Prelomový rozsudok v Čechách! Kompenzácia za covid! Vláda bude odolávať, ale... Právnik Nielsen radí, čo robiť
17 | 09 | 2023 I Gabriela Fedičová

Prelomový rozsudok. Takto opisuje právnik Tomáš Nielsen rozhodnutie Najvyššieho súdu (ÚS), ktorý tento týždeň vystúpil proti tvrdeniam nižších súdov o možnosti odškodnenia podnikateľov a firiem, ktorým vláda v čase covidu pozastavila živobytie. A pridáva svoje právne rady o ktorých píšu v rozhovore Parlamentní listy.cz.

Verdikt je skutočne prelomový. Sú na to tri dôvody. V prvom rade porušil judikatúru nižších súdov, ktoré boli absolútne presvedčené o správnosti svojho názoru.

Na vlastnej koži som zažil zbožnosť, s akou obvodné súdy a mestský súd presvedčili žalobcov, že nemajú šancu uspieť v týchto sporoch. Okrem toho si myslím, že mnohí podnikatelia to už po neúspešnom odvolaní vzdali, pretože nemali finančné prostriedky ani nervy na to, aby opäť bojovali. A v tom čase naozaj vyzeral beznádejne. Po druhé, pretože vláda počas pandémie covidu zneužila zákon o výnimočnom stave úplne jedinečným spôsobom. Na súde tvrdila, že časť krízového zákona, ktorá zaručuje právo na náhradu škody, sa v tomto prípade nedá uplatniť, pretože zákonodarca nepočítal s plošnými opatreniami. V skutočnosti tvrdila, že časť zákona je platná a časť nie. Nižšie súdy s tým súhlasili. Najvyšší súd objasnil, že selektívny výklad zákonov jednoducho nemožno uplatniť týmto spôsobom. Všeobecný význam tohto rozsudku však považujem za najdôležitejší. Najvyšší súd uviedol, že k zásahu do práv osôb môže dôjsť aj vtedy, ak je niekto nútený dodržiavať vládne alebo ministerské opatrenia. Takže v tej chvíli nie je potrebné ho porušovať a konať protiprávne. Aj dobrovoľné dodržiavanie nejakej nezmyselnej povinnosti by sa malo v budúcnosti považovať za zásah do ľudských práv a slobôd. Myslím si, že táto myšlienka nájde široké uplatnenie aj v mnohých ďalších prípadoch, píšu parlamentnilisty.cz.

Podľa právnika Nielsena bude potrebné, aby každý žalobca preukázal existenciu a výšku škody a jej príčinnú súvislosť s konkrétnymi opatreniami.

"To samo osebe nie je vôbec jednoduché. Viem si predstaviť veľa argumentov, ktorými bude vláda tieto tvrdenia ďalej spochybňovať. Napriek tomu verím, že súdy budú teraz zaobchádzať s ľuďmi korektne, v súlade so zákonom a nie ideologicky, ako to robili doteraz. Pokiaľ ide o to, koľko nových súdnych sporov sa otvorí, to je otázka. Veľká časť zásahov do práva na podnikanie v núdzovom stave nastala v prvej polovici roku 2020, keď neexistovali žiadne podporné programy pre podnikateľov. Pohľadávky, ktoré vznikli v tom čase, môžu byť už premlčané. Okrem toho sa s účinnosťou pandemického zákona začala uplatňovať nová zásada náhrady škody, ktorá sa vzťahuje len na opatrenia, ktoré súd uznal za nezákonné. Úprava škôd v pandemickom zákone, ktorú, ak sa nemýlim, presadili Piráti, možno to tvrdil aj poslanec Jakub Michálek, prakticky vylučuje úspešné vymáhanie akéhokoľvek odškodnenia," uvádza v rozhovore pre české parlamentnilisty.cz. právnik Nielsen.

Nielsen je presvedčený, že vymáhanie práva je naozaj dosť náročné z hľadiska času a peňazí.

"V prípade škôd to platí dvojnásobne. Nezabúdajme tiež, že v tom čase štát ponúkol niektoré, aj keď skreslené a často zavádzajúce programy na pomoc podnikateľom. Toto sa musí zohľadniť aj pri podávaní žalôb. V každom prípade rozhodnutie o tom, či sa ľudia budú alebo nebudú obhajovať na súdoch, je na nich. Bude to závisieť aj od toho, ako bude súd reagovať na požiadavku požadovať náhradu škody u orgánu krízového riadenia do 6 mesiacov, ktorú možno v osobitných prípadoch predĺžiť až na 5 rokov. Myslím si, že Najvyšší súd napriek tomu dal určitú nádej, že zákon ešte niekedy funguje," vysvetľuje právnik situáciu v susednom Česku.

Nielsen si myslí, že nemôžeme akceptovať myšlienku, že vláda a úradníci si odteraz môžu robiť, čo chcú, a ľudia si nebudú môcť nárokovať odškodnenie, pretože štát na to nemá prostriedky. Táto línia myslenia podľa neho nikam nevedie.

Problém je aj inde

"Už som počul názor, že takéto rozhodnutia sú nespravodlivé, pretože my daňoví poplatníci zaplatíme podnikateľom kompenzácie. Hoci tomuto názoru rozumiem, nesúhlasím s ním. Krízový zákon je založený na celkom jednoduchej logike. Ak je potrebné použiť majetok súkromnej osoby na záchranu životov, zdravia alebo majetku ohrozeného akútnou katastrofou, ako je povodeň, rozsiahly požiar a pod., zákon o mimoriadnom stave to štátu umožňuje, pretože je to v akútnom záujme celej spoločnosti. V takom prípade považujem za úplne spravodlivé, aby sa na škode, ktorá vznikla vlastníkovi použitej veci, podieľala celá spoločnosť, ktorej záujem bol chránený. Koniec koncov, náklady na ochranu spoločnosti by mala znášať spoločnosť, nie konkrétna osoba. V prípade covidových opatrení vidím problém inde," zdôrazňuje Nielsen.

Vláda konala v rozpore so zákonom

"Vláda spoločnosť zatvorila na základe úplne neprofesionálnych a protiústavných postupov. Podľa môjho názoru konala v úplnom rozpore so zákonom. A teraz by sme mali všetci zaplatiť za jej chyby. Je čas začať premýšľať o tom, ako preniesť nielen politickú, ale aj právnu zodpovednosť na politikov. V súčasnosti by to bolo možné najmä v trestnom konaní. Ak by zodpovední politici boli uznaní vinnými zo zločinov, ktorých sa mohli dopustiť pri riešení pandémie, štát by od nich mohol požadovať aj náhradu škody. Aj keď si neviem predstaviť, možno s výnimkou bývalého predsedu vlády, že by ktorýkoľvek z nich mal majetok na zaplatenie miliardových škôd z vlastného vrecka. Napadajú mi iné riešenia, ale berte to, prosím, ako zveličovanie. Nech tí, ktorí podporovali lockdowny, zatváranie škôl, testovanie detí a vylúčenie z tried, športových a iných aktivít a ďalšie obmedzenia, zaplatia za škody spôsobené pandémiou. Prečo by sme my, ktorí sme boli celý čas aktívne proti nim, mali platiť za škody? Je to absurdná a nerealizovateľná predstava. Ale ak chce niekto hovoriť o spravodlivosti, nech sa zamyslí aj nad týmto názorom. Ale vážne, vo veci škôd podnikateľom za zatvorené prevádzky existuje len jeden vinník. A to je vláda, ktorá tieto opatrenia dlhodobo zavádza a udržiava úplne nezmyselným spôsobom," myslí si Nielsen.

Právnik z Čiech vysvetľuje, že náhrada škody spôsobenej podnikateľom nemá nič spoločné s nápravou krívd z minulosti.
 
"Majú nárok na náhradu škody zo zákona. Potom je tu druhá vec, a to je práve náprava toho, čo covidové opatrenia urobili s ľuďmi. Nie je to len o zamestnancoch, ale aj o deťoch a ich psychike, o senioroch, ktorým sme zobrali to najcennejšie – možnosť stráviť posledné dni, mesiace a roky života so svojimi rodinami. To sú veci, ktoré nikto nemôže napraviť. Preto si myslím, že nesmieme zabúdať na obdobie rokov 2020 - 2022, že musíme brať ľudí stojacich za všetky tieto zverstvá na zodpovednosť. Zatiaľ sa však zdá, že neexistuje záujem o objektívne posúdenie toho, čo sa stalo. Vo všeobecnosti musím s ľútosťou povedať, že ako spoločnosť sme strašne zlyhali pri ochrane demokratického právneho štátu a práv a slobôd ľudí," dodáva.
 
"Celý čas sme bránili práva a slobody ľudí. V médiách, na verejnosti, ale aj pred správnymi orgánmi a súdmi. Môžem preto povedať, že máme bohaté skúsenosti s tým, ako zákony a právo fungujú v praxi. Podľa môjho názoru nemožno povedať, že by nám chýbali zákony, ktoré by umožnili účinne riešiť epidémie. Nariadenia, ktoré sme mali pred rokom 2020, boli pripravené aj na tieto situácie. Existoval aj pandemický plán a ďalšie postupy, ktoré sa mali použiť. Odborníci, ktorí sa podieľali na ich príprave, však nepočítali s tým, že niekedy preváži úplne absurdný názor, že epidémie sa budú riešiť plošnými opatreniami, že zdravými ľuďmi ochorieme PCR testami, že zavedieme fikciu, podľa ktorej je každý človek rizikom, pokiaľ nepreukážu opak. Som absolútne presvedčený, že naše právne boje nám ukázali, že existuje len jedna oblasť, ktorú treba zásadne posilniť. A to je naozaj účinná súdna ochrana ľudí proti vôli štátu," myslí si Nielsen.
 
Koniec koncov, nie je podľa neho možné, aby súdy opakovane vyhlásili opatrenia za nezákonné, ale aby dali vláde priestor na vydanie nových, v podstate identických.
 
"Nie je možné, aby sa ministri odvolávali na takzvanú prezumpciu správnosti správneho aktu, ktorú tak nevinne vyjadril vtedajší minister Arenberger, keď povedal, že jeho opatrenie je nezákonné, ale ľudia ho budú musieť dodržiavať, kým ho súd nezruší. Považujem za absolútne nevyhnutné, aby sme na odbornej právnej úrovni začali diskutovať o tom, ako umožniť ľuďom prístup k jednoduchému a rýchlemu preskúmaniu krízových a mimoriadnych opatrení, aby sa súdy zaoberali aj podstatou a nezaoberali sa len tým, či v odôvodnení chýba kapitola. A mali by sme sa začať zaoberať otázkou zavedenia osobnej zodpovednosti za to, čo robia vládni úradníci. Pretože covidová doba, ale aj súčasnosť ukazuje, aké ľahké je odčerpať miliardy a miliardy našich peňazí, keď vám nič na oplátku nehrozí," myslí si právnik Nielsen.
 
Predstavitelia vtedajšej opozície, dnešnej vlády podľa neho v mnohých prípadoch kritizovali vládu Andreja Babiša za to, že jeho opatrenia sú príliš mierne.
 
Nezabudnime na prelom rokov 2021 a 2022

 

"Veď súčasná vládna päťkoalícia sa aktívne podieľala na tvorbe a prijímaní pandemického zákona. Nezabudnime na prelom rokov 2021 a 2022, keď minister Válek váhal so zrušením povinného očkovania hasičov, policajtov, vojakov a zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, keď sa dokonca zdalo, že povinné očkovanie seniorov len zruší, ale ponechá si ho pre členov Integrovaného záchranného systému, keď zamestnávatelia presviedčali ľudí, že do konca februára 2022 budú musieť zvládnuť dve dávky očkovania, aby neprišli o prácu, a preto museli začať začiatkom roka, čo bola úplne absurdná interpretácia. Názor zmenil až pod tlakom, keď sme spolu so skupinou senátorov podali na Ústavný súd návrh na zrušenie povinného očkovania proti covidu," vysvetľuje Nielsen ďalej.

"Všimnite si, že súčasná vláda sa spolieha na názory presne tých istých ľudí, s ktorými v tom čase Babišova vláda spolupracovala. Mám na mysli ľudí ako Roman Prymula a Roman Chlíbek, pán Maďar, Smejkal a ďalší. Bohužiaľ, ani súčasná vláda zatiaľ neprejavila žiadne známky poučenia z pandémie. Naopak, teraz sa snaží exportovať svoje zodpovednosti do zahraničia. Preto podporuje koordináciu protiepidemických opatrení na úrovni Európskej únie a dokonca aj na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie. Preto podporuje vznik regulačných opatrení na úrovni WHO, ktoré vo všeobecnosti označujeme ako takzvaný pandemický dohovor. Aj keď je každému jasné, že epidémie sa nedajú riešiť plošnými opatreniami. Že je nezmysel, aby sme riešili zdravotnú situáciu rovnakým spôsobom u nás, v Taliansku a napríklad v Rwande bez toho, aby sme brali do úvahy miestny systém zdravotnej starostlivosti, kultúrne a geografické podmienky, bez zohľadnenia právneho systému. Je absolútne nevyhnutné vrátiť sa k profesionálnemu riešeniu epidémií, založenému na cielenej ochrane zraniteľných skupín, na lokálnom prístupe zodpovedajúcom miestnym podmienkam," končí touto myšlienkou rozhovor pre Parlamentní listy.cz. právnik Nielsen z Čiech.

Vážení naši čitatelia!

Dovoľujeme si osloviť vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko rokov prinášame informácie, ktoré "médiá hlavného" prúdu odmietajú zverejňovať. Robia tak ešte agresívnejšie aj teraz pred voľbami. Priviedli nás, ako spoločnosť,  do ekonomického, aj morálneho úpadku. Naša budúcnosť a budúcnosť tých, čo pracujú a nepriživujú sa na štáte je ohrozená. Teraz stojíme pred voľbou, či dostanú možnosť pokračovať v tomto rozklade, alebo ich zastavíme.

V Hlavnom denníku  budeme naďalej prinášať informácie, ktoré vám úmyselne zatajujú. Budeme zverejňovať iné názory slobodných ľudí.
Môžete nám pomôcť. Podporiť nás svojim darom, ľubovoľným finančným príspevkom. Pre naše fungovanie má aj tá najmenšia podpora veľký význam.

Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457
Do poznámky prosíme uviesť "dar".

Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme vám!

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik