Kristián Keller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Rodičia by mali robiť domáce vzdelávanie
03/12/2021 I Kristián Keller

Rodičia by mali robiť domáce vzdelávanie a nemali by posielať svoje deti do štátnych škôl, a ani do (čítaj: tzv.) „cirkevných“ škôl. Žial, mnoho „cirkevných“ škôl sú plne infiltrované pohanizmom Druhovatikánskej sekty, proticirkvi posledných dní. Na stránke domacaskola.sk sa rodičia dozvedia technické veci ako robiť domáce vzdelávanie. Pozrite si ju, ak máte deti v predškolskom alebo školskom veku. Negatíva navštevovania škôl v týchto dňoch na 100% prevyšujú pozitíva.

Ak dáte vaše dieťa do školy, uškodíte mu a dovolíte bezbožníkom vychovávať vaše deti. Zmanipulujú ich, naučia hlúposti a lži proti viere, budú ich šikanovať, učitelia týrať rúškami; dieťa bude v prostredí, kde si takmer vôbec nebude môcť zachrániť dušu, preto lebo bude neustále ovplyvňované zlými rovestníkmi, zlým vplyvom od učiteľov, tlakom väčšiny, liberalizmom, pohanskou hudbou a pohanským vplyvom. Ako príklad uvediem, že jedna prírodopisárka z mojej mladosti obhajovala masturbáciu (smrteľny hriech, ktorý pošle druhého naveky do pekla) ako niečo prirodzené a normálne. Dieťa proste musí byť k dnešku vychovávané doma, v katolíckej viere. Na mnohých školách učia sexuálnu výchovu, lži o evolúcii, lži proti Cirkvi, lži o krížiackých výpravách o Španielskej inkvizícii, ale napr. aj lži a propagandu o počtoch úmrtí v koncentračných táboroch (čo sa niektorým hodí). Vysvetlenie: záznamy z Červeného kríža uvádzajú počet mŕtvych okolo 272 000 tisíc v nacistických táboroch, a treba pripomenúť, že veľa ľudí zomrelo v dôsledku chorôb napr. tífusu a najmä vyhladovania, pretože Spojenci ničili lode so zásobami jedla. A tu v odkaze zase máte ročenku sčítania ľudu podľa náboženského vyznania pred a po vojne.

Jediné pozitívum je, že sa dieťa môže stretnúť so svojimi kamarátmi (ak má nejakých rozumných kamarátov) v škole, ale to je tak všetko. A samozrejme ktomu nepotrebuje dieťa navštevovať školu, ale ak sú nejakí kamaráti, ktorí nenavádzajú na zlé, napr. skupinka slušne správajúcich sa priateľov hrajúcich futbal, alebo skupinka priateľov hrajúcich šach, tak deti môžu robiť normálnu rekreáciu mimo školy. Nedajte sa teda presvedčiť o tom, že "deti musia chodiť do školy, aby mohli mať sociálny kontakt a zdravý vívin".

Mnoho rodičov si to z vlastnej chyby neuvedomuje, no v ich moci je nedávať svoje deti do škôl, kde sú ich deti vystavované strate duše. Mimo to, že dievčatá s chlapcami nesmú byť podľa katolíckeho učenia spolu, a ďalej podľa iného katolíckeho učenia rodičia nesmú dávať svoje deti do nekatolíckych škôl, tak by mala rodičov ešte viac presvedčiť (v tom, aby do škol svoje deti nedávali) skutočnosť, že na školách deti učia sexuálnu výchovu, rôzne kacírstva, mnohé liberalizmy, nebiblickú teóriu evolúcie (v podstate uctievanie prachu) a takisto mnoho lží z histórie. Rodičia páchajú ťažký hriech ak dávajú svoje deti do škôl. Rozpráva o tom i tradičný katolícky kláštor z Ameriky:

Istá matka sa v r. 2004 tradičného katolíckeho kláštoru, Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, pýtala: “ … moja dcéra, ktorá ma Aspergerov syndróm, bola vzdelávaná doma od svojej prvej triedy. Čoskoro bude na strednej škole a ona veľmi chce navštíviť skutočnú školu. Jediná škola s programom pre špeciálne deti je Katolícka stredná škola pod záštitou úradníkov Druhovatikánskej Cirkvi… Páchala by som hriech, kebyže ju tam pošlem pre akademicke a spoločenské výhody?

Odpoveď: „[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Naneštastie, nemali by ste poslať vaše dieťa do Druhovatikánskej školy, a my veríme, že by to bol smrteľný hriech, keďže jej duša by bola umiestnená do veľkého rizika kvôli pohanskému ovplyvňovaniu od Novus Ordo [čítaj tzv.] „katolíkov“, nehovoriac o odpadlíctve školy samotnej. Jej šance zachrániť si svoju dušu v takom prostredí by boli veľmi, veľmi mizivé. Takže bude bez pochybností lepšie pre ňu ak nepôjde, a vy by ste ju nemali poslať. Mali by ste pokračovať ju vyučovať doma.“ (Zdroj: vaticancatholic.com)

Domáce vzdelávanie si vyžaduje obetovanie sa, ale v záujme duše dieťaťa je to nevyhnutná obeta, ktorú musia rodičia podstúpiť.

A nasledovné je z článku od Brata Petra a Brata Michala Dimondových z už zmieneňovaného kláštoru, kde popisujú úplny rozklad katolíckeho školského systému. Z článku z roku 2007 s názvom „Žalostný stav „katolíckych“ základných a stredných škôl“ píšu:

Od Druhovatikánskej revolúcie, pôvodne katolícky školský systém bol zrovnaný so zemou. Aj mnohí podporovatelia Druhovatikánskej/Novus Ordo „Cirkve“, ktorí zo seba spravili tvrdých obhajcov antipápežov, ktorých sme odhalili v predošlých sekciách, boli donútení v húfoch opustiť Novus Ordo „katolícky“ školský systém. Heréza a nemorálnosť „katolíckeho“ školského systému dovoľuje človeku povedať, že nie je katolícky, iba ak tak názov sám o sebe. Hlavným problémom z pomedzi viacerých je sexuálna výchova.

Pápež Pius XI. zavrhol sexuálnu výchovu. Počas toho poukázal, že to nie je neznalosťou tých vecí, čo vedie k hriechu v tomto prípade, ale miesto toho vystavenie sa takým pokušeniam.

Pápež Pius XI., Divini illius magistri, 31. dec. 1931: „Ale o mnoho viac škodlivé sú tie názory a učenia súvisiace s nasledovaním prírody absolútne čoby navigátorku. Títo našľapujú na istú fázu v ľudskom vzdelaní, ktoré je plné ťažkostí, menovite, to, čo má dočinenia s morálnou integritou a cudnosťou. Lebo tu a tam veľké množstvo [ľudí] hlupácky a nebezpečne drží a razí metódu vzdelania, ktorá je nechutne nazývana „sexuálna“, keďže oni hlupácky cítia, že môžu len prirodzeným spôsobom, po ominutí všetkej náboženskej a pobožnej pomoci, varovať mladých proti zmyselnosti a excesu, tým, že ich všetkých iniciujú a inštruujú, bez rozdieľu na pohlavie, dokonca verejne, v hazardných doktrínach; a čo je horšie, vystavovaním ich predčasne príležitostiam, aby ich mysle, ktoré si navykli, jak oni hovoria, mohli rásť zocelené do nebezpečnej puberty. Ale v tomto takéto osoby závažne chybia, lebo neberú v ohľad tú vrodenú slabosť ľudskej prirodzenosti a ten zákon zasadený v naších končatinách, ktorý, slovami apoštola Pavla, „bojuje proti zákonu mojej mysle“ (Rim 7:23); a mimochodom, oni bezhlavo odmietajú, čo sme sa naučili z dennej praxe, že mladí ľudia viac než ostatní upadajú do nechutných činov, nie až tak kvôli nedokonalému poznaniu rozumu, ale kvôli vôli vystavenej lákadlám a nepodoprenej božskou pomocou.

[Bratia pokračujú:] V jasnom rozpore s týmto učením, sú sexuálne edukačné programy, včetne vizuálnych, zavedené vo všetkých [v úvodz.] „katolíckych školách“...

(...) Nemorálnosť, nemravné obliekanie sa a indiferentnosť [/nerobenie rozdieľu medzi náboženstvami] sú prebujnené, a v mnohých spôsoboch Novus Ordo „katolíci“ sú tak zlí jak alebo [ba] horší než pohania. Napr., takmer všetky „katolícke“ stredné školy hostia stužkové a bály, ktoré zahrňujú rap, rock a heavy metalovú muziku – tak ako aj vyzývave obliekanie sa a tancovanie. Nie je ta žiadna averzia voči modernej kultúre a svetským oslavám, o ktorých sv. Písmo a tradičná katolícka viera učí, že sú v protiklade s cestami Boha. (...)

Pápež Lev XIII., Exeunte iam anno (#10), 25. dec. 1888: „Teraz však, celá podstata kresťanského života je odmietnúť skazenosť  sveta a byť neustále proti akémukoľvek oddávaniu sa v ňom…“

(...) Obe v Amerike a v zahraničí, post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je plný náboženskej bezrozdielnosti/náboženského nerobenia rozdieľu a oslavy falošných náboženstiev. Napríklad, Holy Roodská Rímskokatolícka základna škola v Južnom Yorkshire, Anglicko – schválená diecézou Hallam – usporiadala Sikhsky [pozn.: Sikhovia sú Hinduisti] a Židovský deň, aby oslávili tieto falošné náboženstvá.


Židovský deň na Holy Roodskej „Katolíckej“ základnej škole. (Zdroj oboch obrázkov: vaticancatholic.com)

[O poklese katolíckych školákov]

Štatistiky poklesu v USA… [Bratia citujú townhall.com:] „Katolícke školy. Takmer polovica všetkých katolíckych stredných škôl v Spojených štátoch bolo zatvorených od 1965.  Základné školy utrpeli dokonca väčši prepad… číslo detí kleslo pod 2 milióny, z 4,5 milóna. Aj keď číslo amerických katolíkov stúplo o 20 miliónov od 1965-ého, Johnsové štatistiký ukazujú, že sila katolíckeho presvedčenia a pobožnosť k viere nie je to, čo to bývalo.“

[Bratia hovoria:] Keď berieme do úvahu tieto čísla, človek musí mať na pamäti, že populácia hlásiacich sa katolíkov stúpla o 20 miliónov od r. 1965. Teda, ak by číslo katolíckych školákov zostalo také isté od r. 1965, to by reprezentovalo samo o sebe veľký neúspech. Ale keď sa zamyslíme, že nielen to, že číslo neostalo rovnaké, ale že takmer polovica katolíckych stredných škôl sa zavrela a že návštevnosť základných škôl klesla o 2,5 milióna, toto reprezenutje katastrofickú krízu a pevne usadený duchovný rozklad. Je to všetko spojené s tým, čo sme preberali a odhalili v prvej časti tejto knihy: [spojené s] Druhovatikánskými antipápežmi, Novou Omšou a Druhovatikánskym odpadlíctvom“

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista