Obraz budúcnosti na ceste budovania antiľudského sveta (Valentin Katasonov)
10 | 07 | 2021 I Iveta Machová

Komentár  Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Samovražda a kanibalizmus v ideológii Jacquesa Attaliho.


Veľa z toho, čo Jacques Attali oznámil pred 40 rokmi a čo sa vtedy javilo ako dystopia, sa dnes napĺňa.
Industrializovaná produkcia ľudí

Attaliho hlavné myšlienky súvisia s radikálnou reformou zdravotnej starostlivosti a novým pohľadom na narodenie, život a smrť človeka. Pre Attaliho je zdravotná starostlivosť segmentom ekonomiky a „produktom“ tohto segmentu je človek. Produkcia ľudí, tvrdí Attali, musí byť industrializovaná, komercializovaná, aby sa zvýšila ekonomická efektívnosť produkcie ľudí.

Nie je potrebné usilovať sa o predĺženie života človeka, je potrebné optimalizovať tú časť jeho života, keď je človek zdravý. Druhá časť života je tá, keď je človek chorý. A táto časť života by sa mala skrátiť, ešte lepšie je ju úplne vylúčiť. Človek nebude musieť trpieť a spoločnosť nebude musieť niesť bremeno výdavkov na údržbu takýchto ľudí.

Rothschildovci vlákali Rusko do zlatej pasce na myši (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
07 | 07 | 2021 | Zuzana Perželová

Eutanázia ako súčasť zdravotnej starostlivosti

Redukcia druhej časti života človeka predpokladá u Attaliho eutanáziu - ukončenie života človeka v podobe „služby“ poskytovanej zdravotnou starostlivosťou. Ťažisko sa musí postupne posúvať od zdravotnej starostlivosti k usmrcovaniu ľudí. A najjednoduchšiu funkciu usmrcovania je možné preniesť na robotické stroje.

Kto by mal rozhodnúť o eutanázii? Attali nesúhlasí s tým, ako sa s touto otázkou zaobchádza v prípade dystopií Aldousa Huxleya (Brave New World) a Georga Orwella(1984), kde o zabíjaní rozhodujú Dobrodinec a Veľký brat. Attali je presvedčený, že človek „odvážneho nového sveta“ by mal byť pri vedomí a slobodný. Potom sa môže dobrovoľne rozhodnúť, kedy z tohto sveta odíde.
Základnou slobodou je samovražda

Jacques Attali hovorí (1981): „Eutanázia bude vo všetkých prípadoch jedným z najdôležitejších nástrojov našej budúcej spoločnosti. Socialistickou logikou je sloboda a základnou slobodou je samovražda. Právo na priamu alebo nepriamu samovraždu je preto v tomto type spoločnosti absolútnou hodnotou. V kapitalistickej spoločnosti sa stanú bežnou praxou stroje na zabíjanie. Protézy, ktoré umožnia zničiť život, keď je neúnosný alebo ekonomicky príliš nákladný. Preto verím, že eutanázia, či už je to hodnota slobody alebo tovaru, bude jedným z pravidiel budúcej spoločnosti.

Proroctvo zo začiatku dvadsiateho storočia sa v roku 2020 začalo napĺňať (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
01 | 07 | 2021 | Zuzana Perželová


Attali si skúša filozofickú tógu. A hoci motívy samovraždy ako „najvyššej ľudskej slobody“ možno nájsť u Camusa aj Sartra, Attali si tento filozofický trik požičiava od jedného z Dostojevského démonov - Kirillova (z románu Démoni).
Terapeutická sila kanibalizmu

Ďalšou obľúbenou témou Jacquesa Attaliho je kanibalizmus. Attali porovnáva ľudské telo k stroju, ktorý podlieha odpisom (opotrebovaniu). „Auto“ je možné obnoviť pomocou „opravy“ (ošetrenia), ale je lepšie to urobiť „výmenou“ jednotlivých súčiastok a dielov.

V jazyku globalistu-kanibala sa to nazýva „nový kanibalizmus“: „V ekonomickom jazyku je metafora jasná: je to kanibalizmus. Konzumujeme telo.“ Na náhradu „opotrebovaných“ častí niektorých ľudí je možné použiť zdravé časti iných vrátane tých živých. „Kanibalizmus je obrovská terapeutická sila“, hovorí Attali.

Niečo z toho vidíme už dnes. V roku 2019 Úrad OSN pre drogy a kriminalitu odhadol, že nezákonné obchodovanie s ľudskými orgánmi predstavuje vo svete ročne 600 miliónov dolárov. Teraz viac.

Koronavírus a Rothschildovci (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
19 | 03 | 2021 | Iveta Machová

Cena obličky: 25 tisíc USD

Tu je jedna z posledných správ z júna 2021: „Kvôli nedostatku peňazí Ukrajinci naďalej predávajú svoje orgány v zahraničí. Tentokrát vypukol v Bulharsku veľký škandál na základe čiernej transplantácie za účasti našich krajanov ako darcov. Tam boli orgány Ukrajincov transplantované bohatým občanom Japonska, Izraela a Ománu.“ Cena obličky bola asi 25 000 dolárov. Samotný darca dostal iba 5 - 15 tisíc dolárov.
Nový lepší svet (?)

Attali  využíva na predstavu dystopický román Aldousa Huxleyho Brave New World z roku 1932 (Nový lepší svet), ktorý popisuje výrobu človeka na montážnej linke. Muži, ktorí u Huxleyho dohliadajú na poriadok, neumožňujú prirodzené narodenie človeka v maternici (iba na montážnej linke, v banke). Pojmy „manželstvo“ a „rodina“ sú zakázané. Akékoľvek rozhovory na túto tému sú nedôstojné a nebezpečné - pri úplnej, oficiálne odporúčanej slobode sexuálnych vzťahov, teda ničím neobmedzenej prostitúcii.

S deťmi sa v tomto svete zaobchádza ako s komoditami. Mnoho párov, bedáka Attali, by chcelo mať viac ako jedno alebo dve deti a sú toho fyziologicky schopní. Štát  môže byť zainteresovaný na  vyššom populačnom raste, je tu však rozpor, no  ten sa dá prekonať tým, že sa dieťaťu udelí štatút komodity a predá sa kupujúcim.
Racionalizovaná výroba detí

U Attaliho je výroba detí racionalizovaná a treba ju považovať za súčasť ekonomickej činnosti, ktorá je regulovaná. Attali tvrdí: „Podľa logiky môjho všeobecného uvažovania, je nemožné pochopiť, prečo by sa rodenie detí nemalo stať rovnakou ekonomickou produkciou ako hocičo iné. Je celkom možné si predstaviť, že rodina alebo žena sú iba jedným z výrobných prostriedkov určitého objektu, dieťaťa. V istom zmysle si môžeme predstaviť nájomné matice, ktoré sú už technicky možné. Táto myšlienka je plne v súlade s ekonomickým vývojom v tom zmysle, že žena alebo pár sa stanú súčasťou deľby práce a všeobecnej výroby. Bude teda možné kupovať deti rovnakým spôsobom, ako sa kupujú arašidy alebo televízor.

„Ako zahnať všetky ovce na bitúnok, tak aby nevedeli, že je to ich koniec?“ (Valentín Katasonov)
21 | 02 | 2021 | Zuzana Perželová

A povstali Attaliho advokáti

Tvrdí sa, že odporcovia Jacquesa Attaliho sa ho pokúsili stigmatizovať odvolávaním sa na škandálne výňatky z jeho knihy Budúcnosť života. Hovorí sa, že sa konali súdy, na ktorých bol Attali žalujúcou stranou, a tvrdilo sa, že jeho interview bolo skreslené. A údajne na všetkých týchto súdoch zvíťazil Attali.

V roku 2020 bola opäť citovaná časť škandalóznych úryvkov z Attaliho. Objavilo sa množstvo špeciálnych stránok, ktoré vystupujú v úlohe jeho obrancov. Napríklad na Ukrajine existuje webová stránka s názvom Vox Ukrajina. 31. mája 2021 tam zverejnili materiál  „NEPRAVDA: V budúcnosti sa počet obyvateľov sveta zníži - Jacques Attali.“ Zdôrazním: hlavným jazykom stránky je ruština. Publikácia skúma citát údajne z interview s Attalim a tvrdí sa, že on niečo také nenapísal. Túto kauzu som preskúmal vo svojom prvom článku.

No Attaliho rozhovor s jeho odhaleniami o samovraždách, kanibalizme, digitálnej kontrole nad ľuďmi nie je fikcia, také interview existuje. Prečo by webová stránka Vox Ukrajina nemala poučiť publikum a zverejniť úplné znenie tohto rozhovoru v ruštine, ukrajinčine a ďalších jazykoch?

Opäť sa vrátim k obvineniam zo žaloby Jacquesa Attaliho proti jeho kritikom. Význam výrokov je nasledovný: Attali vo svojom rozhovore (rovnako ako v iných prejavoch) údajne nežiadal samovraždy a násilné znižovanie počtu obyvateľov, nový kanibalizmus, obchodovanie s deťmi, úplnú kontrolu nad obyvateľstvom atď. Naopak, údajne varoval pred hrozbami, ktorým bude ľudstvo v blízkej budúcnosti čeliť. Nezmysel! Attali vytvára obraz budúcnosti, ktorý považuje za ideálny.

O svojej knihe Stručná história budúcnosti (Une Brève Histoire de l'Avenir) raz povedal: toto je návrh budúcnosti. To je v poriadku. A jeho interview z roku 1981 je tiež projekciou budúcnosti. Jednotlivé prvky projektu ožívajú pred našimi očami.

Skončila sa hostina v čase moru? (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
07 | 10 | 2020 | Iveta Machová