Hovorme spolu. Prvá diskusia a provládni "odborníci" ju odmietli
29 | 10 | 2021 I Eka Balašková

Túto diskusiu očakávalo množstvo ľudí. Celú si ju môžete pozrieť na rôznych platformách, my vám z nej prinášame to najdôležitejšie.

Diskusie sa zúčastnilo celé spektrum odborníkov zo všetkých oblastí života. Lekári hepatológ MUDr. Štefan Hrušovský; hematológ a onkológ MUDr. Ján Lakota; advokátka JUDr. Marica Pirošíková;odborník na výživu MUDr. Igor Bukovský; politický analytik, RNDr. Ján Baránek. České zastúpenie mali napríklad anesteziológ MUDr. Lukáš Polert; psychiater MUDr. Radoslav Čičala alebo farmaceutka Pynelopi Cimprichová. Bohaté zastúpenie diskutujúcich moderovali bratia Juraj a Ladislav Matyinkovci.

Provládni odborníci diskusiu odmietli. Môžeme sa len domnievať, prečo. Mohli argumentačne "rozbiť" svojich oponentov a v priamom prenose preukázať nespochybniteľnosť svojich tvrdení v šiestich témach. Každopádne, ich názory k jednotlivým témam boli zastúpené vo forme dokrútok, prípadne citátov z tlače.

Naozaj to celé začalo netopierom?

Korona vírusy predstavujú až do 30% všetkých vírusových ochorení dýchacích ciest. "Aktuálny" vírus síce pochádzal od netopierov, ale testoval sa tak dlho, až získal funkciu infikovať ľudskú bunku. Vírus bol podľa tvrdenia profesora Lakotu ako keby "vyšľachtený" na to, aby napádal aj ľudské bunky a spôsoboval ťažké infekcie. "Prečo s tým boli také tajnosti, ja netuším, ale v zásade vychádzalo na povrch, že ten vírus vyzerá ako konštrukt, teda umelo získaný s funkciou agresivity nakladania ľudských buniek." vysvetľuje MUDr. Lakota: "Práve v laboratóriu sa podarilo dosiahnuť to, že vírus sa dokázal z netopiera preniesť na človeka."

1. testovanie

MUDr. Lakota prízvukoval, že "Testy, ktoré sa používali u nás boli validné iba v čase ich odberu. "Hovoriť o tom, že ten test bude platiť tých štrnásť dní, je absolútny nezmysel. Takýto test v medicínskom ponímaní nemá žiaden medicínsky, ani odborný význam,"

https://login.hlavnydennik.sk/2021/10/27/konecne-sa-otvara-obchvat-presova

2. Opatrenia

Epidémia, pandémia, ako dlho to potrvá? Koľko vĺn nás teda čaká? "Provládni odborníci aktuálne tvrdia, že rúška budeme nosiť ešte ďalších päťdesiat rokov. "Keby tu nebola smrtiaca pandémia, nemohli by tu byť súbory poloplatných opatrení." tvrdí prof. Hrušovský. "Nemohla by byť celá tá prax, ktorú sme u nás zažili. V uplynulom období situácia na Slovensku mala skôr endemický, ako epidemický ráz." (endémia - lokálne rozšírenie, epidémia - veľké rozšírenie, pandémia - celosvetové rozšírenie; pozn. red. HD) Základný problém koronakrízy je podľa profesora Hrušovského v presune riadenia opatrení z rezortu zdravotníctva, na iné rezorty, "osobitne na premiéra, ktorý sa toho ujal. Opatrenia navrhovali politici a informácie šírili médiá. V spoločnosti tak nastal chaos, ktorý zavládol aj v medicínskych pojmoch." Napríklad covid-19 je identifikovaný, ako ťažký zápal pľúc. Zamenili sa tiež rôzne iné pojmy.

3. Prevencia a liečba

Odporúčania v prvej a druhej vlne sa liečba zredukovala na "ak sa vám bude ťažko dýchať, zavolajte si záchranku". Ambulantná starostlivosť bola zdecimovaná. MUDr. Sabaka v dokrútke skonštatoval, že "nemáme lieky, nepoznáme účinnú liečbu. Teraz používame antimalariká, o ktorých sú nejaké dôkazy, že by mohli zlepšovať priebeh. Máme Remdesivir, ktorý zvýši pravdepodobnosť, že pacient toto ochorenie prežije, ale máme aj kortikoidy." Podľa moderátora, prof. Krčméry tvrdí, že lieky nemáme.

Ako to teda je, vysvetlil docent Torok. "Nefunguje prvý kontakt. Pacienti nedostávajú lieky, každý zháňa, ako vie. Pokiaľ nedôjde k tomu, že sa dusia, nie sú nikým menežovaní. Potom už vyžaduje kyslíkovú liečbu. Svojho času bolo, že zaškolíme iných lekárov na prácu s kyslíkovými prístrojmi. Ja sa ventilácii venujem 40 rokov a furt jej nerozumiem. My používame variabilnú ventiláciu s variabilným časom a prietokom, čo je čerstvo patentovaná technológia." Pri pacientoch v zlom stave používajú pri liečbe aj C vitamín, vysoké dávky. Ivermectin sám o sebe je podľa neho neúčinný. Môže byť účinný v súbore ostatných liečebných postupov.

https://login.hlavnydennik.sk/2021/10/28/greksa-olano-ma-na-geniov-proste-nos-tomuto-neuverite

4. Očkovanie

Vývoj vakcíny bol značne zrýchlený tým, že kedysi už sa vyvíjali vakcíny na SARS a MERS, lenže epidémie pominuli skôr, ako bolo treba vakcínu, preto sa vo vývoji nepokračovalo. Pri Covide sa siahlo po týchto vakcínach, ktoré sa teda už len dovyvíjali, tvrdí provládna odborníčka.

MUDr. Lakota vysvetľuje naopak ."Jedná sa o "rýchlokvasné" vakcíny mRNA, ktoré doteraz nikdy neboli použité.Vakcína bola navyše geneticky modifikovaná a tiež bola použitá látka, ktoorá sa v humánnej medicíne ešte nepoužila. Nepoznáme vedľajšie účinky vakcíny. Ani krátkodobé, nie ešte strednodobé, či dlhodobé. Tu sa porušilo aj to pravidlo, že keď je päť účinkov na stotisíc obyvateľov, vakcína sa apriori zastavuje. Vakcíny, ktoré pani spomínala sú samozrejme funkčné, ale táto vakcína sa vyvíjala šesť mesiacov a nedodržiavali sa žiadne postupy, ktoré sa technologicky dodržať mali."

A dodáva: "Nejde o to, že tú vakcínu máme k dispozícii. My tým, že sme tú vakcínu použili v humánnej medicíne, sme porušili základné pravidlo - používame ju bez toho, aby sme vedeli, aké budú tie základné účinky o 5-8 rokov." Naši štátni predstavitelia podpísali zmluvu, kde Pfizer uvádza, že, citácia: "Kupujúci, tzn. štát, uznáva, že dlhodobé účinky a účinnosť tejto očkovacej látky nie sú v súčasnosti známe. Očkovacia látka môže mať nežiadúce účinky, ktoré sú toho času neznáme."

5. Legislatíva

V súvislosti s legislatívou, sú aktuálne opatrenia platné? "V demokratickej spoločnosti o správnosti opatrení nemôže hovoriť tá zložka, ktorá ich prijíma, ale na Slovensku urobili všetko preto, aby vylúčili súdnu kontrolu dostupnú jednotlivcovi." tvrdí JUDr. Marica Pirošíková, ktorá vychádza z Benátskej komisie ako poradného orgánu Rady Európy pre Ústavné otázky. "U nás, keď Ústavný súd povedal, že opatrenia sú preskúmateľné v súdnictve, zákonodarca zareagoval tak, že ich zmenil na vyhlášky ÚVZ, ktoré sú vylúčené z prieskumu podľa právneho súdneho poriadku." Ak sa aj jednotlivec niečoho domôže, tak to bude mať účinnosť do budúcnosti. "Na pozadí pandémie sa zrušili zákony, na základe ktorých by sme sa ako občania mohli akokoľvek brániť." Skonštatoval moderátor.

6. Dopady opatrení

Vakcína je sloboda, vakcína je riešenie a podobné tvrdenia. Aké sú však skutočné dopady opatrení, ktoré tu máme? Jakub Goda sa venuje polopravdám a klamstvám, hlavne v súvislosti s covidom. "Je to až brachiálna propaganda, pri ktorej zlyhala prezidentka, vláda a totálne zlyhali médiá," konštatuje v tejto téme Ján Baránek. "Médiá robia veľkú nadprácu." Príkladom je Nitra, kedy všetky televízie ukazovali chladiarenský kamión. "V Nitre boli niektoré nemocnice zavreté a Nitra bola spádová covidová nemocnica pre veľkú oblasť. Navyše na záberoch bolo vidno talianske nápisy na autách. Tu sa zámerne šíri strach."

Aké sú psychologické dopady? "Ak by mali kompetentní záujem pomôcť ľuďom, informovali by ich o budovaní nemocníc, o rozširovaní oddelení, o zvyšovaní počtu personálu v zdravotníckych zariadeniach. V realite sa však deje úplný opak. Hovorí sa o rušení nemocníc, redukovaní lôžok, personál odchádza," vysvetľuje psychiater, MUDr. Čičala. "Ak aj ľudia majú nejaké vedľajšie účinky vakcín, pod vplyvom médií a slov odborníkov v nich, tie účinky prehliadajú a ich príčinu hľadajú niekde inde." Psychické ochorenia sa pritom prejavia neskôr, prenášajú sa aj geneticky na potomstvo, čiže "Dopad tohto ochorenia uvidíme na ďalších generáciách. Tiež stúpla spotreba alkoholu, návykových látok a drog a tiež psychiatrických liekov."

Ján Baránek pripomína, že sme svedkami anarchizácie spoločnosti, pretože štát dodržiavanie opatrení nechal na rôznych SBS, predavačky, pokladníčky. "Je to devalvácia spoločenskej kultúry. Toto má katastrofálne devastačné následky na morálne a právne povedomie ľudí."

https://login.hlavnydennik.sk/2021/10/28/l-blaha-slnieckarom-ide-karta