RADÍME: Zamestnanca sa dlhy zamestnávateľa na poistnom nedotknú
26 | 06 | 2019 I TASR

Zamestnanci spoločností, ktoré majú dlhy v Sociálnej poisťovni, sa ničoho nemusia obávať, žiadny dlh voči poisťovni im takýmto spôsobom vzniknúť nemôže. Je práve povinnosťou zamestnávateľa odvádzať za zamestnanca poistné a plniť za neho aj všetky ostatné oznamovacie povinnosti.


"Ani v prípade, že si zamestnávateľ neplní riadne svoje odvodové povinnosti a stane sa dlžníkom, nedoplatok na sociálnom poistení nevzniká zamestnancovi, ale výlučne iba jeho zamestnávateľovi. Pre zamestnanca je oveľa dôležitejšia tá informácia, či ho zamestnávateľ predtým riadne prihlásil do Sociálnej poisťovne. Pretože ak by prihlásený nebol, v takom prípade by sa mu dané obdobie na účely poistenia nezapočítavalo," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

SOCIÁLNE: Nemocenská dávka sa vypláca najviac 52 týždňov
Poistenci Sociálnej poisťovne môžu dávku nemocenské poberať najviac 52 týždňov. Toto tzv. podporné obdobie sa začína dňom vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Čítať ďalej
24 | 06 | 2019 | TASR


Každý zamestnanec, ak to uzná za potrebné, si môže v pobočke poisťovne v mieste registrácie zamestnávateľa overiť, či ho súčasný alebo bývalý zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, ako aj to, z akých vymeriavacích základov mu odvádza alebo odvádzal poistné. Ak poistenec zistí nezrovnalosti, môže ich reklamovať v príslušnej pobočke, ktorá ho požiada o predloženie potrebných dokladov a prípad následne preverí.

Ak si chce zamestnanec overiť svojho zamestnávateľa aj inou, elektronickou formou, môže si v poisťovni zriadiť bezplatne elektronický prístup k službe individuálny účet poistenca. Informácie tak získa online z pohodlia domova sám, pričom sa aktualizujú raz ročne po 30. apríli za predchádzajúci kalendárny rok.

RADÍME: Problémy s otehotnením môže spôsobovať aj nesprávne fungovanie štítnej žľazy
Problémy s otehotnením môžu byť spôsobené nedostatočnou činnosťou štítnej žľazy. "Tvorba protilátok proti štítnej žľaze bola zaznamenaná u štyroch percent mladých žien, v staršej populácii sa vyskytuje dokonca v 15 až 20 percentách,“ upozorňuje... Čítať ďalej
26 | 06 | 2019 | TASR