SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel uznávaný skladateľ - autor hudobnej verzie štátnej hymny SR
12 | 02 | 2024 I Diana Zaťková/TASR

Vo veku 96 rokov zomrel v nedeľu (11. 2.) skladateľ a muzikológ Ladislav Burlas. Pre TASR to potvrdili z Filozofickej katedry Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave.

Ladislav Burlas sa narodil 3. apríla 1927 v Trnave. V rokoch 1946 až 1951 študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V štúdiu pokračoval v rokoch 1951 - 1955 na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Navštevoval i hodiny kompozície v triede Alexandra Moyzesa.

Komponoval symfonickú hudbu, hudobné skladby pre sólové husle, ale aj hudbu pre zbor a orchester či skladby pre detské zbory. Je tiež autorom hudobnej verzie štátnej hymny Slovenskej republiky (SR), ktorá vznikla po rozdelení Československa. Napísal viac ako 150 muzikologických prác, vedeckých monografií, štúdií, vysokoškolských textov, článkov a esejí.         

Na začiatku svojej kariéry sa prezentoval ako hudobný historik prácou Hudba na Slovensku v 17. storočí, neskôr sa prepracoval k Novej hudbe a akcentoval obohacovanie národného štýlu, zbaveného izolácie. Osobitne sa zaujímal o klasifikáciu hudobnej teórie ako vedeckej disciplíny.

Docentom hudobnej teórie sa stal v roku 1966. Do roku 1974 bol riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV), po jeho zrušení až do roku 1988 bol vedúcim sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1985 a za profesora pre odbor hudobné umenie ho menovali v roku 1993.

Burlas sa venoval aj pedagogickej činnosti, bol členom vedeckých rád vysokých škôl a iných odborných grémií. Vo funkcii dekana Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pôsobil v rokoch 2001 - 2005.

Čestný titul doctor honoris causa udelila muzikológovi 3. mája 2007 Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Prezident SR Ivan Gašparovič 1. januára 2008 udelil Ladislavovi Burlasovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR.

Hudobný skladateľ a muzikológ si prevzal 1. marca 2011 spolu s režisérom Jozefom Bednárikom aj Cenu Pavla Struassa. Ocenenie pomenované po lekárovi, filozofovi a humanistovi Pavlovi Straussovi každoročne udeľuje Kulturologická spoločnosť, katedra kulturológie a Filozofická fakulta UKF v Nitre.

Majk Spirit naložil Denníku N: NÁS NORMÁLNYCH JE VIAC! (VIDEO)
Hudobníka a rapera Michala Dušičku poznáme skôr pod menom Majk Spirit. V decembri 2023 vydal album Nový človek 2.0, ktorý je plný tém, ktoré sa liberálom nemôžu páčiť. Denník N mu venoval celý článok, v ktorom Spiritovi vyčíta spiatočnícke názory.... Čítať ďalej
11 | 02 | 2024 | Eka Balaskova

Vážení naši čitatelia

Hlavný denník prežil jeden z najťažších rokov. Niekoľko rokov vám ponúkame iný pohľad na dianie doma, aj vo svete, ako takzvané "médiá hlavného prúdu". Ďakujeme vám, že sme pre vás prvou voľbou v čerpaní informácii.

Naďalej nám môžete pomôcť aj materiálne. Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457
Do poznámky prosíme uviesť "dar".

Spoločne budeme naďalej silní! Ďakujeme vám!

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik