Putin podpísal zákon, ktorý zakazuje cenzúru internetu
31 | 12 | 2020 I editor01hd
preklad: Redakcia HD 31/12/2020

Nový zákon umožňuje zakázať na ruskom území prevádzkovateľov ako Twitter, Facebook a YouTube. Práve tí v roku 2020 v rámci svojho obsahu najviac blokovali zdroje z ruských médií.Uviedol Interfax.ru.

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal nový zákon zameraný na boj proti cenzúre zo strany zahraničných internetových platforiem, ktoré zakazujú uverejňovať materiály z niektorých ruských médií. 
Text zákona už bol zverejnený na oficiálnom portáli právnych informácií platiacich v Ruskej federácii.

Podľa nového zákona bude mať ruský dozorný orgán Roskomnadzor právomoci úplne alebo čiastočne zablokovať internetové zdroje, ktoré „obmedzujú významné informácie na území Ruskej federácie na základe štátnej príslušnosti, jazyka, pôvodu, majetku, úradného postavenia, povolania, miesta bydliska, práce a náboženského vyznania“.

V praxi to teda znamená, že ruské orgány, môžu zakázať na území Ruska prevádzkovateľa, ktorý zakazuje používať materiály ruských médií vrámci svojho obsahu.

Na zákaz takýchto zahraničných prevádzkovateľov použijú ruské orgány technické prostriedky, ktoré im povoľuje ruský zákon o zvrchovanom internete.

Blokovanie bude iniciovať ruská generálna prokuratúra po dohode s ruským ministerstvom zahraničných vecí. Prevádzkovateľov, ktorí budú porušovať nový zákon, zaradia na osobitný zoznam tých, ktorí „porušujú základné ľudské práva a slobody občanov Ruskej federácie“.

Nový zákon tak možno potenciálne uplatniť i proti populárnym západným sociálnym sieťam. Autori zákona v dôvodovej správe k zákonu dokonca uvádzajú, že medzi tými, kto v roku 2020 najviac blokovali informácie z ruských médií, boli Twitter, Facebook a YouTube.