Vzniesli obvinenie v súvislosti s výstavbou cesty v Jarovciach
23 | 01 | 2023 I Ivan Mihale/tast

Polícia vzniesla obvinenie voči právnickej osobe so sídlom v Bratislave za neoprávnené nakladanie s odpadmi pri výstavbe cesty v katastri obce Jarovce. Celkový rozsah zisteného protiprávneho konania polícia vyčíslila na viac ako 3,6 milióna eur. Informuje o tom na sociálnej sieti.

"Vyšetrovanie preukázalo, že právnická osoba pri výkone svojej podnikateľskej činnosti v období rokov 2018 až 2019 na dvoch lokalitách v katastrálnom území obce Jarovce v rozpore s príslušnými právnymi predpismi zhodnocovala odpady v objeme viac ako 140.000 kubických metrov. Tento odpad napriek vedomosti o protiprávnosti jeho použitia zapracovala do výstavby násypu cestného telesa komunikácie," uviedla polícia.

Dodala, že takto zapracovaný odpad, ktorý nespĺňal vlastnosti vhodného stavebného materiálu pre tento druh stavby, ponechala spoločnosť v násype v rozpore s vydaným stavebným povolením.

V tejto súvislosti polícia upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

GALÉRIA: ÚVZ SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii (EÚ). Do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) ich nahlásili... Čítať ďalej
23 | 01 | 2023 | Ivan Mihale

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a zdieľaním pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Polícia vzniesla obvinenie voči právnickej osobe so sídlom v Bratislave za neoprávnené nakladanie s odpadmi pri výstavbe cesty v katastri obce Jarovce.