Kristián Keller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štefan Harabin, bolševik, antikresťan a totálny farizej
18/01/2022 I Kristián Keller

Štefan Harabin je známa osoba na Slovensku, ktorá sa pohybuje v alternatívnych médiach. Bývalý sudca najvyššieho súdu robí právnu osvetu; vzdeláva ľudí v práve prostredníctvom relácii na Infovojne, Slobodnom Vysielači a prostrtedníctvom rozhovorov v nemainstreamových médiach. Takisto robí istú záslužnú činnosť v boji proti covid hoaxu, proti plandémii a proti fašistickej a zločineckej vláde Hegera, Matoviča a spol. A je jedným z hlavných kritikov vlastizradnej "obrannej" zmluvy s Američanmi; zmluvy, ktorá narúša Ústavu SR a suverenitu nášho štátu.


Na obrázku je bývalý prezidentský kandidát Štefan Harabin, (zdroj: facebook Štafana Harabina).

V minulých prezidentských voľbách Štefan Harabin kandidoval pod heslom „JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT“. Avšak emeritný sudca najvyššieho súdu, Harabin, nie je ani kresťan a ani pronárdodný, tak ako ukážem a vysvetlím v tomto článku.

Štefan Harabin je prožidovský odpadlík


Farizeji z filmu 'Passion' (zdroj: voľne dostupné).

Rok 2008, Štefan Harabin zapiera Krista počas prožidovských vyjadrení proti Lipšicovi. V Národnej rade povedal v r. 2008 v slovných prestrelkách Harabin toto:

„Pán Lipšic… (…) Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie?“ (NRSR, 2008, odkaz na webarchív)

Toto je úplne odpadlíctvo od Krista. Harabin v slovnej prestrelke s Lipšicom na pôde parlamentu povedal Lipšicovi, aby sa nehanbil za židovské vierovyznanie údajných Lipšicových predkov. Povedal, aby bol na také (židovské) vierovyznanie hrdý. Toto je antikrist. Židia odmietajú Ježiša Krista, ako Mesiáša, ako Pána Boha, ako Syna Božieho, ako Spasiteľa. Povedať, že aby ten druhý bol hrdý na odmietanie Krista, znamená byť proti Kristovi, znamená zaprieť Božstvo Krista a znamená zaprieť spasiteľskú úlohu Ježiša Krista. To čo povedal Harabin je úplne démonické. Harabin je antikrist.

"Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna." (1 Jn 2,22)

"Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete." (1 Jn 4,3)

 

Štefan Harabin nazýva bolševikov vlastencami

 

Bolševik Harabin si uctieva sovietských vojakov. (Zdroj: Facebook Štefana Harabina, https://www. facebook. com/harabinstefan/photos/3057299834546841)

Štefan Harabin o bolševikoch:

Slobodný Vysielač, relácia „S Harabinom nie len o práve“, relácia č.10: „Februárová revolúcia 1917 povalila cársky režim a nastal rozklad. Išlo o to, hej, že Anglosasi chceli rozbiť silné Ruské impérium na malé štátiky, čo sa im ale nepodarilo, hej, lebo moc uchopili vlastenci v Rusku a tým pádom im to nešlo…“

Moc po revolúci v Rusku uchopili bolševici. Štefan Harabin doslova nazýva bolševikov vlastencami. Toto je úplne zarážajúce a odporné. Štefan Harabin, ktorý bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska, týmto vyjadrením dáva úplnú podporu bolševickému prevratu v Rusku, keďže vlastizradcov a násilných bezbožných revolucionárov nazýva vlastencami. Harabin je bolševik. Zároveň je to aj protikresťanské vyjadrenie, pretože človek nemôže byť podľa katolíckeho učenia komunistom a kresťanom zároveň. Komunisti sú ateistická sekta, ktorá odmieta vlastnícke právo, odmieta Boha, a je to sekta ktorá v minulosti perzekuovala katolíckych kresťanov a ich lídri páchali (v Číne i doteraz páchajú) genocídu. Toto je znova démonické zo strany Harabina.

Druhýkrát ženatý "pravoslávny" antikresťan vyjadruje podporu Martinovi Lutherovi


Harabin s cudzoložnicou a so svojimi deťmi, z ktorých dve deti sú nemanželské (Tamara a Katarína) (zdroj: extraplus.sk).

V tomto podnadpise som spomenul viacero prívlastkov a skutočností o Harabinovi. Hovorím naschvál antikresťan, pretože nielenže je bolševik a odpadlík od Krista, ale bol aj členom "pravoslávnej" sekty, ktorá nie je kresťanská. Tipujem, že sa stále naďalej hlási k tzv. pravosláviu. Harabin vyjadril podporu "pravoslávnej" Pasche, a nasledujúc svoje falošné náboženstvo (tzv. pravoslávie) sa rozviedol a znovuzosobášil s inou ženou, s ktorou má aj dve nemanželské deti. Jeho manželstvo s prvou ženou je stále právoplatné a jeho druhé manželstvo je podľa Kristovho učenia nelegálne. Antikresťania z pravoslávnej sekty, ktorí odmietajú pápežstvo a množstvo dogiem Katolíckej Cirkvi, povoľujú rozvody a znovu-sobášenia.Rozkoľník Štefan Harabin propaguje „pravoslávnu“ paschu, (zdroj: facebook Štefana Harabina).
 


Štefan Harabin propaguje Martina Luthera a protestantizmus, (zdroj: facebook Štafana Harabina).

Ďalej. Štefan Harabín vychvaľoval arci-bludára Martina Luthera, jedného z najväčších nepriateľov Katolíckej Cirkvi:

„[Harabin v liste lutheránskej cirkvi:] V tomto zmysle by som si želal, aby sa Vaša cirkev prinavrátila k učeniu a myšlienkam Martina Luthera. Jednak k jeho myšlienkam podpory národných identít v Európe, ale aj k jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu.“ (Zdroj: facebook Štefana Harabina)

Martin Luther otvorene bojoval proti Katolíckej Cirkvi a dopustil sa mnoho heréz a vytvoril nové falošné protestantské náboženstvo. Štefan Harabin hovorí, že si želá, aby sa lutheránska sekta vrátila k myšlienkam a učeniu Martina Luthera a k „jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu“, pričom zlom je myslená katolícka náuka a Katolícka Cirkev. Toto je úplne kacírstvo od Harabina. Človek, aby mal nádej na spásu musí byť katolík, nie je totižto spása mimo katolícku vieru, ktorá bola zjavená Bohom – toto je dogma. Človek pre spásu musí mať katolícku vieru. Nie je spása mimo Katolícku Cirkev. Pozrite si viac na vatikankatolicky.com.

Pápež Lev XII., Ubi Primum (# 14), máj 5. r. 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.

Medzi učenie a myšlienky Martina Luthera patrí i to, že človek je ospravedlnený iba na základe toho, že verí, ale nie na základe aj toho, čo robí; toto protestanti volajú „ospravedlnenie vierou samotnou“. Toto je ale nebiblická heréza, lebo človek je ospavedlnený na základe viery a skutkov:

List Jakubov 2:24: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“

Harabin je aj vlastizradný, aj protinárodný a aj farizejský


Harabin sa priateľský zvítava s Rostasom (zdroj: korkep.sk)

Ako už bolo vyššie povedané, tak Harabin kandidoval do prezidentských volieb v r. 2019 so sloganom „JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT„.

To, že nie je kresťan, už bolo vyššie dokázané. Avšak, Harabin takisto nie je ani národný kandidát, a vysvetlim prečo. Totižto Štefan Harabin, omínajúc slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré je garantované Ústavou SR, sa podieľal na novelizácii trestného zákona, ktorým sa zakazuje popieranie "židovského holokaustu". A inak absolútna sloboda prejavu bez obmedzenia je blud, ale sloboda prejavu pri zverejňovaní skutočných udalosti vo svete by mala byť. Naša Ústava má kopec bludov, je príliš liberálna a je doslova slobodomurárska. No i napriek tomu sú v nej zakotvené aj niektoré dobré veci, vrátane nedotknuteľnosti niektorých osobných ľudských práv (medzi ktoré by ale samozrejme nemalo patriť právo na náboženskú slobodu).

Ústava Slovenskej Republiky, Tretí oddiel, Politické práva, Čl. 26:

„(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) …
(3) …
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného zdravia a mravnosti."

Každý by mal vedieť, že ústavné práva sú nadradené obyčajným zákonom. V treťom oddiely Ústavy o Politických právach je zakotvené v Čl. 26, že sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Čiže ja mám ústavné právo popierať (nie schvalovať) takzvaný židovský holokaust. No i to nebránilo tomu, aby zradca Ústavy a Slovákov, prožidovský Harabin, inicioval zavedenie trestnosti popierania "židovského holokaustu". Na fotke v úvode tohto bodu, ste ho mohli vidieť, ako sa zastáva T. E. Rostasa. Toto je obzvlášť farizejské, keď si vezmeme, ako veľmi sa angažoval Harabin za zavedenie trestnosti popierania takzvaného židovského holokaustu. Samozrejme ja nesúhlasím s tým, ako arogantne bol Tibor Eliot Rostas prenasledovaný za citovanie národných dejateľov. Ale bol to Harabin, ktorý tvrdo išiel proti slobode slova (a inak bol to práve Lipšic, ktorý bol proti zavedeniu zákona o popieraní holokaustu). Naša Polícia a naše súdy protiústavne a arogantne prenasledujú ľudí za názory, ktoré sa nezhodujú s tým, čo propaguje židovská obec.

Štefan Harabin, NR SR, r. 2008: „Pán Lipšic, ste klamár… Okrem iného nemáte úctu k miliónom obetiam holokaustu. Mám tu jeden dôkaz od rodákov žijúcich v Izraeli. Žiadajú vás, aby ste pre svoje politické zviditeľnenie už nikdy nepošpinili pamiatku obetí holokaustu, keď dáte slobodu bláznom, ktorí dokážu tieto obete spochybniť. Minule ste v jednej relácii uviedli, že vaša rodina je pre vás svätá, keď sa niekto dotkol vašej manželky. Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie? (…) Ale verte mi, vaše politikárčenie na úkor obetí holokaustu je hyenizmus. A to je skutočne medzinárodná hanba pre Slovenskú republiku. Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táboroch, len aby dokázali vernosť fašizmu."

Agentúra SITA: „Harabin povedal, že bol vždy za sprísnenie trestov, ak niekto popiera holokaust. „Ja navrhujem sprísniť trestanie,“ “

Štefan Harabin (reportáž TA3): „ … keďže ani potieranie holkaustu nebude trestné, tak to je skutočne iba na úsmev.“

Toto je prožidovský fanatizmus. Harabin zradil Slovákov; a nie je to tak, že sa zasadil o trestanie popierania "židovského holokaustu", kvôli tomu lebo vraj chcel zaviesť popieranie arménskej genocídy, ako on teraz klamársky tvrdí.

Harabin je úplny farizej. Kritizuje porušovanie ústavných práv inými, aj keď to on sám urobil. A potom si ešte s drzosťou založí stranu s názvom 'Vlasť', keď pomohol odovzdať Slovákov židovským záujmom. Toto je úplne zlé, úplne naruby. Na záver dávam do pozornosti niektoré pravdivé dôkazy o takzvanom židovskom holokauste, ku ktorému mi protiústavne, a pod hrozbou väzenia, Harabin zobral právo sa priamo vyjadriť, v zmysle toho, že by som povedal, že ho otvorene popieram. Príjdite do Anglicka, kde som, a ja vam poviem onen jednoduchý záver i svoj úsudok, ktorý som nadobudol na základe nasledovných dôkazov:


Na obrázku je záznam z Červeného Kríža. (Zdroj: dokumentárny krátko-film s názvom ‚Tvrdé fakty o holokauste‘.)

Preklad podstatných častí z obrázku hore:

„ Z: Medzinárodného Červeného Kríža, Arolsen Východné Nemecko

(…)

[Tabuľka:]

Koncen. tábor / Aktualizované / Celkovo úmrtí

AUSCHWITZ   31.12.1977   52 389

BERGEN-BELSEN   30.09.1973   6 507

BUCHENWALD   30.09.1973   20 501

DACHAU   30.09.1973   17 842

FLOSSENBURG   30.09.1973   18 259

GROSS ROSEN   30.09.1973   7 925

NEUENGAMME   30.09.1973   5 570

MAUTHAUSEN   30.09.1973   77 727

MAJDANEK   30.09.1973   6 920

MITTELBAU   30.09.1973   7 187

NETZWEILER   30.09.1973   3 944

SACHSSENHAUSEN   30.09.1973   4 785

ABTEILUNG I   31.12.1978   41 748

Celkovo   31.12.1978   271 304

(…)“

2.)


Koláž: Obrázok modrých stien z čistenia vší z Majdánku v porovnaní s „vražednými plynovými komorami“ dole na tej istej koláži. (Zdroj: dokumentárny krátko-film s názvom ‚Tvrdé fakty o holokauste‘.)

Preklad:„[Nadpis (modrá fotka):] Skutočná plynová komora [odsavec:] Zyklon B je postrek proti chrobákom, ktorý bol využívaný nemeckými pracovnými tábormi II. svetovej vojny, aby zabili vši na odevoch [v záujme] bojovať proti chorobe [týfusu]. V odvšivovacích komorách jed necháva modré stopy, ako [napr.] tieto z Majdánku. Ale, ku podivu, žiadne sa nenašli v notorických „vražedných plynových komorách“, a testy [spravené] Inštitútom pre forénzny výskum v Krakowe neukazujú žiadne stopy Zyklonu B.  6 mil.? Isto.“

3.)(Zdroj obrázku)

„Takmer storočie bola Židovská svetová ročenka všeobecne braná ako najautentickejší zdroj pre čísla židovskej svetovej populácie. Akademici z celého sveta, včetne editorov Encyclopedia Britannica, sa zvykli spoliehať na presnosť týchto čísel.“ (Zdroj citácie: therebel.org)

Podľa takejto ročenky, svetová židovská populácia vzrastla od roku 1933 do 1948. Svetová populácia židov pred druhou svetovou vojnou vzrástla z 15 315 359 na 15 753 638 (tak ako vidno na obrázku). Kde je pokles 6 miliónov, tak ako ‚oficiálna verzia‘ tvrdí? Za popieranie "židovského holokaustu" sú ľudia na Slovensku prenasledovaní a židia môžu z tohto profitovať a vytĺkať neustále politický kapitál. No on sa ide pretvarovať, že mu záleží na slobode slova, keď obhajuje T. Rostasa. Ako by povedali Česi: "TUDLE!". Ako bolo dokázané v tomto článku, tak Harabin je antikrist, bolševik, cudzoložník, antikresťan, vlastizradca, farizej, klamár a pochabý manipulátor. Je to škoda a je to smutné. Kiežby sa zamyslel nad sebou a zmenil sa. Napísal som tento článok, preto, aby boli ľudia pravdivo informovaní o tejto osobe a aby si nemysleli, že to je nejaký konzervatívny kresťan.

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista