JUDr. Weis: Protipandemický zákon? Meníme sa z demokracie na totalitné zriadenie
03 | 06 | 2021 I Petra Demková

Advokát Peter Weis upozorňuje na nové nebezpečenstvo. Je ním nový protipandemický zákon. Odborníci mesiace čakali na medzirezortné pripomienkovanie. Nedočkali sa. Zákon je už na stole a nikto sa k nemu vyjadriť nemohol.   Vláda zákon pripravila bez možnosti pripomienkovania

Peter Weis upozornil, že právnici čakali na medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému protipandemickému zákonu. Nikto nikdy sa ho však nedočkal. A zmeny, ktoré sú podľa neho pre spoločnosť mimoriadne nebezpečné, sú už na stole. Máme tu „zmeny zákona o hospodárskej mobilizácii bez akejkoľvek účasti odbornej aj širšej verejnosti, ktorý prekoná aj najhoršiu legislatívnu nočnú moru,“ upozornil právnik.

Drgonec: Slovenskí páni sa môžu stať príliš malými. Ak bude rozhodovať Medzinárodný trestný tribunál
03 | 06 | 2021 | Gabriela Fedičová


O čo ide? O Zákon č. 176/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Meníme sa na totalitné zriadenie

Podľa Weisa je nový zákon majstrovským úskokom zo strany štátu. V skratke „ide o ďalšie zákonom posvätené ´zvýraznenie´ oprávnení vlády, ministerstiev a, čo je najdôležitejšie, aj okresných úradov na úkor ústavných záruk,“ upozorňuje v blogu Weis.

„Inak povedané, niektoré z vecí, ktoré boli doteraz možné iba na základe ústavného zákona, teraz bude možné zrealizovať na základe bežného zákona. Pre prípad pandémie sa meníme z demokratického právneho štátu na totalitné zriadenie. Žiaden núdzový stav už potrebný nebude a zrejme teda už vyhlásený ani naozaj nebude. Nie je to totiž potrebné,“ upozornil ďalej.

Nový pandemický zákon operuje s právnym inštitútom „krízová situácia“. Následne Weis vymenúva rôzne zákony, ktoré o krízovej situácii v štáte hovoria. Podmnožinou krízovej situácie je mimoriadna situácia. Mimoriadna situácia vzniká podľa našich zákonov aj pri ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.
Ohrozenie zdravia a hospodárska mobilizácia

Podľa novej legislatívnej úpravy, ktorú chce vláda presadiť, „ak si vláda SR a všemocný zákonodarca sídliaci na Úrade verejného zdravotníctva SR zmyslia, že nastalo ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (napríklad takzvaná pandémia), tak sa to zo zákona považuje za mimoriadnu udalosť, z ktorej je vyvodené obdobie mimoriadnej situácie, ktoré sa zo zákona považuje za jeden z typov krízovej situácie. A už sme doma, v čase krízovej situácie totižto vláda SR ´hospodársky mobilizuje´,“ upozorňuje Weis.

Profesor Krčméry opäť v službách covid hystérie: Mali by sme sa skutočne obávať indickej mutácie?
03 | 06 | 2021 | Tibor Sipos


„Slovné spojenie hospodársky mobilizuje môže znamenať aj to, že vás štát môže pripraviť doslova o všetko vrátane ľudskej dôstojnosti (dalo by sa to nazvať všelijako, žijúci pamätníci by v istom nadnesenom význame možno našli paralelu v období rokov 1933-1945 v Európe),“ upozorňuje ďalej známy právnik.

Podľa Weisa „takýmto právnym nadmnožinám, podmnožinám a pseudotautológiám nerozumie už ani priemerný právnik“. Vláde SR sa však teraz každopádne týmto zákonom „pridalo oprávnenie aj bez núdzového stavu, v čase mimoriadnej situácie nariadiť subjektom hospodárskej mobilizácie, napríklad podnikateľom, vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, napríklad aj vecné plnenie.“
Môžu vám prísť zobrať kravu či sliepku

„Orgány štátnej moci získali bežným zákonom niektoré z tých doterajších oprávnení, ktoré mali doteraz iba na základe ústavného zákona. Čo urobíte, ak vám v čase Veľkej októbrovej pandémie príde armáda spapať kravičku a sliepočky? Poďakujete. Na Slovensku totiž aktuálne už neexistujú prostriedky rýchlej a účinnej právnej nápravy. A ak k vám okrem armády zavíta aj poriadna inflácia, otázka znie: Ako ste si pestovali vzťahy so susedmi počas doby konzumu, ktorá sa zjavne končí? Prajeme veselé premýšľanie, času máte celé leto,“ dodala na záver blogu dvojica právnikov, JUDr. Marián Sivák a JUDr. Peter Weis.

Koronová erózia občianskych slobôd  (Lisa Hänelová)
Komentár Lisa Hänelová (Deutsche Welle) Čítať ďalej
03 | 06 | 2021 | Ingrid Vrabcová