J. Šátek - Niekto tu získal nepoužiteľné dôkazy
28 | 10 | 2021 I Eka Balašková

Jozef Šátek je zrejme nespochybniteľný odborník. Ponúkame vám teda jeho právny názor na tému, ktorá hýbe verejnosťou v ostatných dňoch.

Na pytliactvo s kamerami?

"Pri nasadení techniky k obrazovo-zvukovému nahrávaniu v rekreačnej chate nepostačuje, aby skutok bol právne kvalifikovaný len ako pytliactvo – úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou tri roky (§ 114 ods. 1 Trestného poriadku)." ozrejmuje Šátek. "Ak sa v trestnom konaní o trestnom čine pytliactva podľa § 310 Trestného zákona vyhotovovali obrazovo-zvukové záznamy a s odkazom na § 114 ods. 2/ Trestného poriadku tieto boli vyhotovované v „obydlí“ (viď § 99 ods. 1 Trestného poriadku) t. j. v rekreačnej chalupe či chate, tak právna kvalifikácia takéhoto skutku musela dosahovať úroveň až „zločinu“ (trest odňatia slobody prevyšujúci 5 rokov).

Lovaš: Novinári z mainstreamu sú užitoční idioti v rukách mocných
"Vynášanie zo spisov, hyperbolizovanie, zavádzanie, manipulácia a klamstvá sa stali pracovným nástrojom časti, kedysi mienkotvorných médií. Nie, nehovorím o alternatívnych médiách. Ale o ich kritikoch. Rezignovali na serióznosť. Na objektivitu."... Čítať ďalej
28 | 10 | 2021 | Gabriela Fedičová

Značná škoda

V tomto prípade daný skutok musel byť právne kvalifikovaný až ods. 4/ trestného činu pytliactva a tým musela spôsobená škoda preukázateľne dosahovať úroveň „značnej škody“, čo znamená, že nezákonným pytliactvom musela byť preukázateľne spôsobená škoda najmenej vo výške 26.600 €.

www.facebook.com/jozef.satek.14/posts/5166710590022393

Pochybnosti o škode

O splnení tejto zákonnej podmienky „značnej škody“ má J. Šátek veľké pochybnosti, "čím sa otvára možnosť, že nasadenie techniky k vyhotovovaniu obrazovo-zvukových záznamov v obydlí, napriek vydanému súhlasu sudcu tento po formálnej stránke nespĺňa zákonné podmienky." Podľa Šáteka preto takto získané dôkazy sú v rozpore so zákonom. "Ako dôkaz v trestnom konaní sú preto nepoužiteľné." uzatvára Šátek.

Nielen premnožené stáda diviakov ohrozujú Slovensko, demokraciu živelne rozrývajú aj médiá
Čítajúc status poslanca Blahu vraciam sa o takmer tridsať rokov späť. Dokonalé déjà vu. Túlavý autobus, nie však ten geniálny od geniálneho Steinbecka. Naopak, ten smiešno trápny a ako sa v dôsledku ukazuje, aj tragický pomyselný autobus, o ktorom... Čítať ďalej
27 | 10 | 2021 | Ivan Brožík