Očkovanie detí bez povolenia rodičov?
26 | 09 | 2021 I Ján Papuga
Občianske združenie Rada pre práva dieťaťa, ktorého poslaním je najmä chrániť rodinné vzťahy detí, na svojej facebookovej skupine konštatuje, že dostáva od rodičov znepokojujúce otázky okolo predloženia zákona, podľa ktorého môže riaditeľ školy alebo triedny učiteľ rozhodnúť o zaočkovaní dieťaťa.

V návrhu zákona sa spomína, že to je možné „...so súhlasom zástupcu zariadenia“. Pravdepodobne však ide o situácie v špecifických zariadeniach, ako sú napr. diagnostické ústavy, v ktorých sú deti aj ubytované. Predkladateľky zákona upozornili, že ide o zdravotné zásahy pri deťoch s vážnymi zdravotnými problémami. Jednou z predkladateliek zákona je Jana Žitňanská, ktorá sa pre Radu pre práva dieťaťa vyjadrila takto:

Mazurek: Chceme deti chrániť pred niekým, na koho sa každý z nás musí pozerať s najväčším opovrhnutím (VIDEO)
Poslanci za hnutie Republika v parlamente predložili zákon, ktorý chráni deti pred pedofilmi a LGBTI ideológiou. Netaja, že je kópiou maďarského zákona, ktorý presadil premiér Viktor Orbán. Čítať ďalej
23 | 09 | 2021 | Jozef Uhlarik


„Samotným zmyslom a účelom predkladanej úpravy je, aby školský zdravotník poskytoval pomoc žiakom, ktorí majú zdravotné problémy, či už spôsobené ochoreniami alebo napríklad aj úrazom. Dlhodobo sa na mňa totiž obracajú rodičia, ktorým odmietali dieťa prijať do školy, pretože malo napríklad diabetes a nedokázalo si ešte vzhľadom na nízky vek dávkovať jedlo či aplikovať inzulín a zamestnanci školy pomoc s aplikáciou inzulínu vzhľadom na vysokú zodpovednosť a nedostatok kompetencií odmietli.

Rovnako na tom sú deti, ktoré majú napríklad chronické ochorenia s potrebou pravidelného dávkovania liekov či genetické ochorenia, akým je napríklad hemofília, kde je vzhľadom na závažné následky akéhokoľvek úrazu potrebná rýchla zdravotná pomoc. V týchto prípadoch museli často rodičia detí dochádzať do školy spolu s nimi, čo znamenalo, že sa nemali možnosť zamestnať.

Práve preto som sa inšpirovala existenciou školskej zdravotnej sestry v iných krajinách, kde sa táto funkcia na školách veľmi dobre osvedčila a rozhodla som sa ju práve na žiadosť mnohých rodičov pokúsiť zaviesť aj do nášho právneho poriadku. (...) V žiadnom prípade teda nejde o pokus obchádzať rodičov pri rozhodovaní o zdravotnom stave alebo akýchkoľvek úkonov na deťoch v školách.

Práve na zdôraznenie tohto zámeru bol zavedený aj (...) inštitút informovaného súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu a ako je vysvetlené v dôvodovej správe aj zástupcu zariadenia v zmysle zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. (...)

Cieľom predkladateľov zákona skutočne nie je očkovanie detí proti vôli ich rodičov, resp. zákonných zástupcov, ale integrácia, a tým umožnenie vzdelávania tým deťom, ktoré potrebujú pomoc v súvislosti s ich zdravotným stavom, a to napr. pri podávaní liekov, ale aj pri náhlych úrazoch."

Treba už len veriť, že aplikácia predloženého zákona bude plne v súlade s vyjadreniami zákonodarcu.

Neuveriteľné: Keď EMA Sputnik neodporučila, nechceli sme ho. Očkovanie detí neodporúča tiež, no nám je to jedno!
Očkovanie detí od 5 do 11 rokov na Slovensku vyvolalo nielen doslova búrku diskusií, ale aj nevôle. Proti sa postavili nielen doslova množstvá rodičov, ale stále viac sa proti rozhodnutiu ministra Lengvarského stavajú i členovia a zástupcovia... Čítať ďalej
10 | 09 | 2021 | Jozef Uhlarik