„Veľká štvorka“ alebo ekonomická rozviedka proti celému svetu
14 | 05 | 2021 I Iveta Machová

Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Ako sa zhromažďujú ekonomické informácie


O „Veľkej štvorke“ (Big-4) dnes už vie každý. Ide o štyri najväčšie audítorské spoločnosti na svete: Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) a KPMG . Prvé tri sú považované za angloamerické, štvrtá je holandská. Uvediem o týchto spoločnostiach nejaké informácie.

Celkový počet zamestnancov (za rok 2019) je asi 1,1 milióna ľudí. Celkové príjmy na konci roka 2020 - 157 miliárd dolárov, vrátane (v miliardách dolárov): Deloitte - 47,60; PwC - 43,03; EY 37,20; KPMG- 29.22. Je pozoruhodné, že tieto spoločnosti sa zaoberajú nielen auditom, ale aj konzultáciami. Z celkových výnosov 157 miliárd dolárov, iba 57 miliárd dolárov pochádzalo z poskytovania audítorských služieb. Takmer celá zostávajúca suma 100 miliárd dolárov je výsledkom konzultačných aktivít. Osobitný dôraz sa kladie na daňové poradenstvo.

Počet kancelárií týchto spoločností po celom svete sa blíži k trom tisíckam. Tak, Ernst & Young má viac ako 700 pobočiek vo viac ako 150 krajinách po celom svete. V PwC - asi 770 kancelárií v 158 krajinách. Väčšina kancelárií má postavenie „vnútroštátnych právnych subjektov“, „rezidentov“. Niektoré z týchto kancelárií majú štatút pobočiek rezidentských spoločností.

BlackRock drží Ameriku pod krkom (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
16 | 04 | 2021 | Iveta Machová


A s ústrednými (hlavnými, materskými) kanceláriami, ktoré sa nachádzajú v Londýne a Amstelveene (Holandsko) majú miestne úrady neformálny vzťah. Takže v rámci KPMG sú do združenia zahrnuté kancelárie rôznych krajín.

Odborníci tvrdia, že medzi ústredím a miestnymi úradmi existujú franchisové ​​dohody, podľa ktorých miestne spoločnosti platia licenčné poplatky za právo na používanie značky (názov materskej spoločnosti). Medzi ústredím a miestnymi spoločnosťami existuje obeh informácií, zhora nadol idú rôzne pokyny a odporúčania.

Stručne povedané, impériá „Veľkej štvorky“ nie sú štruktúrované ako mnoho iných medzinárodných spoločností. Klasická TNK (Transnacionálna korporácia, red.) je zvyčajne verejná obchodná spoločnosť, ktorá svoje akcie uvádza na burze cenných papierov. Patrí akcionárom, ktorí sa vôbec nemusia podieľať na riadení spoločnosti, zaujímajú ich iba dividendy a cena akcií.

Materská spoločnosť klasickej TNK zakladá dcérske spoločnosti v iných krajinách a kontroluje ich prostredníctvom účasti na základnom imaní. Dcérske spoločnosti zase môžu vytvárať vnúčatá atď.

V ríši „Veľkej štvorky“ neexistuje hierarchická účasť na kapitále (ako v TNC). Početné spoločnosti patriace do jedného zo štyroch impérií vlastnia samotní audítori. Nie však všetci, ale iba pár vyvolených, ktorí dostávajú status „riadiacich partnerov“. A rozhodnutie o udelení tohto štatútu sa prijíma na samom vrchole, v ústredí.

Úžernícky kolonializmus v akcii (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
12 | 04 | 2021 | Iveta Machová


V každom impériu sa formuje duch korporativizmu. Miestny občan (najmä mladý) sa začína cítiť ako občan ríše, ktorá sa volá  EY, KPMG, Deloitte alebo PwC . Je pripravený prejaviť vlastenectvo, ale nie vo vzťahu ku krajine, v ktorej sa narodil a vyrastal, ale vo vzťahu k svojej novej „vlasti“.

Zamestnanci miestnej spoločnosti sú motivovaní rásť, pretože v impériách existuje vysoká hierarchická štruktúra, ktorá je uzavretá pre ústredia v Londýne alebo v Holandsku. Poviem vám príklad spoločnosti Ernst & Young (EY) . V Rusku je dnes podľa webovej stránky ústredia v Londýne 10 kancelárií impéria. Majú postavenie buď ruských právnických osôb, alebo ich pobočiek.

V ruských spoločnostiach EY  sú dnes riadiacimi partnermi všetci občania Ruskej federácie (bývali tu aj cudzinci). Zamestnanci ruských úradov (dnes - asi 3 500 osôb) sú takmer všetci miestni občania, teda osoby s ruským pasom. Formálne nemôžete nájsť chybu - všetko je miestne, všetko je ruské, všetko je národné.

Nad touto nižšou úrovňou sa dvíha druhé poschodie - „skupina SNŠ“, ktorá okrem ruských kancelárií zahŕňa kancelárie EY zo susedných krajín. Na tejto úrovni je kancelária, ktorá má zase riadiaceho partnera so štatútom manažéra celej pobočky SNŠ. Upozorňujeme, že v štruktúre EY je po celom svete 28 takýchto miestnych pobočiek.

Koronavírus a Rothschildovci (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
19 | 03 | 2021 | Iveta Machová


Nad týmto poschodím (CIS) sa nachádza ďalšie poschodie, ktoré je pobočkou na strednej úrovni. Táto pobočka pokrýva regióny strednej, východnej, juhovýchodnej Európy a strednej Ázie. Napokon je nad ním ďalšie poschodie, z ktorého je vedená veľká pobočka, ktorá pokrýva región Európy, Blízkeho východu, Indie a Afriky. Táto veľká pobočka pokrýva 97 krajín sveta. V impériu  EY  sú okrem nej ďalšie dve veľké pobočky. Jedna pokrýva celú Ameriku (severnú aj južnú); druhou je juhovýchodná Ázia a Tichý oceán.

A nakoniec, na vrchole všetkého je ústredie v Londýne, ktorého oficiálny názov je Ernst & Young Global Limited . Vedúcou ústredia je Američanka Carmine Di Sibio , Američanka talianskeho pôvodu. O spoločnosti Ernst & Young Global Limited nie je  vo verejnej sfére dostupných o nič viac informácií ako napríklad o britských spravodajských službách MI-5 alebo MI-6.

Je  len známe , že spoločnosť je neverejná, s ručením obmedzeným, ktorá bola založená v roku 1989, počet jej  zamestnancov je 10 tisíc ľudí. Neexistujú žiadne informácie o skutočných vlastníkoch „vrcholovej“ spoločnosti.

Téma „Veľkej štvorky“ je v médiách dosť populárna. Často sa ozývajú kritiky a obvinenia proti audítorským gigantom. Kritika sa týka najmä skutočnosti, že „Veľká štvorka“ získala všetky znaky svetového kartelu a monopolizovala si svoje pozície na trhu audítorských služieb. Napríklad v Rusku podľa ministerstva financií existuje celkovo 3 800 audítorských spoločností. „Veľká štvorka“ zároveň predstavuje takmer polovicu všetkých tržieb v priemysle v Ruskej federácii.

„Ako zahnať všetky ovce na bitúnok, tak aby nevedeli, že je to ich koniec?“ (Valentín Katasonov)
21 | 02 | 2021 | Zuzana Perželová


Okolo „Veľkej štvorky“ je škandálov viac než dosť. Tu tajná dohoda audítorov s klientmi; za peniaze navyše dostanú klienti vynikajúce správy z auditu. Tu  zatajovanie trestných činov, ktoré sú odhalené pri audite. Je dôležité poznamenať, že spoločnosti „Veľkej štvorky“, ako už bolo spomenuté vyššie, kombinujú audítorské služby s poradenstvom.

Takéto poradenstvo často tlačí klientov, aby porušovali zákony. Napríklad sa vyskytlo veľa škandálov, ktoré sa týkali klientov vyhýbajúcich sa daniam na radu „Veľkej štvorky“. Výsledkom sú neustále súdne spory, v ktorých  ako žalovaná strana vystupujú spoločnosti „Veľkej štvorky“, pokuty, platby odškodného obetiam ...

To všetko je však vrchol ľadovca. „Veľká štvorka“ nie je iba obchod na zarábanie peňazí formou poskytovania audítorských služieb. Jedná sa o oveľa väčšie podnikanie založené na skutočnosti, že audítori prenášajú dôverné informácie získané počas auditu tretím stranám. A „tretie strany“ sú konkurenti kontrolovaných klientov alebo nejaká obchodná štruktúra, ktorá vie, ako zarobiť peniaze pomocou utajovaných skutočností.

Ďalšia kategória „tretích strán“ sú vládne agentúry. V prvom rade orgány činné v trestnom konaní. V prípade vyšetrovania určitých prípadov môžu potrebovať informácie, ktoré majú k dispozícii iba audítori. A ak sa tieto prípady týkajú veľkých spoločností a bánk, potom je možné potrebné informácie určite získať od „Veľkej štvorky“, ktorá spolupracuje s „veľkým mužom“.

O hĺbke pádu svetovej ekonomiky v roku 2020 (Valentín Katasonov)
12 | 02 | 2021 | Zuzana Perželová


Daňové služby začali nedávno využívať audítorské informácie. Je to tak kvôli skutočnosti, že v uplynulom desaťročí vytvorila OECD medzinárodný systém pre automatickú výmenu finančných informácií. Tento systém dnes výrazne prerástol rámec OECD, zúčastňuje sa na ňom väčšina štátov sveta. Daňové služby dnes pravidelne kontaktujú audítorské spoločnosti, predovšetkým „Veľkú štvorku“, aby získali informácie určené na výmenu s partnermi v rámci systému. Môžeme povedať, že pojem audítorské tajomstvo sa vytratil.

Napokon, audítori „Veľkej štvorky“ majú aj vládnych partnerov, s ktorými uprednostňujú úplné utajenie. Ide o špeciálne služby vrátane spravodajských služieb. „Veľká štvorka“ má v prvom rade také spojenie s americkými (CIA, finančné spravodajstvo atď.) a britskými (MI-5 a MI-6) špeciálnymi službami.

Bojovníci neviditeľného frontu sa obracali a obracajú sa na medzinárodné audítorské spoločnosti so žiadosťou o radu a informácie hospodárskej povahy. Ani jedna spravodajská agentúra, vrátane CIA a MI6, nedokáže vykopať ani stotinu informácií, ktoré môžu získať a denne získavajú korporácie „Veľkej štvorky“.

Odporúčam predovšetkým oboznámiť sa s článkom,  ktorý bol publikovaný pred piatimi rokmi:  Účtovníci a špióni. Tajná história špionážnych praktík spoločnosti Deloitte  (Accountants and spies: The secret history of Deloitte’s espionage practice).  Opisuje úzku spoluprácu medzi audítorskou spoločnosťou Deloitte a americkou CIA. Je potrebné poznamenať, že pre užšiu spoluprácu medzi týmito dvoma organizáciami pozýva Deloitte do práce dôstojníkov CIA, ktorí odchádzajú do dôchodku.

Takzvaný inkluzívny kapitalizmus je spoločným projektom Rothschildovcov a pápeža (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond ruskej kultúry) Čítať ďalej
25 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič


Osobitne vyžiadaná informácia od „Veľkej štvorky bola poskytnutá americkým finančným spravodajským službám (FinCEN) , ktoré sú súčasťou Ministerstva financií USA. Nie je žiadnym tajomstvom, že FinCEN   je hlavná štruktúra, ktorá pripravuje návrhy na americké ekonomické sankcie proti Rusku a ďalším krajinám. A na ich prípravu potrebujete kompletný obraz o ruskej ekonomike, jej veľkých spoločnostiach a bankách, ministerstvách a ministerstvách a spoločnosti „Veľkej štvorky, ktoré bez problémov dodávajú Washingtonu tie najchúlostivejšie informácie o Rusku.

Odborníci sú si dobre vedomí tohto aspektu činnosti medzinárodných audítorov. Tu je napríklad  názor Tatiany Derbenevovej, generálnej riaditeľky ruskej spoločnosti Audit TD LLC: „... problém vidím v tom, že v Rusku pôsobia zahraničné poradenské spoločnosti. Už neraz som povedala, že u nás takmer všetky dôležité koncerny, podniky, ktoré sú pre krajinu strategicky dôležité, nespolupracujú s ruskými poradenskými spoločnosťami. A to nie je, podľa mňa, celkom správne. Pretože je zrejmé, že ruské spoločnosti budú pracovať pre Rusko. Ale tie zahraničné - nie pre Rusko. Bez ohľadu na to, ako je medzi partnermi dohodnutá dôvernosť, myslím si, že každý je vlastencom svojej krajiny. A absolútne nevylučujem možnosť, že informácie o činnosti našich koncernov, podnikoch, ktoré sú pre Rusko veľmi dôležité, odchádzajú do zahraničia. Navyše som si takmer istá, že sa to presne deje.“

Ďalej budem citovať  vyhlásenie spred troch rokov, v ktorom prezident ruskej skupiny spoločností „City Center of Expertise“  („Mestské centrum expertíz“ -  audítorské a poradenské služby), Alexander Moskalenko:  priznal,

„...zahraničné spoločnosti (audítorské - V.K.) môžu byť nástrojom a zdrojom informácií pre našich nepriateľských partnerov. Pracujeme aj v zahraničí a vždy ma udivuje, prečo sa špeciálne služby nezaujímajú o to, čo tam vidíme. A stojí za to sa opýtať - veľa sa dá naučiť, minimálne v oblasti konkurenčného spravodajstva. Plynová bitka Donalda Trumpa môže viesť k tomu, že sa zahraniční konzultanti budú pýtať, čo plánujú „Gazprom“ alebo „Rosneft“. Vôbec nerozumiem tomu, ako zahraniční audítori spolupracujú so strategickými podnikmi, kde sa vyžaduje povolenie na štátne tajomstvo. Podľa môjho názoru nemožno pripustiť spoločnosť k utajovaným skutočnostiam, ak je jej konateľom cudzinec. Takže som za to, aby bola činnosť týchto firiem na našom trhu aspoň obmedzená.“

Skončila sa hostina v čase moru? (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
07 | 10 | 2020 | Iveta Machová


Tento profesionálny ruský audítor vyvracia mýtus, že podľa nich sú na umiestnenie akcií a dlhopisov na medzinárodných finančných trhoch potrebné názory zahraničných audítorov, najmä „Veľkej štvorky“. V 9 z 10 prípadov po takomto audite peniaze zo svetového trhu do ruskej spoločnosti neprídu. Ruským spoločnostiam sa v skutočnosti sľubuje „mrkva“ s cieľom získať prístup k obchodným tajomstvám.

A. Moskalenko hovorí: „Je to mýtus, že ich (zahraniční audítori - V.K. ) prítomnosť, ich záver umožní prístup k medzinárodným zdrojom. Nie je to tak. Prevažná časť práce zahraničných audítorských tímov nespočíva v tom, že poskytujú poradenstvo ruskému podnikaniu v oblasti medzinárodného práva. Robia tu takú istú prácu, akú môžu robiť aj naše spoločnosti: audítorské správy, daňové poradenstvo, oceňovanie atď. A nakoniec túto prácu robia ľudia, nie značky . 

P.S. A tu sú posledné správy k téme, o ktorej diskutujeme. Vláda Ruskej federácie 19. apríla 2021 prijala rezolúciu č. 622 s názvom „O obmedzeniach poskytovania informácií a dokumentácie audítorskej organizácii, individuálnemu audítorovi“.

Vláda Ruskej federácie v tomto dokumente určila zoznam informácií a dokumentov, ktoré by auditovaný subjekt nemal poskytovať audítorom, ak sú pod priamou alebo nepriamou zahraničnou kontrolou. V prvom rade táto vyhláška je ranou pre možnosti „Veľkej štvorky“ pod zámienkou poskytovania audítorských služieb vykonávať ekonomickú rozviedku na území Ruskej federácie.

Začal sa "Veľký reset" a COVID je "perestrojkou" k Novému svetovému poriadku (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
22 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.