Advokát Weis: Vakcíny nie sú vakcínami, očkovanie je experiment, ide o vojnové zločiny
15 | 06 | 2021 I Peter Sulek

Vakcíny proti COVID-19 sa nachádzajú v tretej fáze testovania. Nazývať však tieto látky vakcínami je sporné. Je to skôr experimentálna génová terapia.  Hovorí advokát Peter Weis v rozhovore pre Online magazín 40plus.sk


Testovanie bolo podľa Weisa plánované ako vedecký experiment. Existuje právny základ pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov predstaviteľov exekutívy SR. Pokračuje advokát vo svojich veľmi odvážnych avšak odborných vyjadreniach v súvislosti s riešeniami pandemickej krízy, ktoré sú nám bežne ponúkané.

Weis verejnosti dlhodobo predostiera také riešenia a právne názory, ktoré sú takmer vždy v príkrom rozpore s bežne šíreným, ale faktologicky deravým pandemickým naratívom. Prináša skutočné kritické myslenie, odbornosť a zdravý rozum presne tam, kde by sme ho prirodzene čakali. Paradoxne však tam dnes najviac chýba.
Žiadna vakcína, ale experimentálna génová terapia

Peter Weis v rozhovore s Martinou Valachovou pre online magazín povedal, že vakcíny proti covid-19 sa aktuálne nachádzajú celosvetovo v tretej fáze testovania (podľa pravidiel FDA). Podľa neho existuje rozdiel v legislatívnom poňatí pojmu „vakcína“ na území Európskej únie. Forma však nemení obsah pojmu. To platí tak pre vedu, ako aj pre právo.

Preto nazývať tieto látky vakcínami je minimálne sporné. Nespĺňajú totiž základné legislatívne podmienky, aby mohli byť vôbec vakcínami nazývané. Marketingovo však pojem vakcína znie určite bezpečnejšie ako trebárs experimentálna génová terapia, ktorú by ste nechceli ani keby vám zaplatili. "Vakcína je sloboda", znie určite lepšie ako naporíklad "Génová terapia oslobodzuje", myslí si Weis.

Právnik Weis šokuje: „Vakcíny“ ktorými očkujú ľudí sú neregistrované a iba na núdzové použitie! (VIDEO)
Advokát Peter Weis je známy tým, že jeho názory nekorešpondujú s tými, ktoré nám predostiera vláda. A to najmä ohľadom vakcinácie ľudí proti koronavírusu. Naposledy sa zviditeľnil oznámením, že v jeho kancelárii neposkytnú služby... Čítať ďalej
07 | 06 | 2021 | Jozef Uhlarik

Celoplošné testovanie bolo plánované ako experiment a financované zahraničím

"Ľudia, ktorým sa tieto látky podávajú, sa zúčastňujú experimentu (fázy testovania látok a reportovania vedľajších účinkov) a situácia je z právneho pohľadu dosť podobná tej, ktorú sme zažili pri celoplošnom testovaní. To bolo evidentne plánované ako vedecký experiment, financované ako vedecký experiment zo zahraničia a ukončené publikovaním vedeckých prác v časopisoch medrXiv a Science. To znamená bolo dokončené ako vedecký experiment," uviedol v rozhovore advokát.

Toto je aj predmetom podania Iniciatívy advokátov za právny štát na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu. Podľa advokáta stav, v akom sa aktuálne svet nachádza aj z pohľadu práva, by sa asi najlepšie dal vyjadriť citátom Alberta Einsteina v znení: "Svet riadia tri veľké sily – ľudská hlúposť, strach a chamtivosť."
Zdravotný apartheid a diskriminácia

V prípade podania na súd v Haagu, na ktorý sa obrátili aj Dáni a Nóri, verí, že šancu na úspech majú. V opačnom prípade by sa naň neobrátili. Aktuálne finalizujú ďalšiu časť podania. Spolu s ňou zašlú trestnému súdu množstvo konkrétnych rozpracovaných negatívnych prípadov, ktoré im nahlásili obyvatelia Slovenska. Je ich už viac ako sto a priebežne pribúdajú.

Prípady sa týkajú apartheidu na zdravotnom základe a diskriminácie skupiny občanov v rôznych situáciách (napr. zamedzenie vstupu do obchodov bez testu, prekročenie štátnej hranice, neposkytnutie základnej zdravotnej starostlivosti bez testu, ukončenie pracovných pomerov netestovaných a pod.). A to všetko napriek tomu, že testovanie bolo deklarované ako dobrovoľné. Fakticky však (pri neúčasti) bolo nepopierateľne sankcionované.

JUDr. Weis: Protipandemický zákon? Meníme sa z demokracie na totalitné zriadenie
Advokát Peter Weis upozorňuje na nové nebezpečenstvo. Je ním nový protipandemický zákon. Odborníci mesiace čakali na medzirezortné pripomienkovanie. Nedočkali sa. Zákon je už na stole a nikto sa k nemu vyjadriť nemohol. Čítať ďalej
03 | 06 | 2021 | Petra Demková


Sankcionovanú falošnú dobrovoľnosť nemožno nazvať inak ako právnou povinnosťou. Opäť sa teda dostávame k tomu, že zmena formy nezmení obsah. Aj Archimedes vedel, že ak meď natrieme zlatou farbou, nestáva sa celá tehlička zlatou, hovorí.
Organizované zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny

Ako ďalej dodáva, podanie do Haagu bolo krajným právnym riešením a v zásade sa mu dalo predísť. Stačilo, aby si slovenské orgány činné v trestnom konaní riadne plnili svoje zákonné povinnosti a zasiahli voči organizátorom akcie Spoločná zodpovednosť riadne a včas.

Práve nezasiahnutím sa iba rozšíril okruh podozrivých osôb a skutkov, čo viedlo k potrebe riešiť tento problém až na medzinárodnej úrovni. Vnútroštátna úroveň zlyhala a existujú indície, že zlyhanie malo organizovanú podobu a obzvlášť zavrhnutiahodné ciele.

Prvá časť podania sa týkala celoplošného testovania, ktoré podľa signatárov porušilo jednak Norimberský etický kódex, a tiež Oviedský dohovor, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tým je, podľa nás, daný právny základ pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov niektorých predstaviteľov exekutívy Slovenskej republiky a ďalších osôb, smerujúcich voči vlastnému obyvateľstvu.

Je tu vysoká pravdepodobnosť, že organizácia pomyselnej protiprávnej činnosti siaha aj mimo hranice Slovenskej republiky.

Dôkazy o existencii medzinárodného prvku dokladajú najmä precízne podania Dánov a Nórov.

Rozhovor má pokračovanie, stojí za to prečítať si ho celý a učiniť tak môžete TU.

Vláda ohrozuje už aj zdravie žiakov a vyučujúcich, tvrdia advokáti Pirošíková, Weis a Schmidt
Pandemická komisia a vláda svojim neodborným prístupom ohrozuje už aj zdravie žiakov a vyučujúcich, tvrdia bojovníci za ochranu ľudských práv, advokáti Weis, Schmidt a Pirošíková. Čítať ďalej
25 | 04 | 2021 | Imrich Kovačič