Koronavírus a Rothschildovci (Valentín Katasonov)
19 | 03 | 2021 I Iveta Machová

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Svetová banka signalizovala začiatok pandémie 3. marca 2020,  predstaviteľ WHO ohlásil „pandémiu“ 11. marca


Čím viac sa ponoríme do príbehu „pandémie COVID-19“, tým viac sa dozvedáme zaujímavé veci.

Dňa 18. októbra 2019 sa uskutočnilo „pandemické cvičenie“  Event 201, ktoré usporiadala Univerzita Johnsa Hopkinsa za účasti Nadácie Billa a Melindy Gatesových a Svetového ekonomického fóra (WEF). V januári 2020 sa na summite WEF v Davose diskutovalo o tejto téme za zatvorenými dverami. A to všetko ešte predtým, ako bol v Európe zaznamenaný prvý prípad úmrtia na diagnózu „koronavírus“. A 11. marca 2020 generálny riaditeľ WHO T.A. Ghebreyesus navrhol, že situáciu s vírusovým ochorením  „možno považovať“ za pandémiu.

Médiá vytvorili z návrhu predstaviteľa WHO niečo ako  univerzálne legislatívne nariadenie.

Na webe SILVIEW.MEDIAA bol 4. októbra 2020 zverejnený nasledujúci materiál : „ATOMIC BOMBSHELL: ROTHSCHILDS PATENTED COVID-19 BIOMETRIC TESTS IN 2015. AND 2017“ („Atómová bomba: Rothschildovci si v roku 2015 patentovali biometrické testy COVID-19. A  2017“).

Takzvaný inkluzívny kapitalizmus je spoločným projektom Rothschildovcov a pápeža (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond ruskej kultúry) Čítať ďalej
25 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič


Materiál obsahuje skenované dokumenty z patentových služieb Holandska a Spojených štátov: tri registrácie žiadostí o patenty na biometrickú testovaciu technológiu na detekciu vírusu COVID-19. Tu je doslovný preklad popisu patentu pre prvú prihlášku:

„Metóda je navrhnutá na zhromažďovanie a prenos biometrických údajov (napríklad vitálnych funkcií) používateľa, pri ktorých sa údaje analyzujú s cieľom zistiť, či používateľ trpí vírusovou infekciou, ako je COVID-19. Táto metóda spočíva v použití pulzného oxymetra na meranie aspoň srdcovej frekvencie a percenta nasýtenia kyslíkom v krvi, ktorá sa prenáša bezdrôtovo do smartfónu. Aby boli údaje presné, v smartfóne sa používa akcelometer (accelorometer)  na meranie pohybu smartfónu a/alebo používateľa. Len čo sa prijmú presné údaje, nahrajú sa do cloudu (alebo hostiteľa), kde sa tieto údaje použijú (samotné alebo v spojení s inými  ukazovateľmi dôležitých životných funkcií), aby sa zistilo, či používateľ trpí (alebo pravdepodobne bude) vírusovou infekciou, napríklad ako COVID-19 ... “

Autor upozorňuje na skutočnosť, že s  otvoreným zverejnením informácií obsiahnutých v patentovej prihláške sa počítalo za päť rokov, konkrétne do septembra 2020. Autor komentuje: „To je dostatočný dôkaz, že  v roku 2015 vedeli, čo sa bude diať v septembri 2020! (Zdôraznenie doplnené.-  V.K. “). Prihlasovatelia a spoluvlastníci patentu sú menovaní: Rothschild, Richard A. (Londýn, Spojené kráľovstvo); McLean, Dan (Stafford, Spojené kráľovstvo); Slomkowski, Robin S. (Eugene, Oregon, USA); Harnishfeger, Toskánsko (Eugene, Oregon, USA). Prvý na zozname je  Richard Rothschild , člen mocného finančného klanu.

https://www.hlavnydennik.sk/2020/12/22/zacal-sa-velky-reset-a-covid-je-perestrojkou-k-novemu-svetovemu-poriadku-valentin-katasonov/

Ešte jedna línia spojenia medzi Rothschildovcami a „pandémiou“. 8. februára 2021 experti na SILVIEW.MEDIA  zverejnili publikáciu STILL DENYING THE ROTHSCHILDS ARE BEHIND THE GREAT RESET? STOP, IT’S GETTING RIDICULOUS (Stále popierate, že za Veľkým reštartom stoja Rothschildovci? Nechajte to, toto je už smiešne). Publikácia je venovaná Lynn de Rothschildovej, manželke jedného z najvplyvnejších členov klanu Evelyna Rothschilda, ktorý je hlboko zapojený do projektu Great Reboot (Skvelý štart).

Agentúra Reuters sa pokúsila vyvrátiť informácie o Rothschildovcoch, tým, že  28. októbra 2020 uverejnila článok s názvom Fact check: Rothschild did not patent a test for COVID-19 in 2015 and 2017 (Kontrola faktov: Rothschild  si v rokoch 2015 a 2017 nenenechal patentovať test na COVID- 19 )  Web SILVIEW.MEDIA reagoval takmer rýchlosťou blesku: 31. októbra vyšiel s novou publikáciou «REUTERS PUBLISHED A SMEAR PIECE ON US, WATCH OUR AUTOPSY ON IT, PHRASE BY PHRASE» ( Reuters sa nás pokúsila rozmazať v bahne; sledujte, ako odhalíme túto špinu, frázu za frázou). Potom nasleduje výklad. Záujemcovia majú možnosť oboznámiť sa.

Tento príbeh má ešte jednu zaujímavejšiu stránku. Špeciálna webová stránka Svetovej banky, World Integrated Trade Solution  (WITS), poskytuje podrobné informácie o vývoze a dovoze väčšiny krajín sveta za niekoľko rokov. A tu sa dozvedáme, že testy na určenie COVIDu-19 si krajiny kupovali ... od roku 2017, keď nikto o žiadnom koronavíruse nepočul ani o ňom neuvažoval. Medzi veľkých dovozcov takýchto testovacích súprav patria USA, Nemecko, Japonsko atď.  Ruská federácia tiež  uskutočnila veľké nákupy týchto testov počas troch rokov pred vyhlásením pandémie.

Bill Gates na čele staviteľov bezhotovostného raja (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
09 | 08 | 2020 | Iveta Machová


Svetová banka sa snaží vysvetliť paradox poznámkou, že tie komoditné položky, ktoré sú v štatistických tabuľkách označené ako testovacie súpravy COVID-19 (COVID-19 Test kits) ,sa predtým nazývali  lekárske testovacie súpravy  (Medical Test kits), to znamená, že v názve nebol žiadny COVID-19. Úpravy názvu sa vykonali „spätne“ po vypuknutí „pandémie“. Lekárski odborníci však tvrdia, že nejde o názov, ale o to, že testovacie súpravy zakúpené v mnohých krajinách boli „zostrené“, na identifikáciu práve tých vírusových infekcií, ktoré patria do skupiny COVID.

Už som písal  o tom, „ako od medicíny vzdialená Svetová banka predbehla WHO s globálnou pandémiou“. 2. apríla 2020 Svetová banka zverejnila správu World COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program (SPRP)   (Program strategickej pripravenosti a reagovania na COVID-19 vo svete (PSPR). Uvediem fragment dokumentu na strane 6 (zvýraznenie doplnené mnou - V. K. ): „Dňa 3. marca 2020 Predstavenstvo spoločnosti vyzvalo skupinu Svetovej banky, aby prijala urgentné opatrenia na podporu členských krajín v ich úsilí bojovať proti pandémii COVID-19. Rada sa tiež  rozhodla založiť Fond na zabezpečenie rýchlej reakcie na COVID -19 vo výške 12 miliárd dolárov, ktorý má pomáhať  klientskym krajinám IDA a IBRD v boji s globálnou pandémiou  a jej dôsledkami “ .

Takže, Svetová banka signalizovala začatie „pandémie“ 3. marca 2020, predstaviteľ WHO navrhol „pandémiu“ 11. marca. A ak signál  do WHO prišiel od bankárov, čo s tým má verejné zdravie?

„Ako zahnať všetky ovce na bitúnok, tak aby nevedeli, že je to ich koniec?“ (Valentín Katasonov)
21 | 02 | 2021 | Zuzana Perželová