The Guardian: Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na Putina
17 | 03 | 2023 I Gabriela Fedičová

Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal zatykač na Vladimíra Putina a splnomocnenkyňu Kremľa pre práva detí Máriu Lvovú-Belovovú.

Súd začal ich stíhanie v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, konkrétne kvôli útokom na civilnú infraštruktúru a únosom ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska.

Medzinárodný trestný súd to oznámil vo zverejnenom vyhlásení.

Sudcovia súdu v prípravnom konaní dospeli k záveru, že existujú "opodstatnené dôvody domnievať sa, že každý podozrivý nesie zodpovednosť za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva a za nezákonný presun obyvateľstva z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie v neprospech ukrajinských detí.

Sudcovia zvažovali vydanie tajných zatykačov, ale rozhodli, že ich zverejnenie by mohlo "prispieť k prevencii ďalšieho páchania trestných činov".

Moskva vyhlásila, že neuznáva jurisdikciu ICC.

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik