Vyčíslili koľko stál monitoring veľkých šeliem
25 | 07 | 2023 I Gabriela Fedičová

Monitoring a zisťovanie početnosti vlka, rysa a medveďa na základe analýz DNA vrátane štúdií stálo 321.264 eur s DPH. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo životného (MŽP) SR. Reagovalo tak na strany združené okolo Maďarského fóra, ktoré vyzvali na zverejnenie, koľko peňazí šlo na monitoring a výskum medveďa hnedého.

"Štátna ochrana prírody uzatvorila zmluvu o dielo s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity na základe projektu Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie," priblížil rezort.

Za analýzu zozbieraných DNA vzoriek medveďa hnedého a vypracovanie štúdie Karlovou univerzitou v Prahe vyplatili 101.174 eur. "Na zber dát, mimo kontraktu s Karlovou univerzitou, boli vynaložené financie v hodnote 126.000 eur," poukázalo MŽP. Náklady na vyhotovenie štúdie sa podľa neho spolu pohybujú v hodnote 227.174 eur.

Envirorezort zároveň priblížil, že vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého v rokoch 2013 až 2014 Technickou univerzitou vo Zvolene bolo vo výške 283.627 eur s DPH.

Strany združené okolo Maďarského fóra vyzvali minulý týždeň ministra životného prostredia Milana Chrenka, aby zverejnil, koľko peňazí šlo na monitoring a výskum medveďa hnedého za posledných desať rokov. Taktiež, ktoré organizácie dostali financie a ktoré osoby na tom zarábali.

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik