SOCIÁLNE: Nemocenská dávka sa vypláca najviac 52 týždňov
24 | 06 | 2019 I TASR

Poistenci Sociálnej poisťovne môžu dávku nemocenské poberať najviac 52 týždňov. Toto tzv. podporné obdobie sa začína dňom vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.


Menej ako 52 týždňov trvá podporné obdobie vtedy, ak od predchádzajúcej práceneschopnosti ešte neuplynulo 26 týždňov. V takomto prípade sa do podporného obdobia započítajú všetky potvrdenia o práceneschopnosti za posledný rok pred vznikom poslednej práceneschopnosti. Obdobie nariadeného karanténneho opatrenia sa do podporného obdobia nezapočítava.

"Práceneschopná osoba poberajúca dávku nemocenské je povinná dodržiavať liečebný režim. Ak sa preukáže, že poistenec nedodržiaval liečebný režim, Sociálna poisťovňa mu vylúči nárok na výplatu dávky nemocenské. To znamená, že vyplácanie dávky nemocenské sa zastaví, najviac však na obdobie 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu," informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Poisťovňa od začiatku tohto roka do konca apríla zo základného fondu nemocenského poistenia vynaložila na dávku nemocenské 153,6 milióna eur. V tomto období vyplatila spolu 564.738 dávok nemocenské v priemernej mesačnej výške 272,97 eura.

RADÍME: Horúčavy môžu spôsobiť vzplanutie auta, dôležitá je prevencia
Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie častí auta. Prevenciou môže byť podľa odborníka správne parkovanie, pravidelné čistenie a údržba motora aj predchádzanie rizikovým situáciám. Pri horúčavách je dobré vyhnúť sa parkovaniu na suchých trávnatých... Čítať ďalej
24 | 06 | 2019 | TASR