Cenzúra sa zakazuje
26/11/2021 I Anton Panák

Pripravovaný Zákon o mediálnych službách ukladá reguláciu činností medíálnych služieb, čo je len cenzúra s novým menom. Toto ústavný súd SR nebude riešiť?

Tento navrhovaný zákon priamo odporuje najvyššie postavenámu zákonu, čo je: Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. : Ústava Slovenskej republiky, kde je uvedené v čl. 26, ods.(3) Cenzúra sa zakazuje