Kristián Keller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Sedesvakantizmus, pravdivá pozícia odmietaná väčšinou ľudí hlásiacich sa k Cirkvi
21/01/2022 I Kristián Keller

Denník Pravda: "Sčítanie 2021: Slovensko starne, pribudlo ateistov. Najviac, až 55,8 percenta obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie*."

TA3: "Viac ako polovica obyvateľov Slovenska (55,8 percenta) sa prihlásila k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu*."

[Nekonzervatívny] Denník Postoj: "Nedávne sčítanie ľudu 2021 zaznamenalo, že sa ku Katolickej Cirkvi* na Slovensku hlási 55,8 percenta ľudí".

Takto znejú viaceré titulky alebo podtitulky. Pravda však o tom, koľko ľudí na Slovensku vyznáva Katolícke náboženstvo, je úplne iná, a skutočné číslo počtu katolíkov je veľmi malé, až úplne mizivé.

(* Treba mať na pamäti, že väčšina ľudí inklinuje k hierarchi pozostávajúcej z proticirkvi po II. vatikánskom koncile, ktorá slávi protestantskú Novus Ordo omšu; ktorá vyznáva falošný ekumenizmus; ktorá robí medzináboženské modlitebné ritualy a ktorá hlása jednotu s či už pravoslávnymi alebo protestantskými sektami, ktoré odmietajú, vrátane mnoho iných veci, predovšetkým pápežstvo. Sekta po II. vatikánskom koncile pod antipápežom Františkom ide natvrdo a naoko proti tradičným náukam Katolíckej Cirkvi.)

Sedesvakantizmus, pozícia proti ktorej brojí čoraz viacej falošných veriacich


Pokoncilovská sekta, antipápeži páchajúci odpadlíctva a kacírstva činom (zdroj: vaticancatholic.com)

V tomto článku som vysvetlil sedesvakantistickú pozíciu. Tento článok žial zmizol z hlavného denníku po revízii stránky. A chcem upozorniť, že ja tu len blogujem, teda nepracujem pre nich, a chcem upozorniť, že ja zásadne nesúhlasim s bulvárom, kurtizánami Verešovými a so všetkým nemravným a zo všetkým, čo ide proti katolíckej viere a mravouke. Podobné výhrady mám aj na denník pravda, alebo aj na nekonzervatívne hlavné správy. Popravde, nemravnosť na bulvárnych denníkoch, či už tu alebo vo svete, odzrkadluje totálnu skazenosť tejto bezbožnej generácie. Prečo Boh trestá vo forme, že necháva tyranov trýzniť ľudí, alebo že sú vojny, alebo že nieto reálného pápeža? Je to kvôli hriechom, bezbožnosti, rúhaniam a odmietaniu Jeho zákona.

Sedesvakantizmus, je pravá pozícia, že súčasný človek, ktorý sa vydáva za pápeža, nemôže byť pápežom, pretože je otvorený heretik bez katolíckej viery. Mnohí odmietajú sedesvakantizmus z v lastnej zlej vôle, pretože nemajú katolícku vieru. Keď vidia pohanstvo, herézy a zlo prichádzajúce zo súčastného Vatikánu, tak len mávnu rukou, alebo čo je ešte horšie, tak sa snažia obhajovať Františkové kroky, či klamať, keď vravia veci typu "to je vytrhnuté z kontextu". Nie, nič nie je vytrhnuté z kontextu: František je odpadlícky modlár a antipápež bez katolíckej viery, a ako taký nemôže zastávať žiaden úrad v Cirkvi. Heretik nemôže zastávať úrad v Cirkvi − toto je božské právo.

Okrem iného, tak pokoncilová sekta slávi falošnú protestantskú omšu zvanú Novus Ordo. Tu je vysvetlené do detailu, prečo je protestantská omša Novus Ordo neplatná − link

František, ktorý nie je rímskym biskupom, sa spreneveril Bohu viac než M. Luther


V r. 2006 František počas ekumenického stretnutia pokľakol, aby prijal požehnanie od protestantov (zdroj: vatikankatolicky.com)


František zapaľuje v 2012 židovskú menóru (zdroj: vatikankatolicky.com)

František sa modlí v Mešite, bok po boku s Imámom (zdroj: vatikankatolicky.com)


František "požehnáva" nahú pohanskú modlu pačamamu (zdroj: vatikankatolicky.com)

Protestant antipápež František: „Myslím si, že úmysly Martina Luthera neboli nesprávne... V dnešnej dobe, luteráni a katolíci, a všetci protestanti, sa zhodujú v doktríne ospravedlnenia: v tejto veľmi dôležitej otázke sa [Luther] nemýlil.“ (Zdroj: https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html)

Iba ten kto vyznáva pravú vieru a má krst sa môže počítať medzi katolíkov. Mnoho je katolíkmi len dla mena, t.j. nie sú katolíkmi vôbec. To čo vedie antipápež František je otvorená sekta, nie Katolícka Cirkev, ale pohanská a protestantská sekta. Ak ste pod Františkom, výjdite z jeho sekty, teraz! Pozerajte si vatikankatolicky.com, kde nájdete pravdu o tom, čo sa deje a aj čo treba robiť pre spásu svojej duše.

Kristián Keller
Sedesvakantista