Sexi roboty majú obohatiť život seniorov
18 | 11 | 2020 I Diana Zaťková
Sexuálne roboty by mali byť určené pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím na „podporu ich emočného zdravia a pohody“, zatiaľ čo spoločnosť ako celok potrebuje prehodnotenie postojov k sexu v starobe, tvrdí popredná etička.
V nedávnej štúdii bioetička Nancy Jeckerová z Washingtonskej univerzity tvrdí, že rozvíjajúci sa priemysel sexrobotov by mal rozšíriť svoju zákaznícku základňu aj na starších a postihnutých, informuje portál RT. „Namiesto toho sa súčasný priemysel sexuálnych robotov zameriava na mladú, schopnú, mužskú klientelu,“ vysvetľuje Jeckerová.

Jeckerová hovorí, že vekom podmienené stavy, ako je artritída a kardiovaskulárne choroby, môžu interferovať so sexuálnym životom starších ľudí a spájať už existujúce spoločenské stereotypy o sexe v šere. V začarovanom kruhu môže nedostatok sexu v dôsledku zhoršeného zdravia v skutočnosti viesť pre starších ľudí k horším zdravotným výsledkom.

Hranie videohier je dobré pre duševné zdravie, tvrdí štúdia
17 | 11 | 2020 | Diana Zaťková


Bez ohľadu na túto vnímanú spoločenskú stigmu o sexe starších Jeckerová cituje štúdiu z roku 2007, ktorá zistila, že viac ako polovica 65 až 74-ročných zostáva sexuálne aktívnych, rovnako ako viac ako štvrtina 75 až 85-ročných.

"Sexuálne vyjadrenie je „neoddeliteľnou súčasťou“ ľudskej dôstojnosti a rešpektu a pomáha vyrovnať sa so smútkom a izoláciou, ktoré často sprevádzajú neskoršie obdobie života," tvrdí Jeckerová a navrhuje jedinečné riešenie odvekého problému staroby v 21. storočí: rovnako ako sú servisné roboty určené na pomoc starším ľuďom s funkciami ako je stravovanie, obliekanie alebo kúpanie, môžu byť určené aj na pomoc so sociálnymi funkciami, ktoré slúžia ako zdroje príslušnosti a sexuálneho partnerstva.

Rusko plánuje na chytanie zločincov používať "virtuálny mozog" za 720 miliónov dolárov
17 | 11 | 2020 | Diana Zaťková


Starší ľudia už dnes neúmerne trpia zdravotným postihnutím, ktoré narúša ich sexuálnu aktivitu a akademička tvrdí, že často nedostávajú potrebnú podporu od zdravotníckych pracovníkov na obnovenie stratených sexuálnych funkcií a obnovenie sexuálneho života. Podľa bioetičky výsledky výskumu demonštrujú pozitívnu koreláciu medzi celkovým zdravotným stavom a frekvenciou sexuálnej aktivity.

 

Sťažnosti na Apple - sledovanie sa nesmie stať pravidlom!
17 | 11 | 2020 | Diana Zaťková