Vysoko kontaminované testy smrteľnou nákazou COVID-19, sú odrazu bežným komunálnym odpadom
19 | 09 | 2021 I Gabriela Fedičová

Biologický odpad z testovania odnesie a zlikviduje rezort obrany. Takto znela informácia v októbri v roku 2020. V plnom prúde prebiehali prípravy na pilotné celoplošné testovanie. Dnes je všetko inak. Rodičia, ktorí obdržali v školách samotesty, sa húfne zamýšľajú nad návodom. Patria použité samotesty do komunálneho odpadu?


Október, rok 2020. Príprava na pilotné testovanie, ktoré sa má uskutočniť na Orave a v okrese Bardejov. Slovensko sa v pochmúrnom, predsviatočnom počasí zúčastňuje celoplošného testovania. Sobota 31. október a nedeľa 1. novembra v roku 2020 medzi 7:00 a 22:00 vybuchla na Slovensku "atómová bomba" Igora Matoviča. Síce inak, ako plánoval, ale na tom sa už nič nezmení.

V tom čase nariadenie pre samosprávy znelo jasne. „Nakladanie s odpadom s obsahom biologického odpadu zabezpečujú Ozbrojené sily SR z jednotlivých odberných miest. Nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje obec. Prečítal Naď dokument, ktorý zaslali všetkým samosprávam," píše portál Enviro. Výnimkou boli samosprávy, ktoré rezortu povedali, že na odvoz a likvidáciu odpadu majú zmluvu s firmou, ktorá sa špecializuje na biologický odpad.

RADY doktora Šucha ako liečiť COVID-19 doma a vyhnúť sa tak boju o život v nemocnici
Všade okolo nás je asi najfrekventovanejším slovíčkom COVID. Vláda ním straší tak, že obyčajný smrteľník je vyplašený už pri bežnej nádche. Ísť do nemocnice na koronavírus sa pre mnohých rovná smrti. Ako sa tomu dá predísť? Doktor Slavomír Šuch... Čítať ďalej
18 | 09 | 2021 | Jozef Uhlarik

Samotesty patria do komunálneho odpadu

O rok neskôr rodičia v školách majú možnosť požiadať o samotesty, ktoré sa vykonávajú doma. Dostávajú sa k nim postupne cez školy. Nastáva však dilema. Nielen akým spôsobom a ako často testovať, ale či sú to tie správne testy a čo teda s biologickým odpadom.

Návod hovorí jasne. Testovaciu súpravu je potrebné bezpečne zlikvidovať. Konkrétne: "Po dokončení testu vložte použitý obsah testovacej súpravy do plastového vrecka a zlikvidujte prostredníctvom komunálneho odpadu."
Je bioodpadom použitý test na COVID-19 rovnaký ako napríklad jednorazová detská plienka?

Za komunálny odpad sa podľa ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk považuje zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov. A objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad. A oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Je však bioodpadom použitý test na COVID-19 rovnaký ako napríklad jednorazová detská plienka? Alebo použitá vatová tyčinka? Kladú si mnohí otázku. A zvlášť po skúsenostiach s celoplošným testovaním z roku 2020.

 

Foto@Facebook


 

Ako WHO prevzala velenie nad svetom (Valentín Katasonov) 
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
18 | 09 | 2021 | Zuzana Perželová