Chmelár riaditeľovi RTVS: Primitívne prvoplánová až xenofóbna propaganda
30 | 04 | 2021 I Ivan Brožík

Publicista, vysokoškolský pedagóg, glosátor a politik Eduard Chmelár napísal generálnemu riaditeľovi RTVS jaroslavovi Rezníkovi otvorený list. Protestuje v ňom verejne proti "rastúcej nevyváženosti, jednostrannosti a neobjektívnosti relácií RTVS".


OTVORENÝ LIST GENERÁLNEMU RIADITEĽOVI RTVS uverejnil Eduard Chmelár vo svojom statuse na sociálnej sieti. Pre závažnosť obsahu textu doň redakcia HD nijako nezasahovala, okrem vloženia medzititulkov a uverejňuje ho v plnom znení.

Reprofoto status FB (@Eduard Chmelár)

"Vážený pán generálny riaditeľ,

kategoricky protestujem proti rastúcej nevyváženosti, jednostrannosti a neobjektívnosti relácií RTVS. Vvyvrcholila vo štvrtok 29. apríla 2021 uvedením relácie Silná zostava na Jednotke. Primitívne prvoplánová až xenofóbna propaganda namierená proti Rusku niesla všetky znaky politickej objednávky. "

 

Chmelár varuje novinárov: Ak budete akceptovať vyhlásenia bez možnosti klásť otázky, bude to koniec žurnalistiky
"Varujem novinárov, že ak budú aj naďalej akceptovať čoraz viac uplatňovaný zlozvyk vládnych politikov (ktorý si rýchlo osvojili všetci od prezidentky až po posledného koaličného poslanca) – prednášať vyhlásenia bez možnosti klásť otázky – bude to... Čítať ďalej
09 | 04 | 2021 | Michal Filek

Urážka ľudskej inteligencie

"Je urážkou ľudskej inteligencie, ak sa v médiu verejnej služby diskutuje o probléme tak úboho zavádzajúcim spôsobom. Pripomenul tie najhoršie praktiky minulého režimu. Ak nepozvete k takejto vážnej téme odborníčky s iným názorom a prenecháte priestor tzv. „výskumnej pracovníčke“ GLOBSECu Kataríne Klingovej, ktorá by v serióznom výskumnom pracovisku so svojimi vedomosťami nemohla variť ani kávu. Ak necháte bez oponentúry také hlúpe školácky frázy ako „o americkej propagande nemôžeme hovoriť, lebo Američania sú naši partneri“ alebo mystifikácie typu „v trollej farme pracujú ľudia na tri smeny 354 dní v roku“ (slečna tam brigádovala?) – strašne podceňujete divákov."

Podozrenie z porušenia zákona

"Diváci sa dva dni pred reláciou dožadovali plurality názorov, ktorú RTVS odmietla s odôvodnením, že „tvorivý tím Silnej zostavy má uzavretý zoznam hostiek, s ktorými sa na účasti v relácii dohodol a s ktorými v relácii ráta“. A to napriek tomu, že diskusia bola odvysielaná naživo. Bol som teda nútený dnes ráno podať Rade pre vysielanie a retransmisiu sťažnosť pre porušenie § 3 ods. b Zákona o vysielaní a retransmisii a § 3 ods. 3 pís. b Zákona o RTVS."

Aktivisti, platení za šírenie západnej propagandy, vybehli ako besní psi, píše Chmelár k Ukrajine
"Keďže som pri mojich analýzach konfliktu na Ukrajine „pichol do osieho hniezda“ , dalo sa to očakávať. Aktivisti platení za šírenie západnej propagandy vybehli ako besní psi a úsilie o objektívne informovanie verejnosti má byť po zásluhe... Čítať ďalej
16 | 04 | 2021 | Ivan Brožík

Pohár trpezlivosti pretiekol

"Môj pohár trpezlivosti pretiekol. Vaša Silná zostava je už len prisilnou kávou. Totálna absencia plurality a vyváženosti spojená s hrubou propagandou je hanbou a pošpinením dobrého mena televízie verejnej služby."

"A to nechcem zvlášť polemizovať o zmysle takejto relácie, hoci naozaj nechápem, na čo je dobré, keď o rôznych politických, ekonomických a sociálnych otázkach diskutujú iba ženy."

"Možno ste mali zámer posilniť ženy vo verejnom priestore, ale vznikla z toho len trápna prehliadka tých najbizarnejších malomeštiackych postojov. Nebolo by zásadnejším príspevkom k emancipácii postarať sa radšej o to, aby boli ženy paritne zastúpené vo všetkých diskusiách, než vytvárať im osobitný dvorček ako exotickým zvieratkám?"
Trend znepokojujúco narastá

"Žiaľ, to nie je jediná škvrna a jediný prípad jednostrannosti a nevyváženosti programu RTVS. Je znepokojujúce, že tento trend vo vašom vysielaní narastá. V stredu 28. apríla ste odvysielali vraj „polemickú diskusiu“ Do kríža, v ktorej sa traja ultrakonzervatívci dohadovali, kto je väčší katolík. Nekriticky preberáte dokumenty z katolíckej TV Lux, ktoré hrubo skresľujú dejiny a lživo ospravedlňujú zločiny cirkvi, vrátane inkvizície, čím urážate značnú časť populácie. Napriek verejnoprávnemu charakteru vašej inštitúcie odmietate vytvoriť priestor pre sekulárnych humanistov, ktorí tvoria po katolíkoch najväčšiu svetonázorovú skupinu na Slovensku. Najhoršia situácia však panuje v spravodajstve."

Informačná blokáda je v súčasnosti porovnateľná iba s obdobím normalizácie, píše Chmelár
"Spolu s Janom Kellerom, Ilonou Švihlíkovou a ďalšími českými osobnosťami som sa zúčastnil na ankete, či máme Rusko považovať za nepriateľa. " A Eduard Chmelár ponúka odpoveď. Čítať ďalej
20 | 04 | 2021 | Ivan Brožík

Vážený pán generálny riaditeľ,

"vždy som si vážil Vašu vysokú profesionalitu a stál som na Vašej strane, keď ste čelili silnému mediálnemu tlaku za odchod viacerých redaktorov, ktorí nikdy nepochopili špecifický charakter média verejnej služby (a na svojich nových pracoviskách to iba potvrdzujú). Títo novinári však v skutočnosti vyhrali. Po voľbách sa vaše spravodajstvo stalo výrazne provládnym a jeho úroveň prudko klesla. Je naivné myslieť si, že táto garnitúra sa vám za to odvďačí a ponechá vás vo funkcii aj po uplynutí vášho funkčného obdobia. Preto na Vás apelujem, aby ste si zachovali svoju hrdosť a česť, zostali nestranným a nerobili v prospech tejto koalície nadprácu. Nejde však len o Vašu tvár."
RTVS by mala byť ostrovom nádeje

"V týchto časoch, keď klasická žurnalistika upadá, keď sa z novinárov stávajú aktivisti, pluralita sa vytráca, záujem o verejný diskurz klesá a je nahrádzaný kampaňami, nátlakom a propagandou, je RTVS posledným ostrovom nádeje pre vyváženú, objektívnu a nestrannú komunikáciu. Ak zničíte tento potenciál a komparatívnu výhodu RTVS, ohrozíte aj samotný zmysel ďalšej existencie tejto inštitúcie. Nech sú tieto slová varovaním pre všetkých, ktorí sa podieľajú na súčasnej ideologickej nadpráci televízie, ktorá má slúžiť verejnosti."

"S úctou Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD."

Chmelár: Slovenské médiá štekajú na Moskvu ako čivavy na reťazi, pri USA stiahnu chvost (VIDEO)
Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom z posledných dní vyvolávajú obavy aj na Slovensku. Analytik a historik Eduard Chmelár si v statuse všíma aj postoj médií k celej veci. Čítať ďalej
21 | 04 | 2021 | Jozef Uhlárik