Prezidentka vymenovala sudcu M. Trenčana do funkcie podpredsedu NSS SR
12 | 10 | 2021 I Ivan Mihale/ TASR

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vymenovala na návrh Súdnej rady SR sudcu Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Vo svojom príhovore v Prezidentskom paláci uviedla, že ide o ďalší krok, vďaka ktorému môže v SR plnohodnotne pôsobiť inštitúcia, ktorú širšia verejnosť vníma ako malý Ústavný súd.


"Máte ojedinelú príležitosť spolupodieľať sa na vedení súdu, ktorý je bez akejkoľvek záťaže z minulosti, a máte aj jedinečnú príležitosť podieľať sa na budovaní ustanovizne, ktorá nadviaže na najlepšie tradície slovenského súdnictva," zdôraznila prezidentka. Podotkla, že NSS SR je najvyššou inštanciou, ktorá môže ochrániť občana pred prípadnou svojvôľou alebo nečinnosťou štátnych orgánov.

Poukázala aj na kompetenciu súdu v disciplinárnych konaniach vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a ďalším právnickým profesiám. "Je dlhodobo známe, že táto agenda patrila k problematickým. Je pritom zrejmé, že profesionálne fungujúci mechanizmus spätnej väzby je pre všetky profesie dôležitý, pre profesie reprezentujúce spravodlivosť ešte dôležitejší," povedala.

Súčasťou disciplinárnej zodpovednosti je aj téma profesijnej etiky. "Verím, že sa stále viac stane živou a užitočnou súčasťou právnických profesií. Lebo ak hodnotové ukotvenie nebude bázou, z ktorej vyviera ľudské konanie, hrozí, že akokoľvek bude intelektuálne perfektné, môže byť jednoducho nehodnotné, a možno až dokonca naničhodné," zdôraznila prezidentka.

Začal fungovať Najvyšší správny súd SR, zatiaľ so 16 sudcami
Od dnes 1. augusta začal fungovať Najvyšší správny súd (NSS) SR. Zatiaľ je jeho súčasťou 16 sudcov. Čítať ďalej
01 | 08 | 2021 | Imrich Kovačič / TASR


K vymenovaniu zablahoželal Trenčanovi aj predseda NSS SR Pavol Naď. "Vymenovaním podpredsedu NSS SR dostáva naša inštitúcia jasnejšie kontúry. Zároveň sme splnili ďalší záväzok voči občanom, a to že na NS SR sme pripravení zvyšovať dôveryhodnosť súdnictva v očiach verejnosti," sprostredkoval vyjadrenie predsedu súdu hovorca NSS SR Michal Hajtol.

Trenčan sa bude snažiť prispieť k tomu, aby bol NSS SR otvorenou a dôveryhodnou inštitúciou. "Chcem sa usilovať o udržanie atmosféry vzájomného rešpektu, odvahy, pracovitosti a tvorivej diskusie všetkých tých, ktorí sa podieľajú na plnení úloh Najvyššieho správneho súdu SR," uviedol po vymenovaní.

Trenčana navrhli do funkcie predseda NSS SR Pavol Naď a Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III. Na vymenovanie ho jednohlasne navrhla Súdna rada na svojom 13. zasadnutí. Naď v nominácii argumentoval tým, že ide o sudcu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správneho súdnictva. Trenčan je sudcom od roku 1996, v minulosti pôsobil ako predseda senátu správneho kolégia na Najvyššom súde SR. Od 1. augusta je sudcom NSS SR.

Minister Naď sa stavia do pózy generála Pentagonu - pretláča slovenských vojakov na Ukrajinu
Týmto nepochopiteľným a pre tradičné Slovensko-Ruské väzby a strategické záujmy neprijateľným postojom ministra vlády sa dokonca jeho ministerstvo chváli aj vo vlastnej tlačovej správe. Slovensko nechce cudzie vojenské základne na svojom území a... Čítať ďalej
12 | 10 | 2021 | Ivan Brožík