HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Naše podanie v Haagu pre pandemické vojnové zločiny podporili žijúce obete holokaustu

Vladimír Lengvarský, Zuzana Čaputová, Peter Sabaka zdroj: Youtube/koláž

Spoločné podanie Slovákov a ďalších krajín na trestný tribunál v Haagu pre zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny podporili žijúce obete nacistických lekárskych experimentov.

Skupina slovenských advokátov Marica Pirošíková, Peter Weis a Erik Schmidt oznámila, že ich britskí kolegovia informovali o podpore spoločného podania Slovenska, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu preživšími obeťami lekárskych pokusov v nacistických koncentračných táboroch.

Vojnové zločiny a biologické zbrane

Dňa 12. apríla 2021 podali slovenskí advokáti Medzinárodnému trestnému súd (ICC) v Haagu podanie vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19. Doplnili ho 12. mája 2021 podaním týkajúcim sa uvedenia, distribúcie a použitia experimentálnych verzií „COVID-19 vakcín“ (vedené ICC pod č. 133/21).

Následne slovenskí advokáti aktívne vytvárali spojenia s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí majú rovnaké obavy ohľadom súčasnej situácie, pritom kolegovia zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky s našimi spojili sily (ďalšie krajiny majú záujem sa pripojiť v blízkej budúcnosti) a 12. augusta 2021 podali na ICC spoločné podanie.

To doložili stále sa množiacimi nevyvrátiteľnými dôkazmi o tom, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie „COVID-19 vakcín“ sú úmyselne vytvorené biologické zbrane a požiadali o okamžité zastavenie celého programu testovania verzií „COVID-19 vakcín“.

Návrat fašizmu

„Radi by sme v tejto súvislosti informovali, že naše kolegyne zo Spojeného kráľovstva nám oznámili, že naše spoločné podanie 20. septembra 2021 otvoreným listom podporili aj obete holokaustu Moshe Brown, Hillel Handler a Vera Sharav. Prežili genocídu nacistických koncentračných táborov, kde sa uskutočňovali rôzne neľudské lekárske pokusy na väznených osobách,“ hovorí advokátka a bývala zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva Marica Pirošíková.

V liste obete holokaustu, ktoré prežili zverstvá spáchané proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny, okrem iného uvádzajú, že cítia povinnosť nasledovať svoje svedomie a napísať list na podporu spoločnej žiadosti o vyšetrovanie predloženej ICC v mene Spojeného kráľovstva, Slovenska, Francúzska a Českej republiky z 12. augusta 2021, ktorá zahŕňa aj svedectvá Dr. Richarda Fleminga, profesora Luca Montaigniera a Dr. Kevina McCairna.

Žijúce obete holokaustu uvádzajú, že zažívajú deja vu, ktoré je strašné. Medzi ohrozenými nevinnými sú deti a dokonca aj dojčatá. Pred očami sa im odohráva ďalšia hrozná séria udalostí, ktorú si väčšina obyvateľov sveta ešte neuvedomuje, pretože rozsah organizovaného zločinu, ako je tento, presahuje rozsah ich skúseností.

Trestný súd v Haagu už koná! Celoplošné testovanie bolo zločinom, tvrdia v podaní advokáti

Bezbožný a kriminálny lekársky pokus na ľudstve

Ďalej sa v liste píše: „My však vieme. Pamätáme si meno Jozef Mengele. Niektorí z nás majú osobné spomienky. Len za štyri mesiace použitia experimentálnych ‘vakcín’ proti ochoreniu COVID-19 zabili tieto viac ľudí ako všetky dostupné vakcíny dokopy od polovice roku 1997 do konca roka 2013. Teda za obdobie 15,5 roka. Ľudia vo veku od 18 do 64 rokov, ktorí boli sotva vystavení riziku COVID-19 a teda sotva obeťami COVID-19, predstavujú až 80 percent záznamov obetí očkovania.“

Moshe Brown, Hillel Handler a Vera Sharav poukazujú na to, že podľa databázy Eudra Vigilance bolo do 18. septembra 2021 hlásených 14 863 úmrtí a 3 691 366 poškodení zdravia po použití týchto takzvaných vakcín, pritom správa Lazarusa z Harvard Pilgrim Health Care z roku 2009 odhalila, že vo všeobecnosti sa uvádza len jedno percento nežiaducich účinkov vakcín.

V otvorenom liste vyzývajú hlavného prokurátora ICC Karima Khana k tomu, aby okamžite pomohol zastaviť tento bezbožný a kriminálny lekársky pokus na ľudstve. Pripomínajú, že toto „očkovanie“ proti vírusu SARS-Cov-2 je lekársky pokus, na ktorý sa musí uplatňovať Norimberský kódex. Ide o 10 základných princípov lekárskej etiky, ktoré boli formulované počas Norimberského lekárskeho procesu, aby sa zabezpečilo, že ľudské bytosti už nikdy nebudú vystavené nedobrovoľným lekárskym pokusom a postupom.

Médiá šíria strach a paniku

Upozorňujú tiež na to, že vlády a masmédiá šíria strach i paniku. Používajú pravidlo Goebbelsovej propagandy opakovaním neprávd, pritom volajú po ostrakizácii neočkovaných. Ak pred 80 rokmi boli démonizovaní ako šíritelia infekčných chorôb Židia, dnes sú to neočkovaní, ktorí sú obvinení zo šírenia vírusu.

„Ďalej zdôrazňujú, že v povolení FDA na núdzové použitie bolo uvedených 22 desivých vedľajších účinkov vrátane smrti, pritom v liste spomínajú napríklad Guillan-Barrého syndróm, encefalitídu, mŕtvicu, anafylaxiu, myokarditídu, perikarditídu či autoimúnne ochorenia. V liste poukazujú aj na šiestu zásadu Norimberského kódexu. Podľa nej stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť,“ vysvetľuje advokátka Pirošíková.

Podľa autorov listu sa „očkovanie“ proti ochoreniu COVID-19 ukázalo byť nebezpečnejšie ako ochorenie COVID-19 pre približne 99 percent všetkých ľudí. Pripomínajú, že Johns Hopkins Center v štúdii so 48 000 deťmi zdokumentoval, že nie sú ohrozené vírusom. Údaje naopak ukazujú, že od augusta 2021 viac ako 15 000 detí utrpelo nežiaduce účinky očkovania. Vrátane viac ako 900 závažných a najmenej 16 dospievajúcich detí v USA po očkovaní zomrelo. A tieto čísla rýchlo rastú.

Trestný tribunál v Haagu môže súdiť slovenskú vládu spolu s Francúzmi, Angličanmi a Čechmi

Sme svedkami najohavnejších zločinov

Autori listu píšu: „V zmysle článku 10 Norimberského kódexu príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.“

Ďalej pokračujú: „Približne 52 percent svetovej populácie dostalo aspoň jednu dávku takzvanej vakcíny. Pre úplné odhalenie skutočného počtu zranených, nevyliečiteľne zranených, ako aj zosnulých na celom svete je už dávno neskoro. Obávame sa, že sú ich už milióny. My, ktorí sme prežili koncentračné tábory, sme boli svedkami mnohých zverstiev spáchaných v druhej svetovej vojne a bolo nám povedané, že sa to už nikdy nestane. Ale napriek tomu sa to deje znova. Aké hrozné je uvedomenie: Koľko starších ľudí bolo donútených strachom vziať ‘vakcínu’ a neprežili? Koľkí prežili holokaust, ale neprežili injekciu COVID-19? Koľkí prežili lekárske pokusy v Osvienčime a Brezinke, ale neprežili tento súčasný lekársky pokus?“

Obracajú sa priamo na Medzinárodný trestný súd v Haagu slovami: „Preto vás prosíme, aby ste prijali spoločnú ‘Žiadosť o vyšetrovanie’ zo Spojeného kráľovstva, Slovenska, Francúzska a Českej republiky a okamžite a bez ďalšieho odkladu začali naliehavé vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti, genocídy a porušovania Norimberského kódexu mnohými páchateľmi, čo viedlo k mnohým zbytočným úmrtiam a vážnym poškodeniam zdravia stúpajúcim každý ďalší deň. Medzinárodný trestný súd ako súd poslednej inštancie má povinnosť vyšetriť tieto najohavnejšie zločiny a postaviť páchateľov pred súd.“

Okamžite zastavte vakcinačnú kampaň

V liste adresovanom hlavnému prokurátorovi ICC Khanovi obete holokaustu na záver píšu:
„Je vo vašej moci zachraňovať životy. Vieme, že viaceré obvinenia ste odmietli z formálnych dôvodov. Vieme, že ste si vedomý, že milióny ľudí utrpelo zdravotné poškodenia a umrelo v dôsledku takzvaného očkovania. Napríklad izraelskí právnici poskytli počty obetí v Izraeli a prístup do databázy vedľajších účinkov EMA. To bolo pred viac ako tromi mesiacmi. Odvtedy veľa ľudí umrelo, nevyliečiteľne ochorelo alebo utrpelo poškodenia zdravia. A nezasiahli ste.

Ďalej prehliadate skutočnosť, že deti sa teraz čoraz viac vyskytujú medzi obeťami ‘očkovania’. Je na vás, aby ste potrestali úmyselné zločiny proti životu a zdraviu. Každý deň, ktorým zbytočne plytváte, sú zničené ľudské životy vrátane životov detí.

Žiadame okamžité ukončenie vakcinačnej kampane a okamžité vyšetrenie dôkazov, ktoré máte k dispozícii. Ľudia odpustia chybu. Úmyselnú vraždu svojich detí – nie. Urobte správnu vec. História sa na vás nebude pozerať láskavo, ak nesplníte svoju povinnosť. Vedzte, že naše oči a oči národov sveta sú teraz na vás – zodpovednosť je vaša. Viete, čo sa deje, máte dôkazy a teraz musíte konať.“

Pirošíková v RTVS: Vláda nás obrala o možnosť napadnúť pandemické opatrenia na súde

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info