"Dankovci" v ťažení za záchranu urgentu v Malackách
24 | 05 | 2023 I Ivan Brožík

"V mene Slovenskej národnej strany žiadam odborníka na poste ministra zdravotníctva - pána ministra Palkoviča, aby sa bezodkladne zaoberal medializovanými informáciami o ukončení fungovania urgentného príjmu v Malackách." Píše sa v otvorenom liste, zverejnenom na profile SNS - Bratislava.

Pisateľova žiadosť:

"Náš okres má 80 000 obyvateľov a jeho zrušenie považujem za katastrofálnu správu nielen ja, ale ďalších 79 999 obyvateľov nášho okresu. 
Náš okres, to nie je len mesto Malacky, ale sú to aj okolité obce, ktorých obyvatelia na urgent do nemocnice chodia.
Uvediem zopár príkladov nových vzdialeností, ktoré budú musieť občania za urgentom cestovať:
Suchohrad -> Kramáre = 41km (35min)
Gajary -> Kramáre = 43km (33min)
Plavecké Podhradie -> Kramáre = 54km (42min)
Závod -> Kramáre = 48km (37min)
K tomuto času treba samozrejme pripočítať čas, kým príde zdravotná služba, ďalej čas, kým tam sanitku niekto pošle, tiež čas, kým na mieste zhodnotia situáciu...
Napíšem to otvorene, pri týchto číslach mám obavu, že namiesto sanitky budeme môcť za pacientom rovno posielať pohrebnú službu.
Verím, že ako odborník sa v danej problematike orientujete a nenecháte obyvateľov Záhoria bez prístupu k takejto elementárnej službe, akou urgent nepochybne je.
S úctou
JUDr. Marek Chovan, PhD.
okresný predseda SNS Malacky"

Výzva HLASu - žiadne zlaté padáky všetkého schopným
Strana HLAS vyzýva Ódorovu vládu, aby zabránila vyplácaniu zlatých padákov v štátnych podnikov a prípadné odstupné použila na pomoc pre ľudí HLAS - sociálna demokracia vyzýva Ódorovu vládu, aby okamžite zastavila prípadné rozdeľovanie odmien... Čítať ďalej
24 | 05 | 2023 | Ivan Brožík

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme