Čo majú Rakúšania uprostred lockdownu na Silvestra povolené a čo nie
31 | 12 | 2020 I Ingrid Vrabcová

Silvester pripadol v Rakúsku doprostred tretieho lockdownu, takže Nový rok je spojený s množstvom obmedzení. Na rozdiel od Vianoc výnimky nie sú, píše Gabriele Scherndlová v rakúskom denníku Der Standard.


Stretnutia a párty


Keďže Rakúsko je stále uprostred lockdownu, platia na Silvestra, rovnako aj 1. januára, obmedzenia týkajúce sa vychádzania. To znamená, že Rakúšania môžu svoj príbytok opustiť počas celého dňa a noci len z určitých dôvodov, napríklad poskytnutie pomoci, alebo kvôli prechádzke. Stretnutia viacerých osôb vrátane párty v zásade nie sú povolené. Pravidlo šiestich osôb, ako to bolo pred Vianocami, teraz od vyhlásenia tretieho lockdownu už neplatí. Súkromný obytný priestor je síce z toho vyňatý, ale musí byť dobrý dôvod na to, aby človek mohol opustiť vlastný byt. Párty medzi takéto dôvody nepatrí.


Čo je predsa len povolené, a tiež sa považuje za istú výnimku z obmedzení týkajúcich sa vychádzania, je stretnutie jednotlivých blízkych príbuzných. Myslia sa tím blízke osoby – rodinní príslušníci (rodičia, deti a súrodenci), a tiež osoby, s ktorými je človek zvyčajne vo fyzickom alebo nefyzickom kontakte niekoľkokrát týždenne. No nemôžu sa stretávať súčasne. V aktuálne platnom nariadení je presne vymedzené, že môže prísť k stretnutiu len jednej rodiny s blízkou osobou z druhej domácnosti. Nariadenie mimochodom neplatí, pokiaľ ide o dohľad nad maloletými deťmi, poznamenáva  Gabriele Scherndlová.


Pokiaľ ide o prechádzky, von môžu Rakúšania ísť len s členmi vlastnej domácnosti, rodinnými príslušníkmi, alebo príbuznými. Treba tiež dodržiavať odstup jeden meter od osôb, s ktorými nežijete v jednej domácnosti.


 Čo sa týka kontroly dodržiavania nariadení, polícia nemôže vojsť do súkromného bytu bezdôvodne, aby preverila, kto sa tam nachádza, ale môže tak urobiť vo verejných priestoroch. Potom sa ale musí človek vedieť vierohodne preukázať, že je vo výnimočnej situácii. Okrem toho ale polícia smie nahliadnuť do bytu, ale len v opodstatnených prípadoch, ak sa ľudia správajú hlučne.


 Krátky výlet či cesta do zahraničie


Krátky výlet na Silvestra, alebo návšteva susednej krajiny sú vzhľadom na súčasné pravidlá ťažké. Po prvé, v mnohých krajinách platia prísne obmedzenia cestovania, po druhé, pri návrate späť do Rakúska treba počítať s prísnymi obmedzeniami. Bez obmedzení ale možno do Rakúska prísť z Austrálie, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Nórska, Južnej Kórey, Urugvaja a Vatikánu.


Rakúski občania (a určité skupiny ľudí, napríklad diplomati, alebo študenti) môžu do Rakúska pricestovať z iných krajín, musia ale ísť do desaťdňovej karantény a po piatich dňoch od príchodu sa môžu dať otestovať. Karanténa neplatí pre záchranárov, 24-hodinové opatrovateľky, a tie osoby, ktoré cestujú zo zdravotných dôvodov.


Petardy a iná zábavná pyrotechnika


Aj keď sa v rôznych supermarketoch dali kúpiť petardy a rakety, je prísne zakázané ich odpaľovať. Súkromné používanie zábavnej pyrotechniky patriacej do kategórie F2 je počas celého roka zakázané. Porušenie toho zákazu vyjde až na 3 600 eur, alebo trest odňatia slobodu až na tri týždne.


Napríklad Viedeň nemá už roky žiadne výnimky a svojho zákazu sa drží aj Salzburg. Podľa orf.at zákaz platí aj v Linzi, Welse a Steyri. Mimoriadny dôraz na dodržiavanie zákazu sa kladie najmä v blízkosti nemocníc, detských domovov, domovov dôchodcov, kostolov, útulkov pre zvieratá či zoologických záhrad. Povolené sú ale napríklad prskavky, ktoré patria do kategórie F1.


V Rakúsku bude nasadených vyše 4-tisíc policajtov, ktorí budú kontrolovať dodržiavanie prísnych nariadení počas silvestrovskej noci. Tradičnú veľkú silvestrovskú párty vo Viedni zrušili úrady ešte v polovici októbra, dodáva Gabriele Scherndlová v rakúskom denníku Der Standard.