HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER ZAHRANIČIE

Slávny ruský astrológ o svete do r. 2040: Kastový systém, patricijovia verzus plebejci, sodomia, neopohanstvo aj cyborgovia!

Fotokoláž: HD, Zdroj: Instagram konstantin.daragan / pixabay.com

Konstantin Daragan je v Rusku a post-sovietskych krajinách vyhľadávaným astrológom. Autor hneď niekoľkých bestsellerov, docent Národnej univerzity pre letectvo a kozmonautiku. A okrem iného konzultant poradcu prezidenta Ukrajiny. Zostavil prognózu vývoja civilizácie do roku 2040.

Ako uvádza portál astrology-online.ru, Daragan za hlavný trend nasledujúceho polstoročia považuje „fantastický skok vedy“. Úplne zmení spoločenskú paradigmu.

Nehovorí ani tak o vzostupe umelej inteligencie a virtuálnej reality, ako je nám to častokrát ponúkané v populárnej kultúre. Daragan skôr predpovedá revolúciu v oblasti nových materiálov, biotechnológii a komunikácii na diaľku.

S tým má súvisieť určitá zmena celospoločenských pomerov, ktorá prakticky nanovo definuje jednotlivé spoločenské vrstvy.

Slávny ruský astrológ predpovedá svet do r. 2040: Žiadne konce sveta, ale vedecký skok, koniec darwinizmu a revolúcia v komunikácii!

Fundamentalizmus verzus (neo)pohanstvo

Známy astrológ predpovedá, že spomínaný rozmach vedy – buď nijak zvlášť neovplyvní úlohu veľkých náboženstiev vo svete, alebo bude mať paradoxný efekt. V každom prípade epocha totálneho ateizmu či racionalizmu vraj (zatiaľ) nepríde.

Paradoxným efektom by mohol byť masový vzostup kultov a mystiky. Zvlášť v období rokov 2025 – 2028 bude až určitým spoločenským trendom – začať vyznávať svoje vlastné, duchovné presvedčenie. Daragan zároveň očakáva oživenie starých pohanských kultov.

To všetko vraj bude mať za následok posilnenie fundamentalizmu v rámci všetkých veľkých náboženstiev. Tento nárast bude podľa astrológa citeľný už do roku 2025.

Kastový systém

Daragan predpokladá „zásadný kvalitatívny rozdiel medzi vzdelanou a nevzdelanou časťou populácie“. Spomínaný rozdiel má byť zároveň rozlišovacím faktorom medzinárodnej politiky.

Táto hranica má podľa astrológa v budúcnosti rozdeľovať nielen úroveň jednotlivých štátov, ale takisto vytvorí rozdiely v spoločenských triedach dovnútra. Delenie bude vraj najviac pripomínať akýsi novodobý kastový systém.

Vzdelanie má byť jedným z najdôležitejších konkurenčných faktorov (a teda aj zdrojom konfliktov) v budúcej spoločnosti. Podľa Daragana takáto miera rozdielnosti populácie nemá v histórii ľudstva obdobu. Bude to vraj úplne nová situácia.

„Podľa Putina demokracia nie je vhodná pre budúcnosť,“ pokračuje Biden v útokoch

Idiokracia?

„Príčinou tohto stavu môžeme nájsť v tom, že kvalita a dostupnosť masového vzdelávania bude celosvetovo klesať, kým náklady a nedostupnosť vysokoškolského vzdelávania sa časom budú len zvyšovať.“ Tvrdí Daragan.

Ako ďalej uvádza; „Priepasť medzi masovou a elitárskou kultúrou sa vraj bude neustále len rozširovať. Zároveň sa stane akýmsi kvalitatívnym rozdielom medzi ľuďmi, čo bude, pochopiteľne, zdrojom mnohých konfliktov.

Vzdelávanie sa stane jednou z osí stratifikácie spoločnosti. Predpovedám nepokoje proti vede, útoky na univerzity a výskumné centrá. Pravdepodobnosť skĺznutia ľudstva do „obdobia temna“ v druhej polovici 21. storočia je veľmi vysoká.“ Upozorňuje Daragan.

Sodoma a Gomora

Koncept súkromného či intímneho života sa podľa astrológa postupne stane minulosťou, rovnako ako na počiatku 20. storočia vymizol koncept „cti“. Sex prestane byť mediálnym tabu vrátane všetkého amorálneho a zvráteného.

„Obchodovanie s ľuďmi a sexuálny priemysel výrazne narastú. Predpovedám univerzálnu legalizáciu prostitúcie a masovo sledované televízne programy vo formáte reality show, porovnateľné so súčasnými konkurzovými talent show – avšak založené len na sexe či pornografii.“ Tvrdí.

Daragan vysvetľuje, že tento úpadok „výrazne zostrí morálne hrany spoločnosti a bude pôsobiť ako ďalší neprekonateľný zlom medzi ľuďmi odlišných náboženských a kultúrnych svetonázorov. Rozpory budú veľmi ostré.“ Upozorňuje astrológ.

Ako ďalej uvádza, reakciou budú zrejme aj opačné extrémy – a to v masovom meradle. Teda ponímanie sexu len ako nástroja na plodenie detí, dobrovoľný celibát a podobne.

VEĽKÝ RESET: Ako môže vyzerať budúcnosť v roku 2021 (Graham Dockery)

Biohacking a modifikovanie ľudského tela

„Tak ako dnes poznáme módu skrášľovania tela piercingom, tetovaním alebo plastickými operáciami – v období rokov 2023 až 2025 vyvrcholí móda kybernetických úprav.“

Nebude to vraj masový fenomén, podobne ako v prípade už dnes známych foriem skrášľovania, ale spomenuté kyber-modifikácie dajú vznik rôznym subkultúram, kde bude „kybernetizácia“ samého seba povýšená až na akýsi kult.

„Tretie pohlavie bude oficiálne uznané a legalizované do roku 2020“ Uzatvára astrológ Konstantin Daragan časť svojej veľkej predpovede, spísanú ešte v roku 2013. Táto časť predpovede mu vyšla iba čiastočne, očividne…

Elon Musk: Ľuďom začneme implantovať čipy do mozgu už tento rok

 

 

 

 

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info