Štátna moc šliape v mene straníckych ideológií po ústave
28 | 10 | 2021 I Ivan Brožík

Ústavné práva Moniky Jankovskej na osobnú slobodu boli svojvôľou a despotizmom moci porušené. Máme na to v ruke koštatovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Matovič sa môže s jeho čistením od mafie aj rozkrájať. Ak totiž nerešpektuje ústavné práva občana, napríklad na osobnú slobodu, je mafiánom rovnako tak, ako tí, o ktorých to tvrdí. A do čistenia treba zahrnúť aj jeho.

Igorovi Matovičovi odňal Ústavný súd jeden z jeho skalpov. Korisť, ktorú lovil a zdanlivo aj ulovil, je totiž ešte stále (zatiaľ) pod ochranou Ústavy. Občania v demokratickej spoločnosti majú aj nejaké práva, treba pripomenúť šialencovi, ktorý si myslí, že zákon a právo je iba on. On a jeho sekta. Na druhej strane - ak spôsobil Matovič nátlakom na orgány činné v trestnom konaní ujmu občanovi v rozpore s ústavou, v tomto prípade Monike Jankovskej, malo by sa tu prebrať dôvodné podozrenie z nezákonnej činnosti. Aj s dôsledkami. V prvom rade politickými - odchodom z politiky, ale takého gesta schopný nie je. Už teraz vie, že odchodom z politiky by iba s veľkou pravdepodobnosťou, blížiacou sa istote, zaujal uprázdnené miesto po Jankovskej v cele. Je tu však aj iná trestnoprávna zodpovednosť.

Generálna prokuratúra ostro odmieta "zavádzajúce tvrdenia" špeciálneho prokurátora Lipšica
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dôrazne odmieta zavádzajúce tvrdenie špeciálneho prokurátora zo dňa 27. októbra 2021, ktorým vyslovil ľútosť nad tým, že k rovnakému postupu, ako pri úniku a zverejnení obrazovo – zvukových záznamov z... Čítať ďalej
28 | 10 | 2021 | Ivan Brožík

Zneužívanie právomocí verejného činiteľa

Či už ako predseda vlády, alebo "iba" ako jej podpredseda a minister financií totiž smie robiť iba to, čo týmto funkciám vymedzuje zákon. Nie je to domnienka. Je to naozaj zákon - citujem: "Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc, alebo c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 326. O tom, že tu bol úmysel spôsobiť škodu inému, nie je vari pochybností.

Rozmohol sa nám tu taký nešvár

Nedávno nejaká novinárka behala za politikom po parlamente ako kačica na špagátiku za malým chlapcom a ziapala na neho otázku "vy veríte v jeho nevinu?" Nie sú podstatné mená aktérov tejto tragickej scénky. Tragickej preto, že nevina občana nie je vecou viery. To nie je otčenáš, ani ruženec, pri všetkej úcte k tejto symbolike. Nevina je daná takzvanou prezumpciou. Až súd právoplatne rozhoduje o vine. Súdna inštancia ako jediná môže vysloviť slovo vinný. Žiadna novinárka, žiaden politik, žiadna ideológia, žiadna partaj. Zopakujme teda idiotom vo verejnom priestore, čo to je prezumpcia neviny:

Definícia prezumpcie neviny

Prezumpcia neviny znamená, že každý občan, ktorý je obvinený zo spáchania priestupku alebo trestného činu, je považovaný za nevinného dovtedy, kým sudca nevznesie právoplatné rozhodnutie o jeho vine (pričom nezáleží na tom, či ho naozaj spáchal, alebo nespáchal). V takýchto prípadoch je veľmi dôležité správne oslovenie občana, a to takto: v štádiu objasňovania prípadu ide o podozrivého, v štádiu začatia samotného procesu sa jedná o obvineného, až po právoplatnosti rozhodnutia (ak ním bola uznaná občanova vina) môže byť táto osoba označovaná za vinného. Koľkokrát toto od volieb odignorovala vládna moc voči určitým občanom? Koľkokrát to odignorovali médiá? Koľko rozsudkov, aj likvidačných, padlo na Slovensku od vlaňajších parlamentných volieb bez výroku súdov? Od tých najspravodlivejších, od samozvaných držiteľov práva spomedzi mnohých médií a politikov?

Pudové právo

Nech si s tým svojim zhyzdeným "právom" idú koaliční politici spolu s novinárskym stádom do "niekam".Nech si svoje rozsudky postrkajú za klobúky, prinajlepšom. Alebo nech čelia právnym dôsledkom z ignorácie práva, zákonov a slušnosti. Monika Jankovská mi nemusí byť sympatická. Môžem mať voči nej ako bývalej političke výhrady. Ale nemôžem súhlasiť s tým, akým spôsobom ju protiprávne týral Matovičov režim. Pretože som a nielen o sebe vyhlasujem, že som vraj demokrat. Pretože v tomto chlieve, ktorý sa čistí paradoxne metódou kydania čoraz väčšej špiny, tak rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky. A skalpy si gringovia prestali vešať za opasky už pred dvomi storočiami. Pretože tak rozhodli súdy na základe zákonov. Pochopia to niekedy niektorí "čističi" aj na Slovensku v roku 2021?

https://login.hlavnydennik.sk/2021/10/28/ustavny-sud-dal-za-pravdu-jankovskej-boli-porusene-jej-prava-na-osobnu-slobodu