Komu udelila RVR jednu pokutu a viacero upozornení na porušenie zákona?
08 | 12 | 2021 I Gabriela Fedičová/TASR

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľom jednu pokutu a viacero upozornení na porušenie zákona. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

Pokutu vo výške 3319 eur dostal vysielateľ MAC TV s programovou službou JOJ. Dôvodom bolo, že začiatkom mája odvysielal upútavku na program Kuriér 2 obsahujúcu výňatky z programu znázorňujúce scény násilia.

Hrnko: Kolíková, nová inkvizítorka pravdy
Anton Hrnko, bývalý poslanec za stranu SNS, napísal na svojom facebookovom profile príspevok s titulkom Dejiny zápasov proti nepravdivým správam. Poskytol tak exkurz do náhľadov na to, čo je pravda a čo nie je a ako sa prenasledovali šíritelia... Čítať ďalej
08 | 12 | 2021 | Ján Papuga

RVR udelila aj sankcie

Sankciu formou upozornenia na porušenie zákona udelila RVR vysielateľovi C.E.N. s programovou službou TA3. "V programe Téma dňa odzneli kritické vyjadrenia a informácie o stave justície a súdnictva na Slovensku bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu," vysvetlila Michelčíková.

Rovnakú sankciu dostal vysielateľ aj v súvislosti s vysielaním príspevku Hotel pripravený na reštart v programe Správy dňa. Ten podľa RVR obsahoval informácie o Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie.

Upozornenie na porušenie zákona dostal vysielateľ FM media s programovou službou Rádio Goldie, v súvislosti s tým, že nevyužíval jednu z frekvencii na účely, na ktoré mu bola pridelená. Rovnaký trest pre ten istý dôvod bol uložený aj vysielateľovi Rádio WOW s programovou službou Rádio WOW.

Milan Uhrík: Sme zatlačení do kúta a vyzývam na generálny štrajk
Poslanec európskeho parlamentu Milan Uhrík skritizoval v úvode svojej výzvy občanom vládu a jej sľuby. Zároveň sa oprel aj do opatrení, ktoré podľa jeho slov ľudia „znášali“. Zdôrazňuje, že občania boli „zatlačení do kúta" a vláda ignoruje... Čítať ďalej
08 | 12 | 2021 | Norbert Pančík

Vážení čitatelia, ak po prečítaní článku máte pocit, že si zaslúži, aby si ho pozreli viacerí, poprosíme vás o zdieľanie pomocou tlačidla f – zdieľať. Ďakujeme, že pomáhate šíriť názory, ktoré sa tradičnými médiami k verejnosti nedostávajú. Ak si chcete pozrieť našu aktuálnu výrobu, kliknite na stránku www.hlavnydennik.sk – ďakujeme, redakcia HD.