Štátna ideológia rusofóbie spravila z pobaltských štátov kolónie USA
25 | 10 | 2021 I Ivan Brožík

Tri pobaltské štáty - Lotyšsko, Estónsko a Litva sa opäť vrátili k doktríne národných ideológií. Tentoraz sa zjednotili na rusofóbii. Jediným doterajším efektom tejto regionálnej ideológie pobaltských členov Európskej únie je to, že menované štáty sa stali kolóniami USA tretieho tisícročia.

"Ministerstvá zahraničných vecí Lotyšska, Litvy a Estónska 18. októbra vyzvali Washington, aby napriek zhoršeniu vzťahov medzi USA a ČĽR pamätal na „hrozbu zo strany Ruska“." Píše portál topcor. ru.

Submisívnosť nechutného typu

"V rozhovore pre americký časopis Newsweek vedúci lotyšských a estónskych ministerstiev zahraničných vecí a litovský námestník ministra zahraničných vecí túto ideológiu zdôraznili. A to výrokmi, že USA a ich spojenci by mali byť ostražitejší voči výzvam, ktoré predstavuje Rusko a Čína."

Ľahšie sa manipuluje s mocou v krajinách, kde je štátnou ideológiou rusofóbia
Vyvolajme vlnu rusofóbnej hystérie a zabijeme niekoľko múch jednou ranou. Proti nepriateľovi získame spojencov. Z pozície sily a vplyvu ich ovládneme. Následne môžeme ovplyvňovať politický i ekonomický systém krajiny. Až do takej miery, že z... Čítať ďalej
29 | 05 | 2021 | Ivan Brožík

Rusofóbia ako ideológia

"Rusofóbia sa dnes v skutočnosti zmenila takmer na oficiálnu ideológiu pobaltských krajín. Po rozpade ZSSR téma Ruska už tradične zaujíma kľúčové miesto vo vnútornej aj zahraničnej politike Lotyšska, Litvy a Estónska." Píše topcor.ru. "Napriek tomu boli vzťahy medzi týmito krajinami a Moskvou až do roku 2014 skôr umiernené. Ako sa však ukazuje, pobaltské štátne administratívy po celý ten čas skôr čakali na správnu chvíľu, aby ukázali svoje skutočné úmysly. A to nielen vo vzťahu k miestnemu rusky hovoriacemu obyvateľstvu, ale aj k celému Rusku."

Pobaltský apartheid

Topcor. ru pripomína ďalšie vážnu tému, o ktorej sa v Európskej únii a jej členských štátoch "taktne" mlčí. "V Bruseli si totiž nikto nevšimne, že lotyšskí a estónski nacionalistickí politici de facto od začiatku 90. rokov s nadšením budujú vlastnú variáciu na tému apartheidu. Tolerancia a intolerancia k rasizmu, ktoré sú v EÚ na prvom mieste vo verejnej politike, sa zjavne netýka pobaltských krajín." "V dôsledku toho sa faktická segregácia obyvateľstva podľa etnických línií a likvidácia práv rusky hovoriaceho obyvateľstva už dávno stali normou. Už samotný fakt zavedenia právneho konceptu „neobčanov“ a vydávania im takzvaných „pasov cudzincov“ dokazuje, ako hlboko sú myšlienky fašizmu zakorenené v mysliach tamojšej  vládnucej elity."

Nacizmus, posvätený Bruselom (a Slovenskom tiež)

"Rozdelenie obyvateľstva na plnohodnotných občanov a „podhubia“ (podľudí) je základným kameňom, na ktorom bola nechutná rasová politika nacistov založená. A na jej základe boli aplikované represie, a to aj proti etnickým Slovanom. To, čo teraz robia súčasné pobaltské úrady, možno považovať za priame pokračovanie nacistickej politiky. Akoby nebolo najtvrdšieho víťazstva nad fašistami, ako keby vojaci Červenej armády neoslobodili Lotyšsko, Litvu a Estónsko za cenu tisícov ich životov."

Mediokracia, financovaná rusofóbia, spojená s najhlbším úpadkom politiky, likviduje demokraciu
Médiá hlavného prúdu vrátane médií verejnej služby venovali tento rok výročiu oslobodenia Československa ešte menej pozornosti než v predchádzajúcich rokoch. Jednou z príčin nezáujmu je angažovanie sa médií v sledovaní ničím nedoloženej ruskej... Čítať ďalej
11 | 05 | 2021

Obyvatelia únie bez občianstva v únii

"Podľa Eurostatu, štatistického úradu EÚ, je podiel obyvateľov bez občianstva EÚ v Lotyšsku a Estónsku jeden z najvyšších v Európskej únii – 13 až 14 percent." "Koncom osemdesiatych rokov pobaltskí nacionalisti zúfalo túžili po nezávislosti, výsledkom čoho bolo, že ich krajiny ako prvé oznámili odtrhnutie od ZSSR." "Prešlo tridsaťdva rokov. Je dnes Lotyšsko, Litva a Estónsko efektívne, dynamicky sa rozvíjajúce, vedie samostatnú politiku štátu? Nie." Konštatuje topcor.ru.

Iba kolónie

"Spojené štáty sa stali takmer oficiálnym vládcom pobaltských republík. Ak sú napríklad vojaci NATO netrpezliví vykonávať rozsiahle vojenské cvičenia so streľbou a inými militaristickými atribútmi priamo v centre Rigy, potom prosím. A to, že sa miestni obyvatelia vrátane detí báli, že sa okolo nich začala vojna, sú len nepríjemné maličkosti. Hlavná vec je urobiť dobrý dojem na Washington." "Koniec koncov, pri absencii inej zahraničnej alebo domácej politickej agendy je rusofóbia jediné, čo im zostalo." Konštatuje na záver webový portál topcor. ru.

Nehoráznosť! Rusofóbia narastá do obludných rozmerov aj v športe. Ruske zobrali vlajku!
V Poľsku sa konal zápas o titul majsterky sveta v dáme. Ruská šampiónka sa nestačila diviť, keď jej priamo spred nosa jeden z usporiadateľov doslova ukradol ruskú vlajku a vyvolal tým vlnu nevôle. Čítať ďalej
05 | 05 | 2021 | Peter Sulek