NSS: Voľby starostu obce Hromoš sú neplatné
24 | 01 | 2023 I Ivan Mihale

Voľby starostu obce Hromoš v okrese Stará Ľubovňa sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR. Dôvodom je závažné porušenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čo malo vplyv na výsledky volieb. Rozhodnutie je právoplatné. TASR o tom v utorok informoval hovorca súdu Michal Hajtol.

"Volebnú žalobu podal neúspešný kandidát na starostu obce, ktorý v komunálnych voľbách v obci Hromoš získal 150 hlasov. Žalovaným je úspešný kandidát na starostu obce, ktorý získal v komunálnych voľbách 158 hlasov," priblížil. Rozdiel medzi kandidátmi na funkciu starostu obce bol podľa neho osem hlasov.

Neúspešný kandidát v žalobe argumentoval, že členovia volebnej komisie nehlasovali medzi sebou, ktorí členovia vykonajú voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky u voličov požadujúcich takéto hlasovanie. "Vzhľadom na uvedenú pochybnosť senát NSS SR ďalej skúmal priebeh hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ako aj to, či nedochádzalo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania," vysvetlil Hajtol.

Žalobca podľa neho taktiež namietal vážne narušenie priebehu volieb a porušenie volebného moratória, ktoré mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť rozhodovanie niektorých voličov. Kandidát na funkciu starostu obce mal byť v priebehu konania volieb, teda počas hlasovania, po jeho skončení a v čase sčítavania hlasov, opakovane prítomný vo volebnej miestnosti.

Uvedené zásahy žalovaného do volieb a hlasovanie do prenosnej schránky považuje NSS SR za neprijateľný zásah do volieb zo strany kandidáta. "Ten spolu s uvedenými porušeniami vytvára komplex porušení a zásahov do slobody volieb, ktorý je takej intenzity, že odôvodňuje vyhlásenie volieb za neplatné a ich zopakovanie," vyhlásil hovorca.

Anonymizované rozhodnutie NSS SR bude zverejnené na webovom sídle súdu do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia.

Hlas-SD: Na odkladanie volieb do septembra nie je dôvod. Aký je ideálny termín?
Na odkladanie predčasných parlamentných volieb do septembra nie je žiaden racionálny dôvod. Tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Žiada ich termín najneskôr do konca júna. "Vyzývame vládne strany, aby namiesto svojich vlastných politických... Čítať ďalej
23 | 01 | 2023 | Ivan Mihale

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a zdieľaním pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme!