Nadpolovičná väčšina Čechov považuje provládnu propagandu za nebezpečnú
24 | 03 | 2023 I Ivan Brožík

Poslaním českej Spoločnosti na obranu slobody prejavu je podpora slobody slova ako základná podmienka pluralitnej demokracie a obrana proti novým formám cenzúry na digitálnych platformách, ktoré sa stávajú hlavnými verejnými fórami občianskej diskusie. Spoločnosť si zadala u renomovanej agentúry SANEP prieskum , ako vnímajú Česi narábanie s informáciami a slobodu prejavu v ich krajine.

SANEP vo svojej správe k výsledkom prieskumu píše: "Rastúci tlak na obmedzovanie slobody slova a pokusy o zavádzanie cenzúry, a to ako zo strany digitálnych platforiem, tak aj Európskej únie a českej vlády, vyvolávajú oprávnene u verejnosti stále viac
nezodpovedaných otázok. Boja sa Česi otvorene vyjadrovať svoje názory? Majú pocit, že sa do ich životov vracia cenzúra? O čom sa ľudia dnes boja hovoriť? A je potrebné zavádzať novú legislatívu a bojovať s dezinformáciami?"

Prieskum a jeho metóda

Reprezentatívny prieskum vykonávala agentúra SANEP. Zber dát prebiehal v období 13.-26. februára 2023 a zúčastnilo sa ho 3 256 opýtaných. Bola použitá metodika internetového CAWI on/off-line prieskumu prostredníctvom unikátneho internetového respondentného panelu spoločnosti SANEP s veľkosťou viac ako 220 tisíc respondentov v rámci Českej republiky. Reprezentatívna vzorka bola vybraná metódou kvótneho výberu a zodpovedá sociodemografickému rozloženiu obyvateľov Českej republiky vo veku 18+ rokov podľa Českého štatistického úradu. Kontrola vzorky bola vykonaná triangulačnou dátovou metódou. Štatistická odchýlka je +- 1,5 percenta.

Drsné fakty

Z reprezentatívneho prieskumu okrem iného vyplynulo, že sa už viac ako polovica českých občanov bojí otvorene vyjadriť svoje názory. Takmer 61 percent opýtaných považuje v prípade šírenia nepravdivých informácií za najviac nebezpečnú provládnu propagandu bagatelizujúcu energetickú a ekonomickú krízu. Skoro dve tretiny respondentov si myslia, že s dezinformáciami, ako s prirodzeným javom sprevádzajúcim demokraciu, nie je potrebné bojovať novou legislatívou, ale skôr diskusiou a vzdelávaním.

Najviac sa ľudia boja otvorene vyjadrovať k migrácii, ochoreniu Covid-19 a k vojne na Ukrajine.

Najväčšia finančná injekcia od MMF pre Ukrajinu doteraz!
Medzinárodný menový fond (MMF), globálny veriteľ poslednej inštancie, odsúhlasil balík podpory pre Ukrajinu vo výške 15,6 miliardy dolárov. Pôžička - prvá, ktorú MMF so sídlom vo Washingtone poskytne krajine vo vojne - by mohla predstavovať jednu... Čítať ďalej
24 | 03 | 2023 | Diana Zaťková

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik