Telekomunikačný úrad nepodporil vstup virtuálnych operátorov na trh
27 | 04 | 2020 I SITA

Hromadná pripomienka občianskej iniciatívy "Chcem si vyberať" k aukcii pre 5G sieť, za ktorú sa postavilo viac ako 2-tisíc ľudí, zostala nevypočutá.


Iniciatíva v nej nabádala telekomunikačný úrad, aby v záujme zvýšenia konkurencie na trhu nariadil operátorom poskytovať veľkoobchodný prístup do mobilných sietí, tak ako to pôvodne zamýšľal a ako je to bežné v iných krajinách EÚ, čím by výrazne uľahčil vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov. Agentúru SITA o tom v pondelok informoval media konzultant iniciatívy Chcemsivyberat.sk Martin Valášek.

Vzhľadom k tomu, že pridelenie 5G licencií na obdobie 20 rokov výrazne ovplyvní telekomunikačný trh, nebola podľa iniciatívy "Chcem si vyberať" príprave tendra venovaná náležitá pozornosť.

"Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nevyužil šancu vytvoriť predpoklady pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo. Pri príprave podmienok aukcie na pridelenie 5G licencií síce úrad ešte vlani zvažoval, že operátorov zaviaže k veľkoobchodnému sprístupneniu sietí pre iných záujemcov, napokon však napriek verejnému tlaku od zámeru upustil," ozrejmil Valášek.

Pozastavenie bezplatnej železničnej prepravy pre dôchodcov sa zatiaľ odkladá, tvrdí B. Kollár
Boris Kollár povedal, že požiadal premiéra, aby plánované pozastavenie železničnej dopravy pre seniorov zadarmo odložil ešte o týždeň. Čítať ďalej
27 | 04 | 2020 | TASR


Počas jedného týždňa sa pod hromadnú pripomienku podpísalo vyše 2-tisíc ľudí z radov odborníkov aj bežných spotrebiteľov, a úradu ju formálne podala Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, ktorá združuje 46 telekomunikačných podnikov. Úrad ju napriek tomu odmietol podľa Iniciatívy so strohým konštatovaním, že na slovenskom trhu mobilných služieb existuje efektívna hospodárska súťaž, preto ďalší konkurenti nie sú potrební.

„Mrzí nás, že úrad de facto odignoroval najväčšiu hromadnú pripomienku, aká mu bola v celej jeho histórii predložená. Zákon o elektronických komunikáciách pritom regulačnému úradu ukladá povinnosť nielen podporovať efektívnu hospodársku súťaž, ale tiež pred prijatím každého opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh, v čo najväčšej miere prihliadať na stanoviská združení koncových užívateľov a podnikov,“ uviedol spoluautor iniciatívy "Chcem si vyberať" Michal Rybárik.

Zástupcovia iniciatívy si na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadali od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb detailné podklady, na základe ktorých úrad označuje ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku za jedny z najnižších v Európskej únii. Štúdia Európskej komisie už niekoľko rokov tvrdí opak, úrad však jej závery spochybňuje.

Školy by sa podľa vládnych analytikov mohli začať otvárať a výuka postupne obnovovať
Školy by sa mohli začať otvárať a výučba postupne obnovovať. Uviedli to vo svojom blogu analytici Inštitútu pre stratégie a analýzu (ISA), ktorá je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Dodávajú, že po otvorení školských zariadení by sa výuka... Čítať ďalej
27 | 04 | 2020 | SITA


„Európska komisia svoju štúdiu zverejnila aj s použitými údajmi a výpočtami. Regulačný úrad ju verejne spochybnil, no nepodložil to faktami, preto sme od úradu žiadali podrobnejšie informácie. Na našu žiadosť sme žiaľ ani po predĺženej lehote nedostali uspokojivú odpoveď. Podali sme preto odvolanie, aby bolo jasné, či regulátor dokumenty, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia nemá, alebo ich odmieta poskytnúť,“ dodal Rybárik.

Iniciatíva "Chcem si vyberať" poukazuje tiež na to, že v prípade legislatívnych návrhov musia štátne orgány uskutočniť rozporové konanie so zástupcom verejnosti vždy, ak predkladateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb.

„Sme presvedčení, že udeľovanie licencií pre 5G siete na ďalších 20 rokov bude mať v budúcnosti značný vplyv na vývoj trhu a je minimálne tak dôležité, ako prijímanie nových právnych predpisov, ktorých platnosť býva oveľa kratšia. Preto veríme, že úrad ešte svoj postoj prehodnotí,“ uzavrel Rybárik.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Telekomunikačný úrad SR.

Štát začal v pondelok plošne testovať zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb
Od pondelka začal štát plošne testovať na prítomnosť koronavírusu 80-tisíc zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb. Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.... Čítať ďalej
27 | 04 | 2020 | SITA