Alarmujúca štúdia: Zarážajúco vysoká úmrtnosť na COVID medzi neúplne zaočkovanými ( Thorsten Wiethölter)
03 | 10 | 2021 I Ingrid Vrabcová

Komentár Thorstena Wiethöltera (Wochenblick)


Výskumníci z Oxfordskej univerzity zverejnili  štúdiu. Jej cieľom bolo zistiť rizikové faktory zohrávajúce osobitnú úlohu pri hospitalizácii a úmrtí ľudí, ktorí ochoreli na COVID napriek očkovaniu.Štúdia "Predpovedanie rizika úmrtia a hospitalizácie u dospelých po očkovaní proti COVIDu-19“

Nechcem tu diskutovať o skutočnom účele štúdie ako takej. Všimol som si však, že súčasťou štúdie je skupina ľudí, ktorá sa inak vo verejných správach neobjavuje, alebo sa objavuje len veľmi zriedkavo. Ide o ľudí, ktorí dostali jednu alebo dve dávky očkovania, ale u ktorých ešte neuplynulo 14 dní od zvyčajne druhej dávky.

"Ak sa nedáš zaočkovať, zomrieš!“ Zo siete kliník v USA unikli plány na šírenie propagandy strachu (VIDEO)
Uniknutá nahrávka zo stretnutia predstaviteľov amerického reťazca kliník Novant Health, ktoré sa uskutočnilo cez Zoom, ešte viac posilnila nedôveru ľudí voči číslam kliník v súvislosti s koronavírusom. Vo videu (dnes už pravdepodobne bývalá)... Čítať ďalej
20 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Hoci dostali jednu či dve dávky, ešte sa nepovažujú za očkovaných

Vo všeobecnosti možno predpokladať, že plne zaočkovaní sú len tí, u ktorých uplynulo aspoň 14 dní od úplného ukončenia očkovania. Vždy sa vynára otázka: Kde potom nájdeme všetkých tých, ktorí dostali jednu alebo dve dávky očkovania, ale ešte sa nepovažujú za plne zaočkovaných? Sú v podstate zaradení do skupiny neočkovaných? Táto skupina neúplne zaočkovaných sa v oxfordskej štúdii výnimočne posudzuje samostatne.

Obvinenia, panika, vyhrážky, vydieranie. Takto nútia politici a zamestnávatelia ľudí k očkovaniu (Vanessa Rennerová)
Komentár Vanessy Rennerovej (Report24) Čítať ďalej
23 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Štúdia analyzuje obdobie od 8.12.20 do 15.6.2021 a porovnáva dve skupiny, ktoré dostali vakcíny od spoločnosti Pfizer alebo AstraZeneca. Jednou zo skupín sú neúplne zaočkovaní. Patria sem tí, ktorí dostali aspoň jednu dávku a od tejto dávky uplynulo 14 dní, a tí, ktorí už dostali druhú dávku, ale od tejto dávky ešte neuplynulo 14 dní.

Druhou skupinou sú plne zaočkovaní. Táto skupina zahŕňa osoby, ktoré dostali druhú dávku a od druhej dávky uplynulo najmenej 14 dní.

Venovať sa ale budem práve úmrtnosti neúplne zaočkovaným proti COVIDu.

Opakovaná lož o úplnej imunizácii (Willi Huber)
Komentár Willi Huber (Report24) Čítať ďalej
18 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Riziková skupina čiastočne zaočkovaných

V Spojenom kráľovstve, ktoré používa vakcíny od Pfizeru a AstraZeneca, je interval medzi prvým a druhým očkovaním približne 7,1 týždňa. Na dosiahnutie stavu úplného očkovania je potrebné pridať ďalšie dva týždne.

Výsledkom je, že medzi prvým očkovaním a oficiálnou úplnou ochranou uplynie v priemere približne 64 dní. Počet ľudí, ktorí spadajú do tohto obdobia, nie je zanedbateľný. Vo verejných správach sa však táto skupina takmer vôbec, alebo vôbec neobjavuje v súvislosti s chorobami a úmrtiami.

Hromadné prepúšťanie kvôli povinnému očkovaniu: Domovy dôchodcov v Británii na pokraji katastrofy
Zdravotnícky personál v Spojenom kráľovstve má už toho plné zuby. Práca v zdravotníctve už nie je vôbec atraktívna. A to nielen kvôli nízkemu platu, ale aj kvôli politike, ktorá núti mnohé zdravotné sestry dať výpoveď. Nariadenie "bez očkovania... Čítať ďalej
08 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Zarážajúco vysoká úmrtnosť na COVID medzi neúplne zaočkovanými

Dôvodom, prečo ma táto oxfordská štúdia obzvlášť znepokojuje, je skutočnosť, že nápadne vysoký počet osôb, ktoré boli očkované raz alebo dvakrát, ale ešte neboli považované za plne očkované, musel byť v súvislosti s COVIDOom hospitalizovaný, alebo dokonca zomrel. V tabuľke sú úmrtia súvisiace s COVIDom:


Ako je to vlastne s prvou dávkou a ochranou proti COVIDu?

Zdá sa, že údaje oxfordskej štúdie sú v rozpore s tvrdeniami, že už prvá dávka poskytuje určitú ochranu proti COVIDu. Čísla naznačujú skôr opak, pretože na základe údajov zo štúdie je riziko úmrtia na COVID u neúplne zaočkovaných osôb približne 69-krát vyššie ako u plne zaočkovaných osôb. Alebo inak povedané, plne zaočkovaní ľudia by mali 98,55-percentnú ochranu v porovnaní s neúplne zaočkovanými ľuďmi. To sa mi nezdá možné, pretože by to bolo dokonca vyššie percento, ako si výrobcovia dovolia uvádzať voči úplne neočkovaným.

Trikmi s číslami rakúska zdravotnícka agentúra AGES vyprodukovala "pandémiu neočkovaných" (Willi Huber)
Komentár Willi Huber (Report24) Čítať ďalej
06 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Jednoducho ich nezahrnuli do štúdie

V oxfordskej štúdii sa uvádza obdobie štúdie od 8. 12. 2020 do 15. 6. 2021. Podľa informácií uvedených v štúdii sa brali do úvahy len prípady, v ktorých uplynulo 14 dní od prvého očkovania. Výsledkom je skutočné obdobie pozorovania od 22.12.20 (08.12.20 plus 14 dní) do 15.06.2021. Dôvodom je, že ľudia, ktorí boli očkovaní napríklad 08.12.20 a zomreli v období kratšom ako 14 dní po tomto dátume, nie sú súčasťou štúdie (!)

Z hľadiska porovnania očkovaných osôb v štúdii a celkovej populácie Spojeného kráľovstva však nemožno jednoducho použiť rovnaké celkové časové obdobie. Dôvodom je, že očkovacie udalosti sú dynamické, zatiaľ čo celková populácia zostáva v podstate rovnaká.

WHO mení kurz: "Cieľ - imunizácia obyvateľstva – ťažko dosiahnuteľný"
15 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Štatistické skreslenie

Štatistické skreslenie je navyše mimoriadne zosilnené, pretože začiatok očkovania sa zhoduje s vrcholom zimnej vlny Covidu, ktorá však nastala nezávisle od očkovania, ale je spôsobená najmä sezónnosťou. Najvyššia úmrtnosť na COVID sa vyskytla práve v tomto sezónnom vrchole, keď očkovanie ešte takmer nehralo rolu. Očkovanie začalo byť dôležité až vtedy, keď zimná vlna aj tak klesala.
Záver


  • U ľudí, ktorí dostali jednu alebo dve dávky vakcíny, ale ešte nie sú úplne chránení (druhá dávka plus 14 dní), je pravdepodobnosť úmrtia na COVID vyššia - aspoň v Spojenom kráľovstve - ako u celkovej populácie (očkovanej aj neočkovanej) alebo neočkovanej populácie.

  • Ak niekto zomrie na COVID medzi prvým a druhým očkovaním, po ktorom uplynulo menej ako 14 dní, sa už v štatistikách očkovaných neobjaví, dodáva Thorsten Wiethölter v komentári pre Wochenblick.


Očkovanie každých šesť mesiacov: Nekonečná „očkovacia abonentka“ v Izraeli už hotovou vecou (Vanessa Rennerová)
Komentár Vanessy Rennerovej (Report24) Čítať ďalej
01 | 10 | 2021 | Ingrid Vrabcová