Školy by sa podľa vládnych analytikov mohli začať otvárať a výuka postupne obnovovať
27 | 04 | 2020 I SITA

Školy by sa mohli začať otvárať a výučba postupne obnovovať. Uviedli to vo svojom blogu analytici Inštitútu pre stratégie a analýzu (ISA), ktorá je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Dodávajú, že po otvorení školských zariadení by sa výuka mohla istý čas konať v polovičných skupinách žiakov, aby sa medzi nimi zabezpečil väčší odstup.


Analytici navrhujú, aby sa začalo študentmi posledných ročníkov, ktorí majú pred sebou záverečné skúšky. Užitočné by bolo podľa nich otvoriť školy pre deti „prvej línie“, teda deti lekárov, policajtov či vojakov. V tejto súvislosti by sa mohlo zvážiť predĺženie školského roka o dva až tri týždne v júli.

Vtedy by si mohli dobrať či precvičiť zameškané učivo ostatné deti. Po otvorení škôl by na prechodnú dobu bolo možné organizovať výuku v polovičných skupinách a žiaci sedeli s väčším odstupom medzi sebou. Dodržiavanie ďalších opatrení môže obmedziť potenciálne šírenie nákazy.

Bezplatná železničná preprava pre dôchodcov sa podľa Doležala obnoví hneď, ako to bude možné
"Osobne by som bol sám rád, keby sa tieto opatrenia nemuseli prijímať," povedal k zrušeniu vlakov pre seniorov zadarmo minister dopravy Andrej Doležal. Čítať ďalej
27 | 04 | 2020 | SITA


ISA poznamenáva, že práve v predškolskom veku a na prvom stupni základných škôl sa deťom rozvíjajú potrebné schopnosti, ktoré im môžu pomôcť na ďalších stupňoch štúdia. Dodávajú, že súčasná dištančná výučba nemôže plne nahradiť prezenčnú výuku.

„Výsledkom môže byť nižšia pripravenosť tohtoročných absolventov na vstup na pracovný trh. Pokles počtu odučených hodín môže negatívne ovplyvniť aj priemerné výsledky študentov nižších ročníkov,“ upozornili analytici. Uviedli tiež, že v škole nejde o memorovanie, ale zvyšovanie sociálnych interakcií a naberania sociálnych zručností.

Prezenčná výučba na školách bola v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku prerušená 16. marca. V súčasnosti funguje dištančné vzdelávanie primárne cez portál Edupage. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s mimovládnymi organizáciami založili webstránku Učíme na diaľku, kde sú zhromaždené potrebné zdroje a rady pre výučbu z domu.

Reštrikcie v čase krízy musia byť jasne zdôvodnené a iba na nevyhnutnú dobu, hovorí bezpečnostný expert
Štát by podľa bývalého náčelníka Vojenskej spravodajskej služby ČR a bezpečnostného experta Andora Šándora nemal v čase krízy, akú zažíva Slovensko aj svet, zavádzať opatrenia s nejasnou časovou lehotou ukončenia. Čítať ďalej
27 | 04 | 2020 | SITA