Harabin podáva trestné oznámenie na Kolíkovú za nerešpektovanie verdiktu súdov
30 | 04 | 2021 I Ivan Brožík

Štefan Harabin sa fakt asi naštval. Podáva trestné oznámenie. A nie na hocikoho. Rovno na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorá podľa neho ignoruje verdikty súdov. Harabin dokonca podal návrh na vykonanie exekúcie.


"Trestné oznámenie na Máriu Kolíkovú ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky za spáchanie trestných činov podľa Trestného zákona: Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), c), ods. 3 písm. b), c), ods. 4 písm. c). Porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, 3 písm. a). A nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 ods. 1, 3 písm. a)." Píše sa v záhlaví trestného oznámenia, ktoré nám Štefan Harabin zaslal na nahliadnutie.

Harabinov manuál pre riaditeľov škôl, rodičov a žiakov. Ako hájiť svoje práva pri nástupe do školy?
Bývalý minister spravodlivosti upozorňuje, že podmienky ministerstva pre návrat do škôl sú protiprávne. Stále nemá ani učiteľ, ani žiak, žiadnu právnu povinnosť nosiť rúško. Nie je povinný preukazovať sa výsledkom testu. Všetky povinnosti by museli... Čítať ďalej
17 | 04 | 2021 | Petra Demková


Trestné oznámenie Štefana Harabina na ministerku Kolíkovú - reprofoto. Zdroj - Štefan Harabin.

Podstata oznámenia

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I z 21. januára 2019, Sp. zn. 25C/43/2016-84, bola uložená Slovenskej republike konajúcej prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky povinnosť zaplatiť Štefanovi Harabinovi sumu vo výške 47 227,68 eur spolu s 9,5-percentným ročným úrokom z omeškania zo sumy." Píše v trestnom oznámení Štefan Harabin.
Rozsudok je právoplatný aj po odvolaniach

"Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 20. októbra 2020, Sp. zn. 5Co/197/2019 - 193, potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie a priznal mi aj nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 percent."

"Rozsudok Okresného súdu Bratislava I, z 21. januára 2019, Sp. zn. 25C/43/2016-84 nadobudol právoplatnosť 7. decembra 2020. Po 45 dňoch od právoplatnosti súdneho rozhodnutia lehota na zaplatenie Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky uplynula 21. januára 2021, čím sa rozhodnutie stalo i vykonateľným." Informuje Štefan Harabin.

Harabin pre Hlavný denník: Ústavný súd je v područí Slovenskej informačnej služby
Štefan Harabin poskytol Hlavnému denníku exkluzívny rozhovor. V rozhovore sa bývalý predseda najvyššieho súdu vyslovil k dianiu okolo vakcíny Sputnik, k vyhláškam hlavného hygienika, ale aj k vyjadreniam ústavného sudcu R. Kaššáka o prezidentovi... Čítať ďalej
16 | 04 | 2021 | Petra Demková

Výzvu na rešpektovanie rozsudku Ministerstvo spravodlivosti SR ignorovalo

"Osobitným písomným podaním som vyzval Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ešte 11. decembra 2020, aby splnilo povinnosť uloženú mu právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím s uvedením bankového účtu, na ktorý má platbu realizovať."

"Do dnešného dňa Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, reprezentované štatutárom Máriou Kolíkovou, tak dobrovoľne neučinilo." Konštatuje Harabin v trestnom oznámení.
Ďalšie kroky ostrieľaného právnika

"Podal som preto návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie sa vedie na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 52Ek/284/2021. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci exekučného konania výslovne účelovo-obštrukčnými a procesno-právne irelevantnými podaniami podpísanými Máriou Kolíkovou marí vymoženie právoplatne prisúdenej sumy peňazí. Kolíková osobne zodpovedá za navýšenie úrokov z omeškania, lebo okamžite nevyplatila sumy priznané právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu a zároveň je osobne zodpovedná i za zbytočné trovy exekučného konania."
Podľa Trestného zákona ide u Kolíkovej o konkrétne trestné činy:

Štefan Harabin ich taxatívne vymenúva:  Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, nevyplatenie mzdy a odstupného."

Na záver trestného oznámenia oznamovateľ Harabin ešte píše: "Nepochybujem o tom, že v krátkom čase škodu spôsobenú ňou samou bude uhrádzať ona samotná (ministerka Kolíková - pozn. red. HD.) zo svojho platu a nebudú to za ňu platiť občania Slovenka cez dane, keď škodu nezavinili."

(Medzititulky red. HD.)

Harabin podal trestné oznámenie. Policajti porušili domovú slobodu pri doručení zásielky
Štefan Harabin prostredníctvom Facebooku oznámil, že podáva ďalšie trestné oznámenie. Súvisí s konaním polície. Začalo sa po tom, keď 17. novembra nemal rúško a nabádal aj ostatných, aby ho nenosili. Harabina obťažuje vyšetrovateľ a využíva na to... Čítať ďalej
12 | 04 | 2021 | Petra Demková