Ako WHO prevzala velenie nad svetom (Valentín Katasonov) 
18 | 09 | 2021 I Zuzana Perželová

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)


Metamorfózy Svetovej zdravotníckej organizácie alebo viac o financovaní  a úlohe WHO.Čo je WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je jednou zo špecializovaných organizácií OSN. Pozostáva zo 194 členských štátov. Hlavnou funkciou organizácie je riešenie medzinárodných zdravotných problémov. Bola založená v roku 1948 a sídli v Ženeve.

Za desaťročia existencie prešli všetky špecializované organizácie OSN zmenami. Najväčšie nastali vo WHO. A tieto zmeny prebiehajú pred našimi očami. Tento proces sa môže skončiť tým, že WHO získa úplne iný status, než aký mala v dvadsiatom storočí.

Kövesdi: Prečo neexistuje vyčíslenie ziskov a strát organizácií ako OSN, WHO a Svetová banka?
Komentár Károlya Kövesdiho, Zlyhanie vývozu demokracie (ma7.sk) Čítať ďalej
02 | 09 | 2021 | Gabriela Fedičová


„Pandémia“, ktorá vypukla v roku 2020, poukázala na to, že WHO už nie je obvyklým špecializovaným orgánom OSN, ktorý pomáha členským štátom riešiť problémy v oblasti zdravia. Úlohy WHO a členských štátov sa zmenili. WHO teraz preberá velenie nad štátmi, ktoré sa riadia jeho pokynmi.
WHO oberá národné štáty o ich suverenitu

WHO predtým vydávala „odporúčania“. A teraz - príkazy. Národné zdravotnícke orgány členských krajín začínajú strácať suverenitu. Berúc do úvahy uvedené, bolo by správnejšie nazvať WHO inštitúciou s výraznými znakmi nadnárodnej organizácie.

Revolučnou udalosťou v histórii WHO bolo prijatie medzinárodných zdravotných predpisov - IHR (International Health Regulations) v polovici roku 2000. Boli prijaté 58. Svetovým zdravotníckym zhromaždením 23. mája 2005. Úplne reštrukturalizovali vzťahy medzi národnými a globálnymi zdravotnými systémami.

Tomu predchádzalo zapojenie súkromných subjektov do financovania WHO. Najsilnejšou z nich sa stala Nadácia Billa a Melindy Gatesových. Ide o najväčší „charitatívny“ fond s aktívami presahujúcimi 50 miliárd dolárov. Okrem štátnych príspevkov existujú aj ďalšie zdroje financovania. Rôzne druhy dobrovoľných darov.

Tu je tucet hlavných zdrojov financovania dvojročného rozpočtu WHO na roky 2018 - 2019. Prvé číslo predstavuje milióny dolárov. V zátvorkách je podiel na celkovom objeme zdrojov financovania v percentách:

 • USA (štátny príspevok) - 893 (15,9);

 • Nadácia Gatesových - 531 (9,4);

 • Veľká Británia - 435 (7,7);

 • Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu (GAVI) - 371 (6,6);

 • Nemecko - 292 (5,2);

 • UN OCHA (Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí) - 192 (3,4);

 • Japonsko - 182 (3,2)

 • Rotary International - 143 (2,5);

 • Svetová banka - 133 (2,4);

 • Európska komisia - 131 (2,3);

 • National Philantropic Trust 108 (1,9)

 • CERF (Ústredný fond OSN pre núdzové situácie) - 87 (1,5).


Najväčšie vládne príspevky (USA, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Japonsko) dokopy zabezpečili 32 percent rozpočtových príjmov WHO. Všetky ostatné zdroje z prvého tucta - 30 percent príjmov. Niektoré z týchto mimovládnych zdrojov majú od zdravotných problémov a ochrany zdravia ďaleko. WHO vypracovala v tejto súvislosti špeciálny dokument Spolupráca WHO s neštátnymi subjektmi.

https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/19/malthuzian-bill-gates-odhaleny/
Gates kontroluje 16 percent rozpočtu WHO

Nadácia Gatesových sa čo do výšky príspevkov do rozpočtu WHO pevne etablovala na druhom mieste (po USA). Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu (GAVI) bola založená z iniciatívy a pod dohľadom Nadácie Gatesových. Prítomnosť Nadácie Gatesových vo WHO by sa mala merať z hľadiska celkového podielu nadácie a aliancie na financovaní. Tento kumulatívny podiel v rozpočte WHO na roky 2018 - 2019 predstavoval 16,0 percent.

Na roky 2020-21 je obraz zdrojov financovania ešte zaujímavejší. Nemecko sa dostalo spomedzi členských krajín WHO na vrchol. Prudko zvýšilo svoj podiel na 13,85 percenta. Spojené štáty naopak svoj podiel prudko znížili - na 7,12 percenta. Rozhodnutie padlo za prezidenta Donalda Trumpa. Podiely ostatných vedúcich štátov sa výrazne znížili. Podiel Veľkej Británie sa napríklad rovnal 5,7 percenta oproti 7,7 v predchádzajúcom rozpočte. Japonsko - 2,14 percenta oproti 3,2.

Podľa údajov na roky 2021 - 2022 však predstavujú iné zdroje ako vládne príspevky (podiel v percentách). Gates Foundation - 10,47; GAVI 5,76. Svetová banka - 2,57. Rotary International - 2,42. UN OCHA - 2.11. Objavil sa ďalší zdroj financovania - Fond solidarity COVID-19, založený v roku 2020.
WHO už nefinancujú štáty, ale "neformálne" zdroje

Rola „neformálnych“ zdrojov financovania (iných ako vládne príspevky) každým rokom narastá. Financovanie z „neformálnych“ zdrojov už prekročilo vládne príspevky členských krajín. Kurz vo WHO dnes udávajú „neformálne“ subjekty. Nadácia Gatesových, GAVI, Svetová banka.

Zoberme do úvahy aj „podsúvahové“ operácie WHO. Tie, ktoré nie sú premietnuté do oficiálneho rozpočtu organizácie. Hlavným zdrojom „podsúvahového“ financovania WHO je Nadácia WHO. Bola vytvorená v roku 2020. Ide o paralelnú organizáciu, ktorá nie je formálne spojená s WHO, ale rieši rovnaké úlohy. Nadácia WHO je financovaná z dobrovoľných darov a funguje prostredníctvom grantov. Vyššie uvedený Fond solidarity COVID-19 (SRF) je tiež spravovaný Nadáciou WHO.

Gates bol už v r. 2010 mesiášom očkovania: Za jeho charitou sa skrýva biznis, zdvojnásobil svoj majetok
Zakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa snáď netreba ani predstavovať. Kresťanský server Christianitas nedávno priniesol preklad šokujúceho textu s názvom "Nesväté vojny Billa Gatesa," ktorý očkovaciu "charitu" známeho boháča ukazuje v úplne... Čítať ďalej
16 | 05 | 2021 | René Skalný

Ciele Nadácie WHO

Ciele Nadácie WHO sú definované  sloganom „Tri miliardy“. Tieto ciele sú zahrnuté v päťročnom strategickom pláne WHO. Po prvé, ako oni hovoria, je to ochrana 1 miliardy ľudí pred núdzovými situáciami v oblasti ochrany zdravia; za druhé, rozšírenie služieb v oblasti zdravotníctva pre ďalšiu 1 miliardu ľudí; po tretie, zaistenie zdravého života a blahobytu pre 1 miliardu ľudí do roku 2023.

Nie je jasné, či by sa mali spomínané miliardy sčítať, alebo hovoríme o tej istej miliarde v troch formách. Povedzme si o miliarde, ktorá zostane na planéte po „Veľkom resete“ Klausa Schwaba.

Na webovej stránke nadácie WHO nie je možné nájsť konkrétne údaje, vrátane čísel, odrážajúcich rozsah financovania. Nadácia WHO podľa niektorých pozorovateľov dostáva dary, ale skrýva ich zdroje. Špekuluje sa, že hlavnými darcami sú spoločnosti Big Parmy alebo spoločnosti z iných sektorov hospodárstva, ktoré chcú buď propagovať svoje výrobky, alebo sa u WHO ‘’vykúpiť’’.

Uvediem jeden príklad. Na jar sa niektorí obhajcovia zdravia dozvedeli, že Nadácia WHO dostala dar 2 milióny CHF (2,1 milióna USD) od nadnárodnej spoločnosti Nestlé, ktorú obviňujú z výroby zdraviu škodlivých prísad do detských mliek. Anil Soni, generálny riaditeľ Nadácie WHO, dar obhajoval a uviedol, že prijatie finančných prostriedkov neznamená, že WHO s aktivitami spoločnosti súhlasí. V komentári k škandálu Anil Soni uviedol, že nadácia sa snaží byť „transparentná“, ale darca si ponecháva „právo na anonymitu“.

Napriek tomu, že celkový finančný potenciál Nadácie WHO nebol zverejnený, o rozsahu jej aktivít sa niečo vie. Anil Soni napríklad povedal, že Nadácia WHO darovala 250 miliónov dolárov Fondu solidarity COVID-19 (SRF). Väčšia časť tejto sumy doplnila rozpočet WHO.
Za všetkým hľadaj Gatesa

Stručne povedané, pri WHO bola vytvorená tieňová štruktúra s názvom „Fond“, ktorá zbiera špinavé alebo nie príliš čisté peniaze od anonymných darcov. A WHO propaguje produkty týchto darcov a zatvára oči nad nehoráznosťami „dobrodincov“.

Nadácia WHO tvrdí, že pracuje nielen s veľkými firemnými darcami, ale aj s miliónmi malých darcov. Podľa zásady „spoločným úsilím sa dá veľa urobiť“.

Kam až siaha „chobotnica“ Billa Gatesa?   (Stephan Witte)
Komentár Stephana Wittea (The Epoch Times) Čítať ďalej
28 | 06 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Sotva na svet prišla Nadácia WHO, už jej tu ďalšia nadácia - Billa a Melindy Gatesových - ktorá ponúkla spoločnú kampaň. Táto kampaň bola spustená v máji a nesie názov Go Give One. Dve nadácie organizujú zbierku malých súm od miliónov občanov z celého sveta. Niečo ako crowdfunding (kolektívna spolupráca ľudí, ktorí dobrovoľne zhromažďujú svoje peniaze alebo iné zdroje, aby podporili úsilia iných ľudí alebo organizácií).

Pre Go Give One bola vytvorená špeciálna online platforma určená na dary. Spustená kampaň je zameraná na vyzbierané finančné prostriedky, ktoré sú určené na implementáciu projektu COVAX Advanced Market Commitment (COVAX AMC). Ide o inovatívny mechanizmus financovania a obstarávania vakcín proti COVID-19, ktorý riadi GAVI. Čo je napokon tá istá Nadácia Billa a Melindy Gatesových.

Mechanizmus COVAX AMC a kampaň Go Give One boli navrhnuté tak, aby poskytli bezplatné očkovanie stovkám miliónov ľudí v chudobných krajinách. Americká spoločnosť Pfizer a nemecká firma BioNTech začiatkom leta oznámili, že v priebehu nasledujúceho roka a pol plánujú vyrobiť dve miliardy dávok vakcín proti COVID-19 pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami. Časť týchto dávok bude doručená prostredníctvom COVAX AMC , t.j. bezplatne.

Asi 72 z 92 krajín s nízkymi príjmami, ktoré majú nárok na bezplatné dávky od AMC, už prvé dávky vakcín dostalo. No a tieto peniaze, vyzbierané prostredníctvom online platformy Go Give One, pod vlajkou WHO, nakoniec aj tak skončia na účtoch spoločností Big Pharma.
P. S.:

Nemecko a Francúzsko v tomto roku navrhli reformu WHO s cieľom zvýšiť efektivitu jej aktivít. Návrh bude prerokovaný v októbri. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Odborníci naznačujú, že finančná základňa organizácie a jej právomoci sa rozšíria. Bude to ďalší krok k transformácii WHO z nadnárodnej a medzivládnej organizácie priamo na nadnárodnú - vládnu.

Gatesova nadácia varuje pred budúcimi pandémiami, vlády ich vraj nezvládnu bez jej pomoci
15 | 09 | 2021 | Diana Zaťková