinárodnej úrovni. Vnútroštátna úroveň zlyhala a existujú indície, že zlyhanie malo organizovanú podobu a obzvlášť zavrhnutiahodné ciele.

„Povinné celoplošné testovania a následné zákazy mnohým ľuďom na Slovensku zapríčinili opakované fyzické, psychické aj spoločenské traumy. Vnímam, ako je im v nesprávne komunikovanej krízovej situácii metódou strachu vnucovaná výmena ich základných práv a slobôd za falošný pocit bezpečia. Falošná bezpečnosť nie je a nikdy nebude spôsobilá slobodu žiadnym spôsobom obmedziť,” vysvetľuje Weis.

Advokát Weis: Vakcíny nie sú vakcínami, očkovanie je experiment, ide o vojnové zločiny
Vakcíny proti COVID-19 sa nachádzajú v tretej fáze testovania. Nazývať však tieto látky vakcínami je sporné. Je to skôr experimentálna génová terapia. Hovorí advokát Peter Weis v rozhovore pre Online magazín 40plus.sk Čítať ďalej
15 | 06 | 2021 | Peter Sulek

Vakcíny sú v tretej fáze testovania, celoplošné testovanie bolo financované zo zahraničia

Advokát Weis sa vyjadril aj k právnej stránke očkovania: „Vakcíny proti Covid-19 sa aktuálne nachádzajú celosvetovo v tretej fáze testovania (podľa pravidiel FDA). Nazývať tieto látky vakcínami je minimálne sporné, keďže nespĺňajú základné legislatívne podmienky, aby mohli niesť toto označenie.

Ľudia, ktorým sa tieto látky podávajú, sa zúčastňujú experimentu (fázy testovania látok a reportovania vedľajších účinkov) a situácia je z právneho pohľadu dosť podobná tej, ktorú sme zažili pri celoplošnom testovaní. To bolo evidentne plánované ako vedecký experiment, financované ako vedecký experiment zo zahraničia a ukončené publikovaním vedeckých prác v časopisoch medrXiv a Science, teda dokončené ako vedecký experiment.

Toto je aj predmetom slovenského podania na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu. Stav, v akom sa aktuálne svet nachádza aj z pohľadu práva, by sa asi najlepšie dal vyjadriť citátom Alberta Einsteina v znení: "Svet riadia tri veľké sily – ľudská hlúposť, strach a chamtivosť.“

JUDr. Weis: Protipandemický zákon? Meníme sa z demokracie na totalitné zriadenie
Advokát Peter Weis upozorňuje na nové nebezpečenstvo. Je ním nový protipandemický zákon. Odborníci mesiace čakali na medzirezortné pripomienkovanie. Nedočkali sa. Zákon je už na stole a nikto sa k nemu vyjadriť nemohol. Čítať ďalej
03 | 06 | 2021 | Petra Demková