Krajníková: novela zákona ktorú prijal slovenský parlament je hlúpa a zbytočná
29 | 07 | 2021 I Petra Demková

Advokátka upozornila, že naša novela, ktorou chce vláda zaviesť na Slovensku apartheid, je aj tak úplne zbytočná, pretože okrem toho, že je v rozpore s rôznymi medzinárodnými dokumentami o ľudských právach, ku ktorým sa Slovensko hlási, je v priamom rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady.Naša novela je hlúpa a zbytočná. Odporuje nariadeniu EP a Rady

„Národná rada SR prijala novelu Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, ktorou zaviedla apartheid, segregáciu a diskrimináciu ľudí podľa očkovania, testovania a prekonania ochorenia Covid-19,“ tvrdí právnička. Podľa nej je to hlúpa a zbytočná novela.

Hlúpa je preto, že „všetky opatrenia podľa § 48 ods. 1, ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z. z. nie sú de iure regulácie v krízovej situácii, ale mimo nej. V prvom stupni ohrozenia verejného zdravia a nemajú povahu všeobecne záväzného právneho predpisu.“ Zbytočná je preto, že „očkovacie“ ustanovenie podľa § 48 ods. 4 písm. z) cit. zákona je v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna 2021 a náš zákon je týmto tu právne irelevantný.

Týmto sa podľa Krajníkovej dostalo Slovensko do rozporu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Už to začína! Analytik z INESS: neočkovaní by si liečbu mohli hradiť. Zákon je údajne pripravený.
A ja súhlasím. Budeme si. Ale najprv mi vráťte všetky moje odvody za odpracovaných 20 rokov. Otázka: bude to platiť aj pri následkoch a poškodení zdravia po očkovaní? Tiež za vlastné? A čo obézni a narkomani? Aj oni si poškodzujú zdravie.... Čítať ďalej
28 | 07 | 2021 | Petra Demková

Je to amatérske a súce na žaloby!

„Nielen hlúpe a zbytočné, ale aj trápne amatérske! A najmä súce na žaloby pred slovenský aj medzinárodný súd!“ hodnotí advokátka. Problém je hlavne v tom, že „vyhláška na nariadenie opatrení“ ÚVZ podľa § 59b Zák. č. 355/2015 Z.z. nie je v skutočnosti vyhláškou. „Naopak, táto pseudo-vyhláška je v priamom rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky,“ upozornila JUDr. Krajníková.
Hrubé zneužívanie právneho aktu

„Ide tu o hrubé zneužívanie označenia iného právneho aktu, než o aký skutočne ide, za účelom vytvárania dojmu všeobecnej záväznosti aktu, ktorý nemá de iure túto silu zákona, pretože iným aktom sa segregácia, diskriminácia a aparheid nedá zaviesť. Bolo by to legislatívne náročné! A tak sa všetko deje cez Zákon č. 355/2007 Z. z., kde stačí jeden človek, hlavný hygienik…“ upozorňuje na praktiky vlády advokátka.

„No a v nedeľu k tomu prikvitlo očkovacie ustanovenie. A dostalo sa do rozporu s Európou! A tiež s celou štruktúrou vnútroštátnych právnych predpisov. Na Slovensku doslova zakvitol právne a eticky zvrátený stav!“ upozornila následne.
V rozpore s Chartou, Ústavou aj Dohovore o ľudských právach

Známa advokátka upozorňuje na Čl. 7 ods. 2, druhá veta Ústavy: Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Ďalej na Čl. 52  ods. 1  Charty základných práv Európskej únie: Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd.

A ešte na Čl. 2 ods. 3 Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Žiadne obmedzenia (slobody pohybu a pobytu) sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, udržania verejného poriadku, predchádzania zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.

Ako to bude so školami či politikou počas 3. vlny? Jeseň rozhodne, či tu "matovičovci" budú ďalšie tri roky, alebo nie
„Bude to veselé!“ Napísal v reakcii na vyhlásenie Ministerstva zdravotníctva SR o prepuknutí tretej vlny pandémie COVID-19 politológ Juraj Draxler. V príspevku na sociálnej sieti ďalej predpokladá, ako to od jesene bude na Slovensku... Čítať ďalej
29 | 07 | 2021 | Tibor Sipos

V skutočnosti nemôžu uvaliť žiadne obmedzenia

„To znamená, že žiadne obmedzenia (vstupu niekam potvrdením o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19) sa nemôžu uvaliť na slobodu pohybu a pobytu okrem tých, ktoré ustanovuje zákon,“ opakuje opäť právnička. Novelizovaný zákon v slovenskej podobe je nebezpečným precedensom.
Nariadenie EP diskrimináciu zakazuje

Podľa Adriany Krajníkovej je už len čerešničkou na torte nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna 2021  zo 14. júna 2021. Tam sa píše, že „je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované,... z dôvodu, že nemali možnosť dať sa zaočkovať alebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať.

Držba potvrdenia o očkovaní alebo držba potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza vakcína proti ochoreniu COVID-19, by preto nemali byť podmienkou výkonu práva na voľný pohyb alebo využívania služieb cezhraničnej osobnej dopravy, ako sú letecké linky, vlaky, autokary alebo trajekty alebo akékoľvek iné spôsoby dopravy.“
A čo prijal slovenský parlament?

„A čo prijal slovenský parlament na návrh slovenskej vlády dňa 25.7.2021? Očkovanie a testovanie ako podmienku výkonu práva na voľný pohyb. Vláda SR, parlament SR a prezident SR schválili proti svojim občanom niečo, čo im dokonca Európa povedala, aby to nerobili!“ uzatvára svoj článok JUDr. Krajníková.

Známy spevák nie je antivaxer, ale je za slobodu rozhodovania o svojom tele
Spevák Robo Papp verejne na svojom facebookovom statuse vyjadril svoj postoj k očkovaniu. Podporil slobodnú voľbu vo veciach rozhodovania o svojom tele. Čítať ďalej
28 | 07 | 2021 | Ondrej Štefik