Mikas opäť zverejňuje nové vyhlášky. Čo bude s dôchodcami?
08 | 10 | 2021 I Ján Papuga

Plus jeden deň informoval o nových vyhláškach hlavného hygienika Jána Mikasa. Opäť len vo vestníku vlády vyšli štyri vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Týkajú sa režimu na hraniciach, izolácie pozitívnej osoby a karantény, činnosti prevádzok a hromadných podujatí. Nové vyhlášky, ktoré však nie sú zverejnené v zbierke zákonov, nadobúdajú platnosť 11. 10. 2021.


Z vyhlášok uvádzame niektoré zmeny:

Hodiny pre seniorov sa rušia

 • Hodiny vyhradené pre seniorov a zdravotne postihnutých sa rušia vo všetkých okresoch bez ohľadu na farby.

 • Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku.


Je to tu jeden bordel - hovorí zástupca koalície o stave štátu
SME - rodina viackrát naznačila, že môže aj nebyť členom Koalície. Avšak, podľa Erika Tomáša to napokon vždy dopadne inak. A potom sa to rozbehlo. Čítať ďalej
08 | 10 | 2021 | Ivan Brožík


 • Pri vstupe do prevádzky je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).

 • Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky nie sú povinné označiť napr. potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne.

 • Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe do SR je povinná pre osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku.


Dĺžka karantény sa kráti

 • Dĺžka karantény pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa končí uplynutím 10. dňa. Dĺžka karantény sa končí aj zistením negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň.

 • Status plne zaočkovanej osoby je po novom pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď covid preukazom EÚ, alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcovi, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu.


Marian Greksa politikom a médiám: Ospravedlňte sa za mesiace hejtov, ohováraní a klamstiev
Kto je dezolát? Kto je hejter? Kto delí ľudí na kategórie? Kto tu mesiace klame, zavádza, dezinformuje? Pýta sa hudobník a komunálny politik Marian Greksa v jednom zo svojich statusov na sociálnej sieti. Koho sa pýta, všetci vieme. Politikov bez... Čítať ďalej
07 | 10 | 2021 | brozik


 • Na základe rokovaní s Ministerstvom dopravy SR sa povinná karanténa po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.


Vstup na hromadné podujatie iba v jednom zvolenom režime

 • Pri vstupe na hromadné podujatie (HP)  je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov HP len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní). Zakazuje sa kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie.

 • U pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZSS), podobne ako v prípade zdravotníkov, v prípadoch, ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie. Podmienkou je, aby takýto pracovník dodržiaval prísne hygienické štandardy, mal nasadený FFP3 respirátor bez výdychového ventilu resp. prekrytý chirurgickým rúškom, používal ochranné okuliare alebo štít a tiež nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom alebo jednorazový ochranný oblek.


Orbán dobýva Slovensko, rázna reakcia Smeru
Predmetom včerajšej tlačovej konferencie strany Smer - SD bolo najmä to, že maďarský premiér Viktor Orbán zamýšľa skupovať pozemky z okolitých susedných krajín, teda aj na Slovensku. Hosťom tlačovej konferencie bol aj nezaradený poslanec Národnej... Čítať ďalej
08 | 10 | 2021 | Ján Papuga


 • Medzi osoby v osobitnom režime budú po novom zaradení aj  zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, zamestnanci pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska.